Corstiaen Anthonissen (Corst Thonis) .
Zoon van ? .


x
    Grietken Jan Geritssen , † <1613.
Kinderen:
 1. Neeltken Corst Thonis (Neeltken Corstendr) , † <1622 .

  x <1613   Goijaert Gijsbertsz , * ±1560 , † >5-1635.

  4 kinderen


 2. Lijsken Corst Thonis (Lijsken Corsten) .

  x   Thonis Janssen (de Hooch) .
   Kinderen: Jenneken en Meerten.

   Wsl. was Thonis een broer van Aert Janss de Hooch die voocht was voor zijn zoon Meerten Thoniss de Hooch.

   Op huijden datum [15-1-1639 in Sprang] soo hebben
   - Thonis Corst Toniss ende
   - Peter Corst Toniss ende Peter mede als voocht met Marten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen
   - Goijert [?] Corst Toniss za. bij Eerken Gerit Dirckss, ter eenre, ende
   - Gijsbert Govertss ende Jan Govertss mede namens hun broeder Thonis Govertss, kijnderen van Neeltken Corst Thoniss ende
   - Goijert Gijsbertss namens Reijnier Dirckss ende Thuntken Dirckss, Gorchum, procuratie Gorchum 2-10-1638, kijnderen van Grietken Corstdr ende
   - Jan Franss x Jenneken Tonis ende
   - Aert Janss de Hooch als voocht van Meerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corst Toniss, ter andere;
   allen als erffgenamen van Corst Toniss. Zij sluijten een accoort

  2 kinderen


 3. Grietken Corsten (Grietken Corst Thonisdr) .

   Op huijden datum [15-1-1639 in Sprang] soo hebben
   - Thonis Corst Toniss ende
   - Peter Corst Toniss ende Peter mede als voocht met Marten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen
   - Goijert [?] Corst Toniss za. bij Eerken Gerit Dirckss, ter eenre, ende
   - Gijsbert Govertss ende Jan Govertss mede namens hun broeder Thonis Govertss, kijnderen van Neeltken Corst Thoniss ende
   - Goijert Gijsbertss namens Reijnier Dirckss ende Thuntken Dirckss, Gorchum, procuratie Gorchum 2-10-1638, kijnderen van Grietken Corstdr ende
   - Jan Franss x Jenneken Tonis ende
   - Aert Janss de Hooch als voocht van Meerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corst Toniss, ter andere;
   allen als erffgenamen van Corst Toniss. Zij sluijten een accoort

  x   Dirck .
   Grietken Corstdr. was gehuwd was met een Dirck en had in Gorkum kinderen Reijnier en Thuntken Dirckss.

  2 kinderen


 4. Thonis Corst Thoniss .

   Op huijden datum [15-1-1639 in Sprang] soo hebben
   - Thonis Corst Toniss ende
   - Peter Corst Toniss ende Peter mede als voocht met Marten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen
   - Goijert [?] Corst Toniss za. bij Eerken Gerit Dirckss, ter eenre, ende
   - Gijsbert Govertss ende Jan Govertss mede namens hun broeder Thonis Govertss, kijnderen van Neeltken Corst Thoniss ende
   - Goijert Gijsbertss namens Reijnier Dirckss ende Thuntken Dirckss, Gorchum, procuratie Gorchum 2-10-1638, kijnderen van Grietken Corstdr ende
   - Jan Franss x Jenneken Tonis ende
   - Aert Janss de Hooch als voocht van Meerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corst Toniss, ter andere;
   allen als erffgenamen van Corst Toniss. Zij sluijten een accoort


 5. Peter Corst Toniss .


 6. Goijert Corst Thoniss , † <1639 .
   Op huijden datum [15-1-1639 in Sprang] soo hebben
   - Thonis Corst Toniss ende
   - Peter Corst Toniss ende Peter mede als voocht met Marten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen
   - Goijert [?] Corst Toniss za. bij Eerken Gerit Dirckss, ter eenre, ende
   - Gijsbert Govertss ende Jan Govertss mede namens hun broeder Thonis Govertss, kijnderen van Neeltken Corst Thoniss ende
   - Goijert Gijsbertss namens Reijnier Dirckss ende Thuntken Dirckss, Gorchum, procuratie Gorchum 2-10-1638, kijnderen van Grietken Corstdr ende
   - Jan Franss x Jenneken Tonis ende
   - Aert Janss de Hooch als voocht van Meerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corst Toniss, ter andere;
   allen als erffgenamen van Corst Toniss. Zij sluijten een accoort

  x   Eerken Gerit Dirckss .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.