Quirijn Anthonisz (Crijn Teunisz) , * ±1565 , † 1634, [] Barendrecht .
Zoon van ? .


x
    Neeltgen Aerts , † >1609.
x (otr Barendrecht 9-4-1623)
    Adriaentge Maertens , † <1667.    

Kinderen:
 1. Maritgen Crijnen , * ±1585 , † >6-1639 .

  x 1609   Bastiaen Lauwereijnsz (Bastiaen Laureijs) Schilperoort , * ±1580 , † Strijen >1645.

  5 kinderen


 2. Anthonis Quirijnsz (Theunis Crijnsz) , * 1625 , ~Barendrecht 28-9-1625 , † 1667 .
   Overl. zonder nageslacht te Barendrecht tussen 13-6- en 1-9-1667.

   Hij was boer te West-Barendrecht, landeigenaar aid. en te Oost-Barendrecht.

   In het in 1638 opgestelde kohier der 200e penning over Barendrecht werd ’Anthonis Crijnen naergelaten weeskint van Crijn Thonis’ aangeslagen voor 12 pond 10 stuivers. Na hem volgt in het kohier zijn stiefvader Willem Bastiaens met een aanslag van 20 pond.

   Van zijn stiefvader Willem Bastiaensen Bisdom kreeg Antonis Krijne, beiden wonende in West-Barendrecht, op 11-12-1666 getransporteerd de helft in de ’huysinge, berghe, keeten, boomgaert, tuyn’ etc, waarin zij woonden en waarvoor hij 300 Car. gld. betaalde. Noordelijk was deze hofstede belend aan ’den Gemeenlantswaatering’, zuidelijk door ’den Gemeenlantsstraet van West-Barendrecht’, oostelijk door schout Outraet en westelijk door Heyndrick Outraet. Er werd gestipuleerd dat bij overlijden van een van beiden de langstlevende de helft van deze hofstede weer voor 300 gld. tot zich zou mogen nemen.

   Op 6-1-1668, compareerden wederom te Oost-Barendrecht: Thonis Bastiaensen Schilperoort, wonende onder Strijen, voor hem zelf
   en ook namens de kinderen van Louweris Bastiaensen Schilperoort, Cornelis Pleunen de Best, voor hem zelf en ook namens Arien Pietersen Schilperoort, en tevens hen allen voor de afwezige meerder- en minderjarige erfgenamen van de in Barendrecht overleden Antonis Krinnen. Zij transporteerden voor 795 Car. gld. 1morgen 550 roeden zaailand in het buitenland van Oost-Barendrecht aan Heyndrick Cornelissen Aendewegh, penningmeester van Barendrecht. Op 17-11-1667 hadden zij dit land aan Aendewegh verkocht bij akte gepasseerd voor notaris Karducx te Heerjansdam.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.