Dammes .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Steven Damen (Steven Daams) .

  x <1630   Anna Jans .

  5 kinderen


 2. Cornelis Damen .

   Cornelis Damen is de vader van Willemke, Arien, Neeltgen, Pieter, Jan en Hendrik. De kinderen van Cornelis Damen waren samen met de kinderen van Steven Damen erfgenaam van Arie Damen.

   Leerdam, 5-12-1664:
   - Arien Lambertss DE WIT X Willemke Cornelis, voor hemzelf en voor zijn zwager Arien Cornelisse,
   - Arien Peterse X Neeltie Cornelis,
   - Peter Cornelisse, Jan Cornelisse en Hendrick Cornelisse; allen erfgenamen en kinderen van Cornelis Daamen;
   - Jan Stevense en Frans VAN DOMMELEN X Maria Stevens, - Jochum Janse VAN TURNHOUT X Neeltie Stevens en
   - Jan Hendricxse X Cornelia Stevense;
   allen kinderen en erfgenamen van Steven Daamen, etc; betreft een machtiging.

  6 kinderen


 3. Arie Damen , † <1665 .
   Noordeloos, 18-12-1664:
   DIRCK JACOBSZ als last en proc. hebbende van
   - ARIEN LAMBERTSZ DE WILT als man en voogd van WILLEMKE CORNELIS cun socijs, mede-erfg. van ARIE DAMEN zalr., gepasseert voor schepenen der stadt en graeffschap Leerdam d.d. 5.12.1664,
   trp. voor fl. 1.000 aan CORNELIS ARIENSZ OTTELANDER, won. in Thienhoven, een gerechte helft van een geheel weer lants tesamen groot 8m1½h lants op Grootewaert, str. voor van de halve middelwegh af, achter tot de Beemschen opslach toe, nw ARIEN HUYBERTSZ HOLMAN, zw JAN THONISZ NEEF
   Acte van procuratie voor schepenen van Leerdam d.d. 5.12.1664:
   - ARIEN LAMBERTSZ DE WILT als man en voogd van WILLEMKEN CORNELIS vhz. en hsm. en de rato cav. voor zijn zwager ARIEN CORNELISZ, ARIEN PIETERSZ als man en voogd van NEELTGEN CORNELIS, PIETER CORNELISZ, JAN CORNELISZ en HENDRICK CORNELISZ, tesamen kinderen en erfg. van CORNELIS DAMEN,
   - JAN STEVENSZ, FRANS VAN DOMMELEN als mev. van MARIA STEVENS, JOACHIM JANSZ VAN TURNHOUT als man en voogd van NEELTGE STEVENS en JAN HENDRICXSZ als mev. van CORNELIA STEVENS, allen kinderen en erfg. van STEVEN DAMEN;
   Zij machtigen DIRCK JACOBSZ enz. subst.schout: Pieter Cornelisz Broer; schepenen: Pey Gijsbertsz Both en Aert Pietersz Broer.

   Noordeloos, 18-12-1664:
   JAN GOIJERTSZ als last en proc. hebb. van JAN CLAESZ en CORNELIS CLAESZ cum socijs, mede-erfg. van ARIE DAME zalr., gepasseert voor schepenen der stadt
   en graeffschap Leerdam d.d. 29.4.1664, trp. voor fl. 436 5st. aan JAN DIRCXSZ het gerechte ¼ part in een weer landts in de jurisdictie Noordeloos groot in het geheel 8ml½h (uytgesondert 1/5 part in 1m gemeen met het voorn. 1/5 part aen BASTIAEN CLAESZ (die buitenslands is) toebehorende) op Grootewaert, str. als vorige acte.

   Arien Damen wordt op 19-6-1654 in Noordeloos vermeld.

   BARTHOLD REMGER bode van Noordeloos stelt uit naam van ARIEN DAMEN crediteur won. in de Minkelis de fl. 1.900 in arrest die JAN DIONIJS DE JONGE voor een aankoop heeft moeten lenen op 20-6-1654 in Noordeloos.

   Thonis Dircxs X Metgen Thonisdr won Leerbroek en Peter Thoniss VAN MUIJLWIJCK X Govertgen Thonisdr won te Middelcoop tr. op 9-6-1642 aan Adriaen Damen won a/d Minckelis 16 h geestelijk goet a/d lage beempt, zw de comparanten, nw de heilige geest op Blokland, strekk van de halve beemptweg af t/d halve sandtwetering toe.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.