Cornelis Jordaensz , *Brandwijk ±1580 , † Brandwijk 15-5-1646.
Zoon van Jordaen Jacobsz en Maritgen Adriaens .


x ±1608
    Ariaentgen Cornelisse , *Streefkerk ±1585 , † Brandwijk ±1670.
Kinderen:
 1. Jordaen Cornelisz (Jordaen Cornelis Jordaensz) ( Schouten) , *Brandwijk ±1609 , † ±1689 .
  Jordaen Cornelis Jordaensz trad op als getuige bij de doop van Jan Arien Cornelissen .

   Hij was rond 1657 getrouwd met een dochter van Jan Gijsbertsz Huijsman.
   Hij werd genoemd als oudman en schoutszoon in 1674.

   Zijn erfgenamen erfden in 1689 van zijn zus Annigje Cornelis Schouten samen 16,50, t.w. Trijntje Cornelis, wed. van Leendert Pietersz Muys op Gijbeland.

   Op 19-10-1670 was Jordaan Cornelisse, samen met Jan Ariens en Leentien Ariens, getuige bij de doop van Jan, zoon van Arien Jacob Ariens en - wsl. - IJgien Jans.

   Te Brandwijk op 1-5-1672 comp. Jordaan Cornelis (Jordaensz) SCHOUTEN, won. in Brandwijck is geld
   schuldig aan de huijsarmen van Brandwijck en Gijbeland f 700,- onderpand zijn hofstede groot 10 mergen 3
   hond met huis etc. belend ten oosten Cornelis Coenen, schout en ten westen Jan Adriaansz van de GIESSEN cs.

   Op 5-10-1678 in Brandwijk was sprake van een belending aan Jordaan Cornelisz.


 2. Anneken Cornelisse ( Schouten) , *Brandwijk ±1609 , † Giessendam ±1677 .

   Anneken trouwde rond 1630 met Aert Adriaans Lustige Meij.

   Neef is Sr. Willem Blockland, wonend Schoonhoven 1668.

   Volgens verponding Familiegeld in 1689 in Molenaarsgraaf liet Anneken in 1689 na:
   650 over van Giessendam, verdeeld over broer en 3 zussen: Marigen Cornelis, wed. van Jan Ar. van Giessen op Brandwijk, Teuntje, wed. van Arijen Eewouts (Rietvelt), de erfgenamen van Jorden Cornelis Schoute, t.w. Trijntje Cornelis, wed. van L.P. Muys, en de kinderen van Mayken Cornelis Jordens (x Cornelis Huygen), t.w. Trijntje op Gijbeland (x L.P. Muys), Ary op Gijbeland, Anneken (x J.H. Vurens) op Brandwijk, Weyntie en Marighien, wed. van Gijsbert (Jansz) Huysman op Gijbeland.

   Werenkroniek Molenaarsgraaf: weer 32: Aeltje Cors weer, 1677 Aeltie Cors, wed. van Cors Adriaen Willems is schuldig aan Annichie Cornelis Schouten, wed. van Aert Adriaensz, 1300,-. Pand: 9 m in Adriaen Entenhoeff (w 32/33) met huis erop staand.


 3. Maijken Cornelise (Maij Jordens) Schouten , *Brandwijk ±1611 , † Gijbeland (ZH) ±1700 .

   Mayken Cornelis Schouten, ook genaamd: May Jordens. De kinderen van Mayken erfden van haar zus Anneken Cornelisdr Schouten in 1689 elk 1/20 van 66,-, ), t.w. Trijntje Cornelis, wed. van Leendert Pietersz Muys op Gijbeland 3,3, Aryen Cornelis op Gijbeland 3,3, Anneken Cornelis (x Jacobus Hendricxs Vurens) op Brandwijk 3,3, Weijntie Cornelis 3,3 op Giessen- binnendams, Marighien Cornelis, wed. van Gijsbert Jansz Huysman 3,3. Werenkroniek Molenaarsgraaf weer 32, Aeltje Cors weer, p 46: 1699 Maij Jordens (w).

   Kinderen:
   1. Adriaen Cornelis Huygen van Dam, b. ±1626.
   2. Annichje Cornelis, b. ±1634.
   3. Weyntie Cornelis Huygen, b. ±1637.
   4. Trijntje Cornelis, b. ±1638.
   5. Marrigje Cornelis van Dam, b. ±1638.

  x ±1626   Cornelis Huijgen (Cornelis Huijgh Cornelisz) (van Dam) , * ±1604 , † <1690.
   Overl. tussen 1672 en 1690.

   Cornelis Huijgh Cornelisz, geb. 1604/5, bouwman met 28½ mergen land Brandwijk/Gijbeland, gaarboek 1652, secr. van Gijbeland en Brandwijk, 1641-1671, ovl. na 1672, tr. Marijken Cornelis Jordaans.

  5 kinderen


 4. Marigen Cornelisse ( Schouten) , * ±1615 .

  x ±1640   Jan Ariensz van de Giessen , † Brandwijk ±1677.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.