Dirrick Cors Pietersz , † >1575.
Zoon van Cors Pietersz en Truij Willem Corstendr (Truijtge Willems) .


Kinderen:
 1. Leentgen Dirck Cors Pieterszoonsdr (Lijntge Dirck Cors Pietersdr) , † ±1630 , [] Mijnsheerenland 1630.

  x ±1580   Pleun Huijgensz ( Blaeck) , † ±1599.

  6 kinderen


 2. Pieter Dircksz (Pieter Dirck Korsz) , † 1575 .
   Pieter Dirck Korsz. is zonder nageslacht overleden tussen 3 maart en 10 juni 1575.

   Op 3-3-1575 verkopen Pieter Dirrick Korsz., als man en voogd van Janneche Adriaensdr., en de overige erfgenamen van Marichie Jacobsdr., laatst huisvrouw van Adriaen Albrechtsz., aan Adriaen Aelbrechtsz. de helft van een rentebrief van 6 car. gld. jaarlijks, te lossen met 16 ponden groten vlaams met de onbetaalde rente.

   Mijnsheerenland, 10 juni 1575:
   Dirck Kors Pietersz. is, als vader van zijn overleden zoon Pieter Dircksz., wijlen man en voogd van Janneche Adriaensdochter, eerder weduwe van Dammas Huijmansz., schuldig aan mr. Dingeman Anthonisz., echtgenoot van Lijske Dammas Huijmansdochter, de som van 21
   ponden groten Vlaams vanwege de ene helft van de 20 ponden van Lijsken Dammasdr. en Huijman Dammasz.?s vaderlijk beloofde penningen; met ook voor de ene helft van de 2 ponden groten Vlaams van de verkochte kleren van haar vader en nog voor de ene helft van de 100 Cgulden, de voorschreven kinderen aangekomen vanwege de huwelijkse voorwaarden in het vergaderen in den echten staat van Pieter Dirck Korsz. en Jannichen Adriaensdochter. Nog voor de ene helft van 29 Cgulden bij Pieter Dircksz. in zijn leven ten behoeve van de voorgenoemde kinderen genoten bij het overlijden van Bastiaen Huijmansz., hun oom etc. Dirck Kors Pietersz. verzekert deze som op zijn aandeel van het eigenland achter de kerktoren en op al zijn andere goederen.

   Adriaen Aelbrechtsz. pandt op 13-10-1575 Dirck Kors Pietersz. als erfgenaam van diens zoon
   Pieter Dircksz., alsmede diens weduwe Jobge [=Jannetge] Adriaensdr., vanwege een door Adriaen verkochte koe. Tevens eist Adriaen van Dirck Korst Pietersz. 6 car gld. Vanwege achterstallige rente. Op 18-4-1577 pandt Adriaen opnieuw Dirck voor de voldoenening van een jaar achterstallige rente. Adriaen Aelbrechtz. Verklaart op 23-2-1575/6 aan Dirrick Kors Pietersz. 100 car. gld. 11 st. schuldig te zijn als rest van de koopsom voor 7½ hond, gelegen naast het kerkhof in het Oudeland van Moerkerken.

   Mijnsheerenland, 30 november 1575:
   Dirck Kors Pietersz., als vader en erfgenaam van zijn overleden zoon Pieter Dircksz., in het laatst van zijn leven echgenoot van Jannichge Adriaensdr., verkoopt aan Adriaen Aelbrechtsz. 8,5 hont land in het OvM, gemeen voet onder voet met Adriaen Cornelisz., nu geechte man van Jannetge Adriaensdr., Pieter Dircksz. eertijds aangekomen bij overlijden van Marichge Jacobsdr., gewezen huisvrouw van Adriaen Aelbrechtsz.

  x <1575   Jannetge Adriaensdr (Jobge Adriaensdr) , † >6-1578.
      Dochter van Adriaen Jacobsz en ?
   Pieter Dircksz., wijlen man en voogd van Janneche Adriaensdochter, eerder weduwe van Dammas Huijmansz. Zij zou hertrouwen met ene Adriaen Cornelisz.

   In haar testament van 13-9-1568 legateert Marichje Jacopsdr., huisvrouw van Adriaen Aelbrechtsz. en inwoonster van Mijnsheerenland, aan Janneken Adriaensdr., huisvrouw van Dammas Huijmansz., een dochter van haar broeder, het gehele ’huys, berch, keten’ met toebehoren bewesten het Kerkslop te Mijnsheereland, waar zij dan woont.

   Mijnsheerenland, maart 1575:
   - Pieter Dirck Korsz., e.v. Janneke Adriaensdr.,
   - Pieter Adriaensz., e.v. Bastiaentge Adriaensdr.,
   - Adriaen Cornelisz. van de Westmaas, e.v. Lijske Jansdr.,
   - Cornelis Thonisz. van de Westmaas, e.v. Neeltge Jacob Jansdr.,
   - Adriaen Adriaensz. Verboudt, e.v. Ariaentge Adriaensdr.,
   - Cornelis Dammasz., e.v. Machteld Lambert Pietersdr., en
   - Jan Adriaen Troost,
   altezamen erfgenamen van Marichge Jacobsdr., eertijds ev Adriaen Aelbrechtsz., va Adriaen Aelbrechtsz. de gerechte helft van een losrente van 6 Cgld, eens verzekerd geweest op de landen van Dirck Kors Pietersz., Dirck Kors Pietersz. angesuccedeert bij aflijvigheid van zijn moeder op 20.8.1549.

   Dirck Kors Pietersz. en de erfgenamen van zijn oudste zoon, met name Adriaen Cornelisz., ev. Jannetge Adriaensdr., bespreken de deling een (huis?), berg en keet, staande op het dorp van Mijnsheerenland aan ’t kerkslop, Dirck Pietersz. eertijds aangekomen bij overlijden van Marichge Jacobsdr. rond 1575-6.

  1 kinderen


 3. Cors Dircksz (Cors Dircksz den Ouden) , † >4-1585 .


 4. Cornelis Dircksz (Cornelis Dircksz den Jongen) , † >4-1606 .

   Cornelis Dircksz. den Jongen was landman te Cillaarshoek. Begin 1594 en in 1597 wordt hij genoemd als wonende op Cillaarshoek.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.