Dirc Bokel (Dirc Bokel uter Nesse) , † ±1327.
Zoon van Dirc Bokel .


x
    NN. Danielsdr van Schie .    

x ??
    Lizebetten (Lizebetten ver Hadewiensdr) Witte .
Kinderen:
 1. ?? Jan Wit (Jan Wit ver Lizabettensz) , † <6-1348 .

  x   Catharina Floren van Swieten , † ±1383.

  2 kinderen


 2. Dirc van Matenesse , † 11-2-1345 .

   Dirc had een bastaard zoon Jan heer Dircsz. v. Matenesse, die de vader was van Daniel, Dirc en Lijsbeth, geh. met Zay van der Leede.

   Dirk van Matenesse, ridder, was een zoon van Dirk Bokel uter Nesse. Dirk was gehuwd met een zekere Tremen. Dirk is kinderloos overleden.


 3. Daniel van Matenesse .

   Heer Daniel van Matenesse trouwde Clais van Naeldwijc. Bij ene Maeije had hij 4 bastaards genaamd Pieter, Jan, Claes en Katrijn.

   Na het kinderloos overlijden van zijn broer Dirk van Mathenesse op 11-2-1345 gingen diens lenen over op Daniel, die daarmee op 4-9-1346 door keizerin Margaretha werd beleend.

  x   Clais van Naeldwijck , † 29-8-1364.

   Zij is een dochter van heer Henric van Naeldwijc en Haze van Scalcwijc.

  4 kinderen


 4. Philips van Matenesse , † 11-8-1345 .

   Philips had een bastaardzoon Symon van Matenesse, die de vader was van Daniel, Willem en Jan.


 5. Jan van Matenesse , † >1368 .

   Jan van Matenesse, priester, deze wordt op 15 december 1347 vermeld als tot ‘opvolging gerechtigd in de lenen, welke zijn broer Daniel van de abdij van Egmond houdt, in het geval deze geen wettige erfgenamen zal nalaten.


 6. Gerard van Matenesse , † >10-1372 .

   Gerard van Matenesse was monnik en wordt vermeld in het necrologium van de abdij van Egmond op 26 mei 1351 en 30-11-1372. Hij liet dan ook geen erfgenamen na.


 7. NN. Dirc Bokelsdr .

   Een dochter van Dirc Bokel was gehuwd met Kerstand van den BErghe, welke in 1347 wordt vermeld als hoogheemraad van Schieland. Hij is eigenaar van het kasteel te Hillegersberg, als erfgenaam van Gerard van Raaphorst, gehuwd me tAleijde, dochter van heer Vranke Stoep van Hildegardberghe.

  x   Kerstant van den Berge .

   De kinderen van Kerstant van den Berghe volgen heer Daniël van Matenesse op in diens leengoederen. Kerstant was een kleinzoon van heer Kerstant van Raephorst.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.