Cors Meeusz , * ±1472 , † <1553.
Zoon van ? .


×
    NN. Cornelis Dircksdr .
Kinderen:
 1. Jacob Corsz , † ±1573 .

  ×   Jacobjen Jacobsdr , † <1574.

  6 kinderen


 2. Mees Corstiaensz (Mees Corsz) .

   Mees Corstiaensz., won. Berkenwoude, schout vanaf 1571, De naam van zijn vrouw is onbekend. Hij had een zoon Cornelis Meeus Karsz, overl. vóór 1581, die een dochter Ariaentgen Cornelisdr. had, die wordt vermeld in 1581.


 3. Jan Corsz ("Heer Jan Corsz") .

   Heer Jan Corsz., pastoor, werd op 4-2-1573 gevangen genomen met een aantal
   geuzen.
   Hij pachtte de smaltienden van Berkenwoude in 1571.


 4. Belichje Corsdr , † <1581 .

  ×   Brant Ariensz , † <1581.
   BelichjeCorsdr., tr. Brant Ariensz., won. Ouderkerk a/d IJssel in de polder de
   Nesse, beiden overl. voor 1581.


 5. Geergen Corsdr , † <1575 .

   Geertgen Corsdr., tr. ClaesMathysz., beiden overl. voor 1575.


 6. Ariaentie Corsdr .

   Ariaentie Corsdr. tr. Harmen Dircksz., vermeld 1545 en 1553.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.