Cornelis .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Pieter Cornelisz Baers , † <1638 .

  6 kinderen


 2. Sebastiaen Cornelisz Schuijtenaer , † >10-1599 .

   De te Putterslioek wonende Sebastiaen Cornelisz. verklaarde op 3 januari 1598 39 Car. gld. schuldig te zijn aan de aldaar woonaclitige Neeltgen 1,ainbrcclitsdr. Hij verzekerde deze lening op zijn huis te Puttershoek.
   Sebastiaen Cornelisz. Scliuytenaer tot Putterslioek stelde zich bij akte van 26 februari 1599 als borg voor Sebastiaen Micliielsz.. wonende opt Gat onder de jurisdictie van Cillaarslioek, voor de vordering die Dierck Diercssz. Bre(e)ckvelt of diens huisvrouw had op diens ’bootgen’ liggende in de Bommelvliedt tot Puttershoek’.

   Puttershoek, 25 februari 1599:
   Annitgen Nuijssenborch, huisvrouw van Dierck Diercxz. Breecvelt, legt beslag op een bootje, dat Bastiaen Michielsz., wonende in Het Gat onder de jurisdictie van Cillaarshoek, liggende heeft in de Binnenvliet van Puttershoek. Als borg voor Sebastiaen Michielsz. stelt zich Sebastiaen Cornelisz., schuitenaar te Putterhoek.


 3. Adriaen Cornelisz Schipper , † <1599 .

   Adriaen Cornelisz Schipper had een dochter Lijsken Adriaensdr.. overl. na 22 november 1599.

   De te Puttershoek wonende Pieter Cornelisz. verklaarde op 22 november 1599 van het weeskind van zijn zaliger broeder Adriaen Cornelisz. Schipper, genaamd Lijsken Adriaensdr.. gedurende twee jaren C) C’ar. gld. 3 stuivers 8 penningen opgenomen te hebben. als zijnde de besterfenis van zijn bestenioeder, en dat met coiisent van Sebastiaen Cornelisz., bloedvoogd van het weeskind. Wij verzekerde deze lening op al zijn verdere goederen.

   Mogelijk heette zijn vrouw Neellemoer Jansdr. Hij trouwde rond 1593.

   Neelleinoer Jansdr. eiste op 14 december 1598 van Sebastiaeii Cornelisz. tot Putterslioek een betaling vali 10 Car. gld. welke haai-volgens de vertichtbrief voor liet weeskind van zaliger Adriaen Cornelisz. Schipper door de voornoemde bloedvoogd beloofd was. Deze verweerde zich ecliter door te stellen dat zij liet weeskind niet naar scliool had laten gaan oin redelijk te leren lezcii en schrijven. zoals zij volgens de vertichtbrief beloofd had te doen. I let gerecht van Piittei~slioekveroordeelde Neelleinoer tot het naar scliciol laten an liet weeskind en Sebastiaeii tot betaling van de 10 gld. eerstkomende mei 1599j. Neelleinoer kan de moeder of stiefmoeder, maar misschien ook wel de liieriia niet bis name genoemde overgrootnioedei van liet weeskind zijn geweest.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.