Cornelis Ingensz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Maritge Cornelis Ingendr , † <1609 .

  x   Leendert , † <1610.

  x   Pieter .
   Als weduwe hertouwde Mritge Cornelis met ene Pieter.

  3 kinderen


 2. ?? Jan Cornelis Ingensz .

   Jan Cornelis Ingensz. ter Capel wordt genoemd bij de Schielantse Rechtdach Sinte Pieters Schouwe [15]81 den 11en Martije betreffende de dijck van de Middelmolens.
   Sinte Pieters Schouwe 6e Aprilis 1582 opt stadthuijs: Jan Cornelis Ingensz., won. te Capelle,noepende tgeslople tzijltgen in
   Capel in de gemeenpolder van de Middelmoelen, met Mr. Adriaen Weuster [?] ende Oth van Steensel vuijten naem vande kinderen ende erffgenaemen van Jan vander Nijenburch, gevoucht met de voorsz. verweerder.

   Schielant, Victors Schouwe, 20 October 1596: Jan Cornelis Ingensz. van Capel contra Heyndrick Ghijssen. De gemeene buyeren van Hoelvoeter brugge contra Schout ende molenmeesters van Catges ende Moersche Polder (Jan van der Lucht, als procureur voor Schout en molenmeesters).


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.