Cornelis Michielen , † ±1636.
Zoon van Michiel Feijsz Codebij en Neeltge Cornelisdr ( Kerckhoff) .


x
    Maritge Claesdr (Maritge Claes Willemsdr) , † ±1631.
Kinderen:
 1. Willem Cornelis Michielen , † Rotterdam, Hillegersberg ±1681 .

  x Rotterdam, Hillegersberg 14-12-1631   Teuntje Cornelissen (Teuntgen Cornelis Pleunen) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 , † 1638 (kraambed).

  x 1-1-1640   Annetgen Jans van ’t Hoff , † ±1644.
      Dochter van Jan Cornelisz van ’t Hoff en Maritge Maertensz .
   Otr. op 9-2-1639 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Willem Cornelis Michielen was weduwnaar van Hillegersberg. Annetgen Jans was jonge dochter van Capelle a/d IJssel.

   Annetgen Jan van Thoffsdr.

   H’berg, 26-1-1637: Rekening van Lenert Cornelisz Somerbier, wonende tot Zevenhuizen, en Michiel Maertensz van Capelle als voogden van Arien en Annetje Jansvan ’t Hoff, onbejaarde kinderen van Jan Cornelisz van ’t Hoff en Maritge Maertens, beiden zaliger, Arien Jansz van ’t Hoff voorszegd mede present.
   (In marge: Nota dat op den lesten januari 1637 met de vier handen erfgenamen als in het hoofd van deze rekening.)

   Te H’berg op 12-8-1645 Comp Willem Cornelis Michielen, onze buurman, en koopt uit tegen Adriaen Lenertsz [Somerbier?] als geordonnerd voogd van Cornelis, 5 jaar, en Maritge, 3 jaar, zijn comparants kinderen, geprocreëerd bij Annetje Jans, zijn overleden huisvrouw zaliger.
   Te H’berg op 11-06-1665 (in marge) Comp. Cornelis Willem Michielen voor zichzelf en Cornelis Peije gehuwd met Marijtge Willems en bekennen voldaan te zijn.

   H’berg, 8-1-1652:
   Rekening van Arien Lenertsz Somerbier als behuwd oom en voogd over de 2 nagelaten weeskinderen van zaliger Annetgen Jan van Thoffsdr, van wie vader is Willem Cornelis Michielsz, gedaan sedert begin van zijn voogdij. Overgeleverd door de vader.
   Genoemd wordt de erfportie gekomen van het sterfhuis van Michiel Maertensz decker zaliger, overleden tot Capelle op d’IJssel, hun oom van moederszijde, volgens de staat en smaldeling van 15-08-1650. Idem Michiel Maertensz zaliger vsz. als beschadigde borg voor Maerten Jansz van ’t Hoff. Idem het geld uitgezet op obligatie onder Witte Maertensz, steenbacker tot Capelle.

   H’berg, 8-3-1655: Rekening van Arien Lenertsz Somerbier als behuwd oom en voogd over de 2 weeskinderen van zaliger Annetgen Jan van ’t Hoffsdr, van wie vader is Willem Cornelis Michielsz, gedaan sedert 8-1-1652. De vader is aanwezig.

  5 kinderen


 2. Jan Cornelis Michielen .

   In H’berg op 11-3-1632 comp. Cornelis Michielsz, weduwnaar van zaliger Maritge Claesse, wonende in Ommoord, ter eenre, en Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieter Vrancken, gehuwd met Cuniertge Cornelisse, en Willem Claesz, als oom en voogd van Maritge, Jan en Liedewij Cornelisse, kinderen en erfgenamen van zaliger Maritge Claesse, ter andere zijde. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

  x Rotterdam, Hillegersberg 20-12-1637   Aaltje Cornelisse (Aeltgen Cornelis Pleunen) .
      Dochter van Cornelis Pleunen (Cornelis Plonisz) en Trijntje Philips .

  1 kinderen


 3. Feijs Cornelis Michielen (Feijs Cornelisz) , † Rotterdam, Ommoord ±1661 .
   Te H’berg op 19-1-1662 zijn gekomen: Willem Cornelis Michielen en Jan Cornelis Michielen, beiden voor zichzelf, Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, Pieter Ariensz en Cornelis Ariensz, beiden kinderen van Cuniertje Cornelisse, geprocreëerd bij Arien Pieter Vrancken zaliger, Jan Pietersz
   Velthuijsen als oom en voogd over de nagelaten weeskinderen van Maritge Cornelisse, daar vader af was Huijbrecht Pieter Vrancken, tezamen erfgenamen van Feijs Cornelis Michielen,
   overleden in Ommoord. Zij hebben verkaveld.

   Op 26 oktober 1637 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz., Feys Cornelisz., Willem Cornelisz., alle drie voor zichzelf, mitsgaders Arien Pietersz. met Cuniertje Cornelisdr., Huijbert Pietersz. met Maritge Cornelisdr., Arien Jansz. van Alphen met Liedewij Cornelisdr. tesamen kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Michielsz., in zijn leven gewoond hebbende in Ommoord binnen deze Ambacht en hebben verkaveld.

   Feijs Corneliss, won. Sevenhuijsen, wordt op 12-4-1656 en 18-5-1657 in Hillegersberg vermeld.


 4. Jacob Cornelisz Michielen , † <1662 .


 5. Cuniertge Cornelis Michielen (Cuniertge Cornelisse) , * ±1610 .

   Te H’berg op 19-1-1662 zijn gekomen: Willem Cornelis Michielen en Jan Cornelis Michielen, beiden voor zichzelf, Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, Pieter Ariensz en Cornelis Ariensz, beiden kinderen van Cuniertje Cornelisse, geprocreëerd bij Arien Pieter Vrancken zaliger, Jan Pietersz
   Velthuijsen als oom en voogd over de nagelaten weeskinderen van Maritge Cornelisse, daar vader af was Huijbrecht Pieter Vrancken, tezamen erfgenamen van Feijs Cornelis Michielen,
   overleden in Ommoord. Zij hebben verkaveld.

  x ±1630   Arien Pieter Vrancken , † <2-1662.
      Zoon van Pieter Vrancken en Catharina Willems (Trijntje Willems) .
   Kinderen: Pieter en Cornelis Ariensz.

   In H’berg op 11-3-1632 comp. Cornelis Michielsz, weduwnaar van zaliger Maritge Claesse, wonende in Ommoord, ter eenre, en Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieter Vrancken, gehuwd met Cuniertge Cornelisse, en Willem Claesz, als oom en voogd van Maritge, Jan en Liedewij Cornelisse, kinderen en erfgenamen van zaliger Maritge Claesse, ter andere zijde. Zij hebben verkaveld.

   Op 26 oktober 1637 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz., Feys Cornelisz., Willem Cornelisz., alle drie voor zichzelf, mitsgaders Arien Pietersz. met Cuniertje Cornelisdr., Huijbert Pietersz. met Maritge Cornelisdr., Arien Jansz. van Alphen met Liedewij Cornelisdr. tesamen kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Michielsz., in zijn leven gewoond hebbende in Ommoord binnen deze Ambacht en hebben verkaveld.

  2 kinderen


 6. Maritge Cornelis Michielen , * ±1610 .

  x <1636   Huijbert Pieter Vrancken (Hubert Pietersz) , † Rotterdam, Ommoord <1662.
      Zoon van Pieter Vrancken en Catharina Willems (Trijntje Willems) .
   Hun kinderen Pieter, Cornelis, Trijntje en Neeltje worden begin 1662 genoemd.

   Te H’berg op 23-4-1635 Comp. Jacob Cornelisz voor zichzelf, Huijbert Pieter Vrancken, gehuwd met Maritge Cornelisse, en Willem Claesz als oom en voogd, mitsgaders Cornelis Michielsz als vader van Jan Cornelisz en Liedewij Cornelisse en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 4-5-1641 comp. Pouwels Verschuijren, Willem Visch en Heijndrick de Ruijter als vaders en regenten van het Oude Mannenhuis binnen Rotterdam en vervangende mr Heijndrick van Teijlingen, hun medebroeder in officio, ter eenre en Arien Pietersz, Hubert Pietersz, en Jan Pietersz, alle drie voor
   zichzelf, Cornelis Domensz en Jan Fransz ’t Baesge, beiden in de naam van hun huisvrouw en met hun vijven voor zo veel het nodig is in de naam van de voogden van de nagelaten
   weeskinderen van zaliger Michiel Pietersz, tezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Catharina Willems, die weduwe en boedelhoudster was van wijlen Pieter Vrancken, in zijn leven
   gewoond hebbende te Ommoord, ter andere zijde en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 19-1-1662 zijn gekomen: Willem Cornelis Michielen en Jan Cornelis Michielen, beiden voor zichzelf, Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, Pieter Ariensz en Cornelis Ariensz, beiden kinderen van Cuniertje Cornelisse, geprocreëerd bij Arien Pieter Vrancken zaliger, Jan Pietersz
   Velthuijsen als oom en voogd over de nagelaten weeskinderen van Maritge Cornelisse, daar vader af was Huijbrecht Pieter Vrancken, tezamen erfgenamen van Feijs Cornelis Michielen,
   overleden in Ommoord. Zij hebben verkaveld.

  4 kinderen


 7. Lidewij Cornelis (Liduwe Cornelis Michielen) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1615 , † >1661 .
  Liduwe Cornelis Michielen trad op als getuige bij de doop van Arij Jansz van Alphen .

   Te H’berg 26-10-1637 Comp. Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, Willem Cornelisz en Jan Cornelisz, alle vier voor zichzelf, mitsgaders Arien Pietersz gehuwd met Cuniertje Cornelisse, Huijbert Pietersz., gehuwd met Maritge Cornelisse, en Arien Jansz van Alphen, gehuwd met Liedewij Cornelisse, tezamen
   kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Michielsz, in zijn leven gewoond hebbende in Ommoord binnen deze ambacht, en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 22-5-1638 comp.
   - Philips Claesz,
   - Betge Claesdr, beiden voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz gehuwd met Leentge Claesse,
   - Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, mitsgaders Jacob Jansz gehuwd met Maritge Jans, kinderen van zaliger Jan Claesz,
   - Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieterszen Huijbert Pietersz, beiden in de naam van hun huisvrouw en met hun vijven in de naam van Jan Cornelisz voor zichzelf en voor Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, tezamen kinderen van zaliger Maritge Claesse,
   - Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaar gehuwd met Maritge Maertens en Pieter Willemsz als voogd van Trijntge, Jan, Aeltge
   en Willem Maertensz, tezamen kinderen van zaliger Neeltge Claesse.
   Zij zijn allen tezamen erfgenamen van Willem Claesz, en hebben verkaveld.

   Lidue Cornelis was op 13-12-1676 in Hillegersberg getuige bij de doop van Arij, zoon van Jan Arentsz van Alphen en Neeltie Jans.

  x Rotterdam, Hillegersberg 1-2-1637   Arien Jansz van Alphen .
      Zoon van Jan Jansz van Alphen en Neeltge Cornelis .
   Otr. op 17-1-1637 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Arien Janss , jongeman van Hillegersberg en Liduwe Cornelis, jongedochter van Hillegersberg. Mogelijk hadden zij een zoon Jan.

   Rotterdam, 26-10-1658: Weyntge Pietersdr, weduwe van Jan Janss van Alphen, wonende aan de Rotte onder Hillegersberch, benoemt haar 6 kinderen tot haar erfgenamen, t.w. Grietge Jansdr van Alphen, Neeltge Jansdr van Alphen, Jan Janss van Alphen en Arien Janss van Alphen, Maertge Jansdr de oude en Maertge Jansdr de jonge. Aan de akte is een nota toegevoegd dat aan de voogden van het bastaardkind van Willem Janss van Alphen geen copie gegeven mag worden van dit testament van Weyntge, zijn moeder. NB: In de kantlijn staat vermeld dat dit testament door een ander, d.d. 21-05-1659 voor deze notaris gepasseerd, geannuleerd is.

   Rotterdam, 21-5-1659: Weyntge Pietersdr, weduwe van Jan Janss van Alphen, oude creupel gaende vrouw, wonende aan de Rotte in Hillegersberch, benoemt tot haar erfgenamen haar 6 kinderen en haar kleinkind: Grietge Jansdr van Alphen, Neeltge Jansdr van Alphen, Jan Janss van Alphen, Arien Janss van Alphen, Maertge Jansdr de oude, Maertge Jansdr de jonge en Jacob Willems, zoon van haar overleden zoon Willem Janss van Alphen, wonende in Hillegersberch. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt Weyntge haar zoon Jan en haar zwager Leendert Janss. Haar testament d.d. 26-10-1658 komt hiermee te vervallen.

   Te H’berg op 19-1-1662 zijn gekomen: Willem Cornelis Michielen en Jan Cornelis Michielen, beiden voor zichzelf, Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, Pieter Ariensz en Cornelis Ariensz, beiden kinderen van Cuniertje Cornelisse, geprocreëerd bij Arien Pieter Vrancken zaliger, Jan Pietersz
   Velthuijsen als oom en voogd over de nagelaten weeskinderen van Maritge Cornelisse, daar vader af was Huijbrecht Pieter Vrancken, tezamen erfgenamen van Feijs Cornelis Michielen,
   overleden in Ommoord. Zij hebben verkaveld.

   Rotterdam, 30-12-1670: Jan Jansz Schipper, wonend in Zevenhuysen legateert aan Pleuntge Pietersdr, dochter van Pieter Antonisz van Velsen en Aegtge Jansdr zijn zuster 200 gulden. Als voogd over Pleuntge Pietersdr en haar legaat benoemt hij Ary Jansz van Alphen, wonend in Sevenhuysen. NB: Jan Jansz Schipper woont bij Jacob Vrancken Thooft in Sevenhuysen.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.