Cornelis Jan Dirckssen , † <1636.
Zoon van ? .


x
    Jenneken Joosten .
Kinderen:
 1. Sijken Cornelis Jan Dircxssen (Sijken Cornelis) .

  x <1625   Jan Aertssen Vucht .

  x ±1625   Aert Janssen de Hooch , † <1654.
   Aert Janssen, geh.m. met Lucia Cornelissen, wed.v. Jan Aertssen, wordt op 7-1-1626 in Loon op Zand vermeld. Aert was weduwnaar van Geertruijt Ghijsbert Ghijsbertssen.

   Loon op Zand, 7-1-1626:
   Aert Joost Bertrons, als voogd van het kind van Willem Aertssen en Marijken Aerts, en Aert Janssen, geh.m. met Lucia Cornelissen, wed.v. Jan Aertssen, voor het kind van Jan en Lucia, dragen rechten op roerende goederen en beesten over aan Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht.
   Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht, verklaren hun erfdeel ontvangen te hebben door het transport op heden. Zelf betalen ze de andere kinderen een bedrag van 8 gld.

   Loon op Zand, 18-2-1645: Aert Jan Diercxssen de Hooch stelt zich borg voor Cornelis Corstiaens en Bastiaen Peter Corsten, wonende te Capelle, stelt zich als tegenborg voor Jan Cornelis Adriaens.

  2 kinderen


 2. Dirck Cornelis Jan Dircksen , † <1650 .

   Dirck had dochters
   - Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, gehuwd met Cornelis Joosten Verhaegen, en
   - Huibertken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, gehuwd met Peter Hendricxssen Haemers.

   Loon op Zand, 6-3-1624:
   Peterken, dochter wijlen Tonis Peterssen Decker, Jan Cornelis Vreissen, geh.m. Aelken Tonissen, Cornelis Janssen Smits, geh.m. Ariaentken Thonissen, Lijntken Tonissen en Bartholomeus Thonissen transporteren goederen aan Dirck Cornelis Jan Dircksen. Dirck Cornelis Jan Dirckse bekent schuldig te zijn aan de erfgen. Tonis Peterssen Deckers een bedrag van 1090 gld. terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 14-4-1630 ingelost is bij Jan Willems Weerdt, geh.m. Peeterken, Jan Cornelis, geh.m. Eeltken, en Jan Aert Lochten, geh.m. Lijntken.

   Loon op Zand, 6-6-1633: Peeter Hendricxssen alias Colster bekent schuldig te zijn aan Aert Janssen de Hooge en Baijen Eelantssen
   Oirlemans, als voogden van Jenneken dochter wijlen Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 135 gulden.

   Loon op Zand, 24-2-1640:
   Wouter Henrick Lau Vrancken bekent schuldig te zijnaan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelen Oirlemans, als voogden over
   Jenneken, onmondige dochter van Dierck Cornelis JanDiercxssen, een bedrag van 50 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 24-5-1648 bij Cornelis Joosten, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan
   Diercxssen, ingelost is.

   Loon op Zand, 9-1-1643:
   Willem Adriaenssen Cuijlman bekent schuldig te zijnaan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelant Oirlemans als voogden over de
   onmondige kinderen van Dierck Cornelis Jan Diercxssen een bedrag van 100 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 1-5-1648 bij Cornelis Joosten Verhaegen, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, ingelost is.

   Loon op Zand, 21-11-1643: Peter Hendricxssen Haemers, gehuwd met Huijbertken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, sluit een overeenkomst met Bartholomeus Thonis Peterssen de Decker, tevens voor alle andere kinderen van genoemde Thonis, inzake de betaling van verschuldigde cijnsen.

  x >1612   Huijbertgen (Huijberken Elens) Oerlemans , *Loon op Zand ±1590 .
      Dochter van Elent Jacobs Oerlemans en Maaijke Baeijens Verhagen .
   Kinderen: Jenneken en Huijbertken.

   Zij trouwde te Capelle op 23-1-1611 met een Haemers of Schuermans. Zij hertrouwde later met een Van Hoven.

   Loon op Zand, 10-4-1649: Peter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelant Oirlemans, weduwe van Thonis Jan Zacharias en van Dierck Cornelis Jan Diercxssen, tevens voor hun drie kinderen, sluiten een overeenkomst met Cornelis Thonis Jan Zacharias en Cornelis Joosten Verhaegen, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen.

   Loon op Zand, 7-8-1660: Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en
   Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Dierck en Hendrick, zonen van Peter Hendrick Haemers.

  2 kinderen


 3. ? NN. Cornelis Jan Dirckssen .

   Cornelis Jan Dircksen transporteert goederen aan zijn behuwdzoon Arien Wouterssen op 7-2-1624 in Loon op Zand.

  x   Arien Wouterssen .


 4. ? Adriaen Cornelis Jan Diercxssen .

   Loon op Zand, 9-3-1635: Anthonis Adriaens te Capelle, geh.m. Jenneken Adriaens, sluit een
   overeenkomst met Adriaen, zoon wijlen Cornelis Jan Diercxssen, om goederen van wijlen Jan Cornelis Jan Diercxssen te transporteren aan Aert Jan Diercxssen de Hooge.


 5. ? Jan Cornelis Jan Diercxssen , † <1636 .

   Loon op Zand, 9-3-1635: Anthonis Adriaens te Capelle, geh.m. Jenneken Adriaens, sluit een
   overeenkomst met Adriaen, zoon wijlen Cornelis Jan Diercxssen, om goederen van wijlen Jan Cornelis Jan Diercxssen te transporteren aan Aert Jan Diercxssen de Hooge.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.