Dirck Heijnricx .
Zoon van ? .


x
    Heijlwich (Heijlwich Dirc Heijnricx weduwe) , † >10-1503.
Kinderen:
  1. Henrick Stockman Dircxz (Heijnric Dirc Heijnricxz) , * ±1460 , † >1-1535 .

    x   NN. .

    3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.