Dirckge Jansdr , † >1659.
Dochter van ? .


×
    Aerien Corneliss (Arien Goriss Neel) , † <1643.
Kinderen:
 1. Emmitgen Ariens .

   Arien Corneliss, anders geseijt Arien Goriss Neel, werd op 6-1-1635 in Zevenhuizen vermeld als vader van Emmitgen Ariens.

  ×   Jan Gijsberts (Jan Ghijss) .

   Emmitgen Ariens wordt vermeld op 6-1-1635, geh.m. Jan Ghijss. en dr.v. Arien Corneliss, anders geseijt Arien Goriss Neel.

   Jan Gysberts, won. te Boskoop, getrout hebbende Emmitgen Aryensdr., wordt op 10-1-1642 in Zevenhuizen vermeld.

   Jan Gijsberts, getrout hebbende Emmitgen Ariensdr Gorisneell, wordt op 11-2-1647 in Zevenhuizen vermeld.


 2. Frans Adriaenss (Frans Arijens) Gorisneel .

   Frans Adriaensz. Gorisenneel wordt in 1660 in Nieuwerkerk a/d IJssel genoemd.

  ×   Ariaentge Willems ( Hopcooper) , † >1666.
   Ondertrouw op 20-7-1653 in Zevenhuizen.
   Frans Adriaenss (Gorisneel), j.g. van Sevenhuijsen, & Ariaentge Willems (Hopcooper), wede. v. Jacob Lenertss, van Nieuwerkerck, otr. 20-7-1653; vertooch gegeven.

   Adriaentgen Willemsdr., geh.m. Frans Adriaenss Gorisneel, wordt op 14-4-1657 in Hillegersberg bij een transport vermeld.

   Capelle a/d IJssel, okt 1667: Adriāen Willemsz. hopcooper, oudste zoon van Willem Dircksz. hopcooper te Nieuwerkerck ten behoeve van diens erfgenamen na overdracht door Vincent Louri sz. Adri aen Pi etersz. Jongebroer, gehuwd met St i j ntgen Wi l l ems, Ar i en Ar i ens Zeeuw, gehuwd met Marr i t gen Wi l l ems , Fr ans Ariensz. Gorisseneel, gehuwd met Adriaentgen Willems, Adriaen Cornelis Aertsz., gehuwd met Neeltgen Willems, allen wonende te Ni euwerkerck, machtigen voor notari s Wi l l em de Jonge te Moordrecht Adriaen Willemsz. hopcooper, secretaris te Getuigen Gerrit Barthoutsz. Ridderslaen en Adriaen Jacopsz. cleermaecker).

  1 kinderen


 3. Cornelis Ariens Gorisneel .

   Zevenhuizen, 10 jan. 1642.
   Wij, Jan Vermeer, Schout, Pieter Adriaenss Moijman ende Adriaen Huybertss Huijsman, Schepenen In den Ambachte van
   Sevenhuysen, Oirconden, dat voor ons gecompareert Syn:
   - Dirckge Jansdr, wede. van Arijen Corns Gorisneel, geassisteert met Corns Claes Tijs, haer gecoren voocht in desen, ter eenre,
   - Corns Ariens Gorisneel, vervangende Aryen Aryens Gorisneel,
   - Frans Aryens Gorisneel,
   - Jan Ariens Gorisneel,
   - Jan Lourus, getrout hebbende Aryaentge Aryensdr,
   - Jan Gysberts, getrout hebbende Emmitgen Aryensdr,
   - Willem Sijmons van Boscoop, getrout hebbende Teuntgen Aryensdr.,
   alle kinderen ende erffgen. van den voorn. Aryen Corns Gorisneel, ter andere
   Zijden, Ende verclaerden met Malcanderen Met minne ende vruntschap geschift, gescheyden, gecavelt ende gedeelt te
   hebben soodanige wooningh ende Landen als de voorn. Dirckge Jansdr. met den voorn. Arijen Corns za. jn gemeenschap Beseten heeft ende byden selven metter doot ontruijmt ende Naergelaten sijn.


 4. Arijen Arijens Gorisneel .


 5. Jan Ariens Gorisneel .

   Jan Arienss Gorisneel wordt op 20-5-1670 in Capelle a/d IJ. genoemd samen met zijn zwager Leenert Arijenss Schoutten.

   Jan Arienss Gorisneel maakte een boedelsch. op 12-1-1708 in Berkel-en-Rodenrijs.

   CORNELIS Elderse (Engebrechts), j.m. van Sevenhuijsen, & Marchje Jans (Gorisneel), j.d. van Sevenhuijsen, zijn ald. getr. 28-3-1677.


 6. Aeriaentgen Aeriens ( Gorisneel) , *Zevenhuizen ±1605 .

  × Zevenhuizen 3-12-1628   Jan Lauwrensen (Jan Louwen) , † ±1644.

  × Zevenhuizen 3-12-1645   Willem Arienss Jongebreur .
   Ondertrouw op 19-11-1645 in Zevenhoven.
   Willem Arienss Jonge Breur, j.g. van Nieuwerkerck, en Ariaentien Ariens [Gorisneel], wede. v. Jan Louwen, van Sevenhuijsen.

   Willem Ariens, Getrout hebbende Ariaentge Ariens Gorisneell, gewesen wedue van Jan Lourus, wordt op 11-2-1647 in Zevenhuizen vermeld.

  3 kinderen


 7. Teuntge Ariens ( Gorisneel) , *Zevenhuizen ±1610 .

  ×   Willem Sijmons (van Boscoop) , † ±1645.
   Ondertrouw op 3-10-1632 in Zevenhuizen.
   Willem Simonss, j.g. van Boscoop, en Teuntge Ariens [Gorisneel], j.d. van Sevenhuijsen, vertooch gegeven.
   Overleden tussen 10-1-1642 en 11-2-1647.

   Willem Sijmons van Boscoop, getrout hebbende Teuntgen Aryensdr., wordt op 10-1-1642 in Zevenhuizen vermeld.

  × ±1645   Claes Ariens .

   Claes Ariens, getrout hebbende Teuntgen Ariensdr. Gorisneell, gewesen wedue van Willem Sijmons, wordt op 11-2-1647 in Zevenhuizen vermeld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.