Crijntje Adriaens .
Dochter van ? .


x
    Lieven Cornelisz Mijs , *Etten (NB) ±1515 , † <1575.
Kinderen:
 1. ? Cornelis Lievensz Mijs , † Westmaas <1616 .

  x ±1599   Marietje Bastiaans (Marichge Sebastiaens) , *Westmaas ±1578 , † Westmaas .

  2 kinderen


 2. Arijaentgie Lievens ( Mijs) , † <1575 .

   Arijaentgie Lievens Mijsdr.

   Mijnsheerenland, 13 augustus 1574:
   Boedelscheiding tussen Jan Dammasz., echtgen. van wijlen Ariaentge Lievensdr., en Cornelis Lievensz. op Westmaas, zijn zwager, en de onmondige kinderen van Lenert Lievensz. en Annetge Dammasdr., die bij hun gevoegd hebben Pieter Adriaen Dircksz., vanwege Ariaentge, de onmondige dochter van Lieven Cornelisz. en Crijntge Adriaensdr., nu huisvrouw van Pieter Adriaen Dircksz., en Pieter Dammasz.

   Aryaentgie Lyevens Mijsdr. werd op 9-3-1615 vermeld bij de verkoop van 3½ morgen land in Westmaas-Nieuwland door Cleijs Joosten Meijnaert met consent van zijn schoonvader Pijeter Dircxs. Ook was er sprake van de woonstede te Westmaas van de weduwe van Cornelis Lijevens Mijs.

  x   Jan Dammasz .

  x   Joost Cornelis Meijnertsz , † <1616.
      Zoon van Cornelis Jacobs den Ouden Meijnert (???) en Thoontge Joosten Spruijt (???).

   Mijnsheerenland, 25 januari 1611:
   Abraham Cornelisz. ’t Hoen, smid op Heinenoord en echtgenoot van Neeltge Joost Cornelis Meijnertsdr., bekent verkocht te hebben aan Gerrit Sebastiaen Lodewijcksz. van Driel 2 mrg en 390 roe land in het NvM. Oost: Claes Joost Meijnertsz. Zuid: Schalck Willemsz. met bruikweer. De huisvrouw van de verkoper aangekomen van haar vader Joost Corn. Meijnertsz.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1615:
   Cleys Joosten Meijnertsz. verkoopt in presentatie van Jan Ingensz., zijn zwager, en Ariaenken Lievensdr., zijn moeder, 2 mrg en 490 roe land in het NvM aan Jacob Jansz. Linsen op Westmaas, ten noorden van het pachtland van Jan Dammasz. De verkoper aangekomen bij successie van zijn vader Joost Cornelisz. Meijnaert.

  1 kinderen


 3. ? Lenert Lievensz .

   Mijnsheerenland, 13 augustus 1574:
   Boedelscheiding tussen Jan Dammasz., echtgen. van wijlen Ariaentge Lievensdr., en Cornelis Lievensz. op Westmaas, zijn zwager, en de onmondige kinderen van Lenert Lievensz. en Annetge Dammasdr., die bij hun gevoegd hebben Pieter Adriaen Dircksz., vanwege Ariaentge, de onmondige dochter van Lieven Cornelisz. en Crijntge Adriaensdr., nu huisvrouw van Pieter Adriaen Dircksz., en Pieter Dammasz.

  x   Annichge Dammasdr .

   Mijnsheerenland, 15 november 1575:
   Cornelis Lievensz. op Westmaas verkoopt aan Lieven Lenertsz. en Ariaentge Lenertsdr., kinderen van Lenert Lievensz. en Annichge Dammasdr., beide overleden, en dit ter presentie van Cornelis Lievensz., Jan Jacobsz. van Rotterdam, Dammas Jansz. en Jan Dammasz., voogden, een jaarlijkse losrente van 37 Cgld 10 stuivers, verzekerd op 3 mrg land in het NvM in een hoeve ter grootte van 10 morgen.

   Mijnsheerenland, 19 maart 1577, naer gemeen schrijven:
   Cornelis Lievensz. op Westmaas verkoopt aan Lieven Lenertsz. en Ariaentge Lenertsdr., achtergelaten kinderen van Lenert Lievensz. en Annechge Dammasdr., een jaarlijkse losrente van 26 Cgld,
   verzekerd op 3 mrg land in het NvM. Voogden: Jan Dircksz. en Dirck Fransz. van Rotterdam.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.