Cors Corssen (Cors Cors den Ouden) , † >15-10-1657.
Zoon van ? .


x Maasdam 1623
    Baertghen , *Maasdam ±1600 .
Kinderen:
 1. Cors Corssen de Jonge .

  x Cillaarshoek 1655   Krintge Aerts (Crijntjen Aerts) , *Cillaarshoek ±1630 .

  8 kinderen


 2. ?? Willem Corssen .


 3. ?? Annigje Corssen , † <10-1656 .

   Henrick Joachimsz hertrouwde in 1656 met Ermpje Jacobsdr. uit Zuidland.

  x   Gerrit Pieterz ( Weeda) , † <4-1654.

   Rond 1700 liepen er alleen al te Strijen tenminste 3 personen met de naam Pieter Gerritsz. Weeda rond en deze zijn in de bronnen niet altijd even
   gemakkelijk te onderscheiden.

   Gerrit Pieterz trad op als getuige bij de doop van Gerrit Adriaens (?) .

  x   Henrick Joachimsz .
   Otr. op 19-4-1654 in Westmaas.
   Hendrick Josiusz., j.m. van Mijns-Heereland, met Annigje Corszen, weduwe van Gerrit Pietersz. Weda, wonende in Westmaas.

   Henrick Joachimsz hertrouwde in 1656 met Ermpje Jacobsdr uit Zuidland.


 4. Jan Corssen , † <1680 .

   In de winter van 1657-58 was in Mijnsheerenland sprake van " Cors Cors den ouden, Jan Cors en Cors Cors de jonge".

  x <1658   Lijsbet Abrahamse .
   Kinderen: Meeuwis en Abram.

   Op 1-6-1677 bij een openbare verkoop in Mijnsheerenland werden "de vrouw van Meeus Corssen" en Lijsbeth Abramsdr. genoemd.

   Mijnsheerenland, 10 juni 1679: Lijsbeth Abrahamse, weduwe van Jan Corssen, is met Cornelis Corssen, oom en bloedvoogd paternel van Meeuwes Jans (22) en Abraham Jans (18), overeengekomen aangaande de uitkoop en vertichting der vaderlijke goederen van genoemde weeskinderen. Lijsbeth blijft in het bezit van de gehele boedel, het huis en de werf e.a. Aan de kinderen zal zij eens uitkeren de som van 2 gulden en 10 stuivers. Genoemd: Roel Ariens Kruijthof en Teunis Willems Westdijk, heemraden

   Lijsbet Abrahamse trad op als getuige bij de doop van Jan Korsse de Jong , de doop van Jan Meeuwisse den Broeder .

  2 kinderen


 5. Cornelis Corssen .

   Mijnsheerenland, 10 juni 1679: Lijsbeth Abrahamse, weduwe van Jan Corssen, is met Cornelis Corssen, oom en bloedvoogd paternel van Meeuwes Jans (22) en Abraham Jans (18), overeengekomen aangaande de uitkoop en vertichting der vaderlijke goederen van genoemde weeskinderen. Lijsbeth blijft in het bezit van de gehele boedel, het huis en de werf e.a. Aan de kinderen zal zij eens uitkeren de som van 2 gulden en 10 stuivers. Genoemd: Roel Ariens Kruijthof en Teunis Willems Westdijk, heemraden


 6. ?? Maeijcke Corsse , *Westmaas ±1635 .
  Maeijcke Corsse trad op als getuige bij de doop van Annigje Corsse (Anneke Corsse) de Jong , de doop van Jacob Corsse de Jong , de doop van Aagje Gerrits de Jong .

  x 1659   Jan Geemensz .
   Otr. op 12-1-1659 in Westmaas.
   Jan Gemensz., j.m. [..], met Marijcke Corssen, j.d. van Westmaas, beide wonende alhier, alhier getrouwd.

   Mogelijk hertrouwt Maeijcke met Pleun Symons.

   Een Jan Geemanse van der Maas wordt op 21-4-1671 in Mijnsheerenland genoemd.
   Een Jan Gemansen van Cappel wordt in juni 1677 in Mijnsheerenland genoemd i.v.m. leverantie van teer en porto van brieven.


 7. Meeuwis Corsz (Meeuwis Korsse) (den Broeder) , * ±1645 .

  x Numansdorp 13-6-1666   Ariaentie Leenderts Broeder , * ±1645 , † >10-1692.

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.