Cornelis Jacobsz , † <1662.
Zoon van ? .


x
    Liedewij Gerrit Jacobsdr (Liduwij Gerrits) van Gemeren , † >1668.    

    Dochter van Gerrit Jacobsz van Gemeren en ?
x
    Barber Jacobsdr .
Kinderen:
 1. Geertgen Cornelisse , † 15-9-1682 .

  x   Dirck Jansz Mul , * ±1596 , † <1677.

  4 kinderen


 2. Neeltgen Corneliss .

   Neeltgen Cornelisdr., geh. met Jan Cornelisz. [Opschoor] was de
   dochter van Barber Jacobsdr. en Comelis Willemsz. (weeskamer OY, 8-4-1598 en 15-3-1602 vermeldetNeeltgen als zodanig).

   jan cornelisz. opschoor x neeltgen corneliss, ovl. te o/y; kinderen zijn:
   - berber (x adrijaan leendertsz. van ’t weechgen, schoolmeester te lekkerkerk),
   - cornelis den ouden (±1618-1684),
   - cornelis den jongen,
   - adrijaantgen (x jan heijndricxen).

   Dit zijn de kinderen van het echtpaar Jan Cornelisz Opschoor (op ‘t Schoor) en Neeltie Cornelisdr, waarvan de goederen bii een kavelcedulle, gepasseerd voor schout en heemraden van Ouderkerk op 3-9-1649, verdeeld worden. Zij zijn dan enige jaren geleden overleden en hebben gewoond in de polder de Zijde. De toen nog niet verdeelde 6 morgen wei-, hooi- en hennipland, gelegen in de polder de Zijde te Ouderkerk, worden nu op 4-5-1699 voor f 2335,- verkocht.

   Neeltgen’s zuster is geertgen (x dirck jansz. mul, won. o/y), en zo erfgen. van neeltgen merchem en anneken willems. (ovl. lekkerkerk), hun moeijen en oud moeijen.
   zij verkopen aan jan ploonen en huich gerritsz. oomszoon, land te lekkerkerk op 14 2-7-1640.

  x ±1605   Jan Cornelisz Opschoor .

   Jan Cornelisz. Opschoor / op ’t Schoor is de zoon van Cornelis Jan Daamiss.
   Zijn erfgen. verkopen land te o/y op 4-5-1699.

   Eén van Jan’s zoons, Cornelis Jansz [den Ouden] op ’t Schoor/Verschoor, was een grote boer in het lage kwartier van de polder De Zijde. Deze Cornelis Jansz (±1618–1684) werd heemraad in Ouderkerk (in 1657 en daarna).

   De Opschoors komen voort uit de middenklasse van Ouderkerk, tamelijk welgestelde boeren met vrij veel grond.
   De familienaam is afgeleid van de woonplaats van de eerste Opschoors: een boerderij aan een stukje IJsseldijk ten zuidwesten van het dorp Ouderkerk a/d IJssel dat als “het schoor” wordt aangeduid.
   Die boerderij was in 1598 gekocht door Cornelis Jan Daemsz uit Alblasserdam, de stamvader van de familie Opschoor.

   In de 17e eeuw zijn er naast op ’t Schoors/Opschoors ook Ferschoors in Ouderkerk.
   Sommige van de Opschoors worden ook wel met de naam Verschoor aangeduid.

   Voor de familie Opschoor, zie: "Ons Voorgeslacht 2003".

  4 kinderen


 3. Jacob Cornelisz Ruijchooft .

   jacob cornelisz. ruijchooft heeft kinderen:
   - klaas (tek, won cr/y)
   - trijntje (x willem adriaansz. {timmerman, tek., won. o/y})
   - jaapje
   deze kinderen zijn voor 1/3de erfgen van hun grootmoeder lieduwij gerrits; zij geven volmacht ivm. hun oom en voogd willem cornelisz. ruijchooft (te o/y)
   op 8-6-1689.

   de kinderen kopen op 28-5-1688 land en verkopen hun deel van t land in de langeland, het kind jaapje is dan nog minderjarig.

  x   Jannetje Klaasse .
   Kinderen: Claas, Trijntje, Neeltje en Jaapje.

   Jannetje heeft een broer Dirk Klaasz.

   jacob ruijghooff x jannetje klaasdr. zij ovl. als weduwe, was hertrouwd met pieter jansz. zeeuw.
   de kinderen uit t eerste huwelijk zijn:
   - klaas (won o/y)
   - trijntje (x willem adriaansz. timmerman te o/y)
   - jaapje (x adriaan dircksz. te cr/y)
   verkoop van land ra ca/y 23 7-2-1693.

   jacob (ovleden, x jannitgen klaasdr won ca/y, haar broer ’ dirk klaasz.. hun kinderen zijn: neeltje (x dirck herbertsz. {ovl}, won cr/lek, hieruit: jacob) en verder trijntje, klaas en jaapje.

  4 kinderen


 4. Annitgen Cornelisse Ruijchooft , † >1687 .

   Annetgen is een dochter van cornelis jacobsz. ruijchooft x liedewij gerrits, dochter van gerrit Jacobs.
   Annetgen had broers Willem en Jacob; willem cornelisz. ruijchooff x merritje pietersdr. koster
   won. o/y, hij geb. 1633 en zij ovl. 1707 als weduwe van jan govertsz.

   Ouderk. a/d IJ., 5-4-1669: Dirk Janse Mul, Pieter Adryaense Medelen (won. Lekkerkerk) ter ene, Willem Cornelisse Ruychooft en Wigger Janse Backer t.b.v Liedewij Gerritse, wed. van Cornelis Jacobse Ruychooft hun moeder, won. Kr/Y ter andere zijde, land wordt verkaveld. a) Partij ter ene de oostzijde van het land groot 18 morgen en weiland, werven, rietveld etc. in de Zijde; b) Partij ter andere de westzijde van idem.

   Ouderk. a/d IJ., 22-2-1677: Jan Floren (wonende alhier) is schuldig aan Annitgen Cornelisdr (weduwe van Wigger Jansz Backer, mede wonende alhier) ƒ140 wegens gehaalde waren van brood etc. rente 4 1/2%. Als onderpand zijn huizing en erven en zulk gedeelde als hij in de woning is compaterende, alwaar Floor Leendertse zal. zijn vader woonde in de Cromme. Jan Floren zet een kruisje.

   Ouderk. a/d IJ., 16-4-1681: Cornelis Jansz Stolck (weduwnaar van Ingetgen Cornelis, wonende te Haastrecht) verkoopt aan Annitgen Cornelis (weduwe van Wigger Jansz Backer, wonende alhier) 1 morgen 4 1/2 hond land in de Cromme binnen de Tienweg (W = de kinderen van Ary Pieterse) bij de dikke boom. Openbaar verkocht 15-1-1681. Prijs ƒ630 ƒ210 contant, beide getekend.

   Ouderk. a/d IJ., 15-3-1683:
   Annitge Cornelis Ruychooft, wed. van Wigger Jans Backer (won. alhier) verkoopt aan Cornelis Ariens Weggeman (nu won.alhier) een huizing en erf en boomgaardje met een steenplaats aan de Groenedijk, buitendijks, alsmede 2 zellingen daar bij gelegen mede in de Hoge Nesse, sulcks hij heeft gekocht van de kinderen van Heyndrick Crijnen Trompert. Prijs ƒ850.

   Ouderk. a/d IJ., 9-12-1687: Annitgen Cornelis Ruychooft, wed. van Wigger Jansz Backer (won. alhier) verkoopt aan Joris Senten Cleermaker (won. alhier) Een huisje en erf, in de Cromme binnendijks voor de huizing van de verkoopster. Mitsgaders 1/2 roede breed aan de westkant van het huisje en achter loodsje etc.etc. Prijs ƒ150.

  x <1670   Wigger Jansz Backer , † <3-1677.
      Zoon van Jan Wiggersz Backer en Annitje Hendriks ( Decker) .
   annitgen x wigger jansz, backer won. o/y. mutueel testament, notr gouda op 18-2-1668. kinderen: jan, jacobus, cornelis en liedewij.

   Wigger Jansz. Backer won. in de Cromme te O/IJ.

   Wigger Jansz. Backer x Annetje Corneliss. Ruijchooft, won. te O/IJ, was de zoon van Jan Wiggertsz. Backer en Annitje Hendriks.

   Ouderk. a/d IJ., 19-5-1668: Merritge Heyndricxe, wed. van Robbert Joosten de Bruyn geassisteerd met Wigger Janse Backer (won. alhier) verkoopt aan Cornelis Wiggertse 10 hond hooiland eaarvan Jan Wiggertse Backer de wederhelft is competerende, prijs ƒ850.

   jan wiggersz. backer x arjaantgen hendricx, won. bij de dicken boom; hun kind is wigger (won. o/y) welke gehuwd is, zij testeren notr. gouda op 16-10-1669.

   Wigger Jansz. Backer koop land te O/Y op 30-3-1676. Hij koopt een werfje te O/Y op 17-4-1676.

   wigger (ook ovl.) was gehuwd met annetje corneliss ruijchooft (won o/y) waaruit de kinderen: jan en liedewij (beiden minderjarig) en een zoon cornelis, vermelding 1693-95.

   Ouderk. a/d IJ., 2-8-1669: Neeltien Janse (wed. van Pieter Willemse Creuck geassisteerd met Adryaen Janse Backer) is schuldig aan Wiggert Janse Backer f375, wegens gehaalde waren. Als onderpand, haar gedeelte van een huis en 2 morgen land in de Lage Nesse.

   Ouderk. a/d IJ., 23-5-1671: Jan Geenen (won. alhier) is schuldig aan Wigger Jansz Backer, mede wonende alhier, een som van ƒ350, wegens geleend geld. Rente 4 1/2%. Als onderpand 1 morgen 4 hond 50 roeden land in het Breetweer en vif hond land aan de Tiendweg in de Cromme, af gelost 16-5-1707.

   Ouderk. a/d IJ., 17-6-1675: Huybrecht Claesz, tevens in opdracht van de verdere kinderen als erfgenamen van Meertjen Heyndrickdr (laatst weduwe van Robbert Joosten de Bruyn) verkoopt aan Wigger Jansz Backer een hoekje werf achter de huizing van de koper in de Cromme Prijs ƒ100.

   Ouderk. a/d IJ., 12-7-1675: Pouwels Govertsz, van der Trip, wonende te Gouda, verkoopt aan Wigger Jansz Backer (wonende te O/Y) een huizing en erf in de Cromme, noordwaarts de woning van Jan Wiggertsz Backer, waar de koper woont. Is in 27-1-1670 van Willempje Thonisd. zal. gekocht. Prijs ƒ200, de helft contant. Trip tekent met kruis, Backer tekent.

  4 kinderen


 5. Willem Cornelisz Ruijchooft , * ±1633 , † >1694 .
  Willem Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Jan Wiggersz Backer (?) , de doop van Jacobus Wiggers Backer (?) , de doop van Liedewij Wiggers Backer , de doop van Jacobus Claasz Ruijchooft .

   Willem Cornelisz. Ruichooft was getrouwd met Maritgen Pieters Schenck, die weduwe was van Jan Govertsz.

   Willem won. in de Cromme te O/Y.

   Willem Ruychooft was mede-eigenaar van de steenplaats, genaamd de Molenplaats, te O/Y.

   Nadat Pieter Jacobsz. Crul kinderloos was gestorven in 1675 verkreeg Willem Cornelisz. Ruichooft weer 121 na kaveling met Jan Cornelisz. Stolck.

   O/Y d.d. 11-6-1665:
   Lijsgen Cornelisdr., weduwe van Pieter Ariensz. Timmerman, Willem Cornelisz. Ruijchooft en haar verdere kinderen, zuster en zwagers (voor r/z) Pieter-, Lijsbeth-(x Abram Cornelisz. Vermeer), Berber Andriesdr. Timmerman (x Cornelis Frans, won. Streefkerk), Andries Pietersz. Timmerman en Pieter Andries als voogd over de kinderen van Adriaen Pietersz. Timmerman. Verder Arien Abrams x Reijmpje Willems weduwe van Arien Pietersz. voorn., Sent Adriaans Backer. Willem Dirxs. Keyser, Aert Maertens. x Ariaentgen Pieters. en zulks voogden van haar kinderen (voor 1/2). Erfgenamen van Dirk Timmerman en Merritge Pieters. te O/Yoverl. Verkopen land.

   Ouderk. a/d IJ, 5-4-1669: Dirk Janse Mul, Pieter Adryaense Medelen (won. Lekkerkerk) ter ene, Willem Cornelisse Ruychooft en Wigger Janse Backer t.b.v Liedewij Gerritse, wed. van Cornelis Jacobse Ruychooft hun moeder, won. Kr/Y ter andere zijde, land wordt verkaveld. a) Partij ter ene de oostzijde van het land groot 18 morgen en weiland, werven, rietveld etc. in de Zijde; b) Partij ter andere de westzijde van idem.

   Ouderk. a/d IJ, 11-5-1669: IJsbrant Willemse Bostelman verkoopt aan Willem Cornelisse Ruychooft en Wigger Janse Backer de helft van 10 1/2 hond land in het Kadeland waar de Lekkerkerkse Boezemkade op ligt, en de helft van 3 hond 10 roeden land tussen de Vliet en de maalboezem in de Zijde, prijs f300 en 2 zilveren ducatons als speldegeld, afbetaald 19-5-1671.

   Ouderk. a/d IJ., 29-1-1681:
   * Willem Jacobse Segwaert (wonende alhier) en Willem Cornelisse Ruychooft (mede wonende alhier) verkopen aan Adryaen Pieterse Timmerman en Joost Vasterese van Ardennen, wonende alhier. 1/4 van een huizing en erf in het dorp buitendijks, van de dijk af tot de IJssel (O = Bastiaen Strafs weduwe; W = Reympje Willems met haar kinderen). Prijs f32-10-0.
   * Voorn. Willem Jacobse Segwaert verkoopt aan Willem Cornelisse Ruychooft, Adryaen Pieterse Timmerman en de kinderen van Cornelia Pietersd. Een achtste van een huis en erf in de Zijde in het viertel achter Huyberde. Openbaar verkocht 18-3-1680 prijs f80.

   Ouderk. a/d IJ., 3-3-1684: Claesje Gerritse, wed. van Adryaen Pieterse Timmerman, geassisteerd met Willem Cornelisse Ruychooft (haar zwager), verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen (allen won. alhier): a) Een huizing en erf in het dorp, buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = de verkoopster; W = de kinderen van Claes Jansz b) 1/2 plus 1/36 van een huizing en erf, oostwaarts van vorig huis. Strekkende als (a). Prijs f1200. Zij mag levenslang in het huis blijven wonen, tegen f16 jaarhuur.

   Ouderk. a/d IJ., 10-6-1686: Joost Vastersz van Ardennen en Cornelis Vastersz van Ardennen en Vaster Vastersz van Ardennen, tevens in opdracht van de verdere erfgenamen, verkopen aan Willem Cornelisz Ruychooft 1/6 van een huizing en erf, in het weer van Huyberde, in de Zijde. Prijs f80.

   Ouderk. a/d IJ., 23-5-1690: Willem Cornelisz Ruychooft (won. alhier) verkoopt aan Pieter Jansz Stolck (burgemeester alhier) een huis en erf in het dorp, buitendijks, volgens diverse bepalingen, van de dijk tot de IJssel.

   Te Capelle a/d IJ. op 3-9-1692 wordt ene Cornelis Willemse Ruijchooff genoemd als één van de dienende en regerende heemraden tot Ouderkerka/d IJssel.

   Te Capelle a/d IJ. was op 3-1-1693 sprake van een zaak tegen Willem Cornelisz. Ruijchooft, won. te Ouderkerk a/d IJssel.

   Capelle a/d IJssel, 8-1-1693:
   Willem Janse Wagemaecker, won. Ouderkerk a/d IJssel, verklaart op verzoek van Huijbert en Jan Willemse, gebroeders, mede won. Ouderkerk a/d IJssel, dat hij in 1691 heeft gekocht van Willem Cornelisse Ruijchooft en Joost Vasse van Ardenna, de steenplaats, die zij toen samen bezaten, gen. ‘de Mooleplaets’, gelegen onder Ouderkerk a/d IJssel, 2 willige boomen, staande buitendijks. Toen Willem Jans Wagemaecker de bomen enige tijd later wilde omhakken, werd dat verboden door Jan Willemsz, omdat volgens zijn zeggen de bomen hem of zijn moeder competeerden. Ook Willem Cornelisz Ruijchooft heefthem verzocht met het hakken te stoppen.

  x <1665   Marichjen Pieters Koster , † <1671.
      Dochter van Pieter Adrijaensz (Pieter Ariensz) Schenk en Elijsabeth Cornelis Bak .
   Hun kinderen Cornelis, Pieter en Cornelia waren in 1694 meerderj.

   Marrichjen Pieters Koster / Schenken was slechts 1x gehuwd en wel met Willem Cornelisz. Ruijchooff, geb. in 1633. De 2 huwelijken met ene Adriaen en met Dirk Anderiesz. Timmerman betreffen haar gelijknamige grootmoeder (de moeder van haar vader).

   Zij met haar man en 3 kinderen hadden op 20-5-1694 schuld.

   Op 13-8-1668 te O/Y maakte Merrichjen Pieters een testament met haar 2e man, die dan ziek is.

   O/Y, 20-5-1694: Willem Cornelisz Ruyghoofd met Merritje Pieter Koster, won. alh., en Cornelis Willemse, Pieter Willemse en Cornelis Willemse Ruyghooft, kinderen van voorn. W.C. Ruyghooft, zijn schudig aan Sr. Gillis van Braam, won. Rotterdam. f1200 wegens geleend geld. Rente f4½. Als onderpand 8 morgen land met huis, berg en betimmering alhier in de Zijde, van de Reuterdijk tot de landscheiding toe (O = de kinderen van Gerrit Jacobs; W = Ary Hendricxe). Verder 4 morgen 3 hond land aan de westzijde van de voorn. 8 morgen en nog een steenplaats genaamd de Molenplaats, met ovens, loodsen, huizinge, zellingen etc. eveneens in de Zijde Afgelost 10-5-1709

   Marichjen Pieters trad op als getuige bij de doop van Liedewij Wiggers Backer (?) .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.