Crijn Willemsz , † <7-1621.
Zoon van ? .


x ±1600
    Neeltgen Lenaertsdr , * ±1575 , † <7-1621.
Kinderen:
 1. Cornelis Crijnenz Barendrecht , * <1606 , † <15-5-1681 .
  Cornelis Crijnenz trad op als getuige bij de ondertrouw van Jacob Willemsen de Raedt .
   Overleden tussen 1-6-1673 en 15-5-1681, wsl. in Pernis.

   Cornelis nam de naam ’Barendrecht’ aan.

   Rond 3 uur in de middag van 19-1-1645 maakten Cornelis Crijnensz. en Pietertjen Joannis Isermansdr., echtelieden wonende onder de jurisdictie van het dorp Pernis, ter secretarie van Poortugaal voor schepenen aldaar een testament op de langstlevende. Na overlijden van de eerste der echtelieden diende de langstlevende in de ongedeelde boedel te blijven zitten en zonder daarvan een inventaris te hoeven overleggen. Pas na overlijden van de langstlevende zouden de wederzijdse ’vrinden’ ab intestato elk voor de helft de nalatenschap verkrijgen. Bij hertrouwen van de langstlevende zouden de rechtmatige erfgenamen van de eerstgestorvenen 25 Car. gld. uitgekeerd krijgen.

   Op 1-10-1661 assisteerde Cornelis Crijnen als oom van Neeltge Witte, jonge dochter wonende in Pernis, dochter van Wit Jans, bij het opmaken van haar akte van huwelijkse voorwaarden te Rotterdam met Jacob Willems de Raet, meerderjarige jongeman, wonende in Poortugaal.

   In een Pernisser schouw in het voorjaar van 1665 werd Cornelis Crijne geordonneerd ’sijn slencken te verhoogen tegen sijn erf’.

   Cornelis Crijnen en Joost Jansz Karbijn werden bij akte van 11-8-1668 door de te Pernis wonende Annetje Heermans, weduwe van Ijsbrand Jansz, aangesteld tot voogden over haar onmondige kinderen.
   Op 1-6-1673 testeerde voornoemde Annetje Heermans opnieuw en benoemde zij Cornelis Crijnen Barendrecht en Joost Jansz Kerbijn opnieuw tot voogden over de minderjarigen in haar nalatenschap.

  x <2-1645   Pietertjen Joannisdr (Pietertjen Jansdr) Iserman , * <1613 , † Pernis 1681.
   Dit paar was kinderloos. In april 1669 werden Cornelis Crijnen en Pietertje Jans vermeld op de lidmatenlijst van Pernis.
   Overleden in 1681 tussen 15 mei en 26 december.
   Wsl. in Charlois of Rotterdam geboren.

   Pietertjen was een dochter van Trijntgen Cornelisdr. en haar man Mr./Ds. Johannes I(J)serman, predikant te Goede en Sint Kruis, hulp-predikant te Cadzand, predikant te Sint Anna Ter Muiden, Moordrecht, Polsbroek en Charlois, schoolmeester, chirurgijn en mogelijk ook koster te Charlois. De predikant werd in Charlois uit zijn ambt gezet en zijn grote, naar Rotterdam uitgeweken gezin, was toen in armelijke omstandigheden komen te verkeren.

   De in Pernis wonende Pietertie Jans, wedwue van Cornelis Crijnen, transporteerde op 15-1-1681 voor 400 gld. een huis en erf in Pernis aan Arij Bastiaens Hoppel (getrouwd met een nadochter van zwager Wit Jansz Vrijlant). Dat goed was aan de oostzijde belend aan ’de gemeenlants wateringe’, zuidelijk en westelijk aan ’den rijwech’ en noordelijk aan Wit Jans. Voldaan werd met 150 gld. kontant en voor het restant van 250 gld. werd dezefde dag een schepenschuldbrief opgemaakt. Op 12-6-1683 werd die schuldbrief geroyeerd.


 2. Neeltgen Crijnen , * <1606 , † Barendrecht 3-1626 .
   Overlden tussen 17 en 29 maart 1626.

   Op 13-12-1625 is in de diaconierekening van Barendrecht een betaling geboekt voor de aankoop van 5½ elle linnen laken en voor het hiermee maken van 2 hemden voor de ten huize van Dirck Pietersz. wonende Neeltgen Crijnen. Dezelfde dag werden er ook posten geboekt voor het weeskind Arien Crijnen, waarschijnlijk Neeltgen’s jongere broertje.

   Op 17-3-1626 werd nog betaald voor kousen voor Neeltgen, maar op 29-3-1626 kreeg Gerrit Hendrickxsz. betaald voor het maken van de kist voor Neeltgen, terwijl op 21-3-1626 ene Geertgen Ariens 2 gld. 10 stuivers door de diaconie betaald kreeg "doe sij Neeltgen Crijnen sieck sijnde in haer huijs nam en op datse wat voor tmeijsken coopen conden".


 3. Lijntgen Crijnen , * 1606 , ~Barendrecht 30-7-1606 , † <1656 .

  x 1638   Witte Jansz (Wit Jansz) Vrijlant , * ±1620 , † Pernis ±8-2-1696.

  3 kinderen


 4. Geraert Crijnenz , * 1607 , ~Barendrecht 8-1607 .
   Mogelijk jong overl.
   Doopget. Vranck Geertisz, BAstiaen Sijmonsz.


 5. Lenaert Crijnenz (Lenaert Crijnssen) , * 1611 , ~Barendrecht 16-10-1611 .
  Get. bij de doop: Neeltgen Joppen (?) .
   Doopget. Hendrick Simonsz, Cornelis Pietersz, Neeltge Joppen.

  x Dinteloord 28-3-1641   Bastiaentge Pieters , *Gastel (NB) ±1620 .
   Otr. op 3-3-1641 in Prinsenland.
   Lenaert Crijnssen, j.m. van Barendrecht, met Bastiaentge Pieters, j.d. van Gastel.


 6. Adriaen Crijnenz (Arien Crijnen) , *West-Barendrecht 1614 , ~Barendrecht 16-3-1614 .
  Get. bij de doop: Geemen Antonisz Hoogewerff (?) .
   Doopget. Leentge Bastiaenen, Lijsbetge Bastianen, Geeman Theunisz.

   Arien Crijnen werd in de jaren 1624-25 door de Barendrechtse diaconie uitbesteed bij ene Claes Roelensz.

  x Barendrecht 29-6-1636   Neeltge Philipsdr , *Mijnsheerenland ±1615 .
   Arien Crijnen was j.g. van West-Barendrecht. Neeltge Philipsdr. was j.d. van Mijnsheerenland, wonende tegenwoordig onder IJsselmonde. Na hun huwelijk komt dit echtpaar niet meer in de bronnen voor.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.