Cornelis Andriesz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Engel Cornelis Andries .


 2. Claijs Cornelis Andries (Claas Neel Andries) .

   Op 5-11-1532 was Claas Neel Andries voogd van Frans, Coppe en Maijke, Cornelis Cop Mijs’ kinderen bij wijlen Jeen Cornelis Andries.


 3. Heijle Cornelis Andries .


 4. Soete Cornelis Andries (Soete Neel Andries) .

   Etten, 15-4-1533:
   Jan Thonys Jossen vendidit Cornelis Coppen Mys, als voight en tot behoeff Soete Neel Andries, 2 gulden tsiaers. Te betale alle jaer te Lichtmisse naestcomende veronderpandt op een buynder lants metten hyssen daerop staende, gelegen achter de Kerck. Noord belend aende Soecwech. Vry met Monnicken-chyns. Te lossen den penninck XVI. Gevest opten XVde aprillis.


 5. Jaane Cornelis Andries , * ±1490 , † <1533 .

  x ±1510   Cornelis Jacobsz (Cornelis Coppe) Mijs , *Etten (NB) ±1485 , † Rucphen (NB) 1556.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.