Andries Aerts Goossen (Dries Aert Goossens) , * ±1605 , † 1653.
Zoon van Aert Goossens en Maijken Diericx Cornelisz (Maeijken Dircx) .


x ±1627
    Hendricxken Cornelis , † ±1631.    

x 1632 (otr Capelle (NB) 2-3-1632)
    Peterken Cornelis Cloostermans , † Capelle (NB) 1648.
x Capelle (NB) 11-11-1649 (otr Capelle (NB) 23-10-1649)
    Lijsken Adriaens (Lijsken Adriaen Adriaenssen) de Jong , *Capelle (NB) ±1615 , † ±1653.    

    Dochter van Adriaen Adriaensz de Jonge en Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans .
Kinderen:
 1. Sebastiaen Andries Aertsz (Bastiaen Dries) , * 1628 , ~Capelle (NB) 17-9-1628 .
   Sebastiaen, zoon van Andries Aertsz. en Henricxken Cornelis.

   Loon op Zand, 24-11-1653:
   Lijsken Adriaen Adriaenssen, laatst weduwe van Andries Aert Goossens (1/2) en Bastiaen, zoon van genoemde Andries en diens eerste vrouw Hendricxken Cornelis Janssen, en Dierck Aert Goossens en Bastiaen Cornelissen Cloostermans, als voogden over de vier
   onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peterken Cornelissen Cloostermans (1/2), transporteren goederen aan Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Cappele.

   Erfdeling in 1655 in Capelle door Bastiaen Dries, Dirck Aert Goossens als voogd en Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dries Aert Goossens en Peterken Cornelis ter eenre en Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen en Peeter Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens ter andere zijde.

   Capelle, 10-2-1660: Erfdeling door Bastiaen Driess, voorzoon van Andries Aert Goosens en Henrickske
   Cornelis, Hendrick en Peeter Andriess, Bastiaen Cornelis als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van Andries Aert Goosens: Jan en Leentken Aerts als nakinderen bij Peeterken Cornelis.

   Opten xxje januarij anno 1636 compareerde in Capelle Adries Aerts Goosens en heeft voor recht alhijer
   aengenomen van Cornelis Janss Luess? als grootvader ende voocht van het naergelaten weeskijnt van Adriaen Andriess.
   Toegevoegd: Bastiaen Adriaen Driess x wed Bastiaen Driess is voldaan van de erffgenamen van Lijsken Aerts laetst huijsvrouw van Andries Aert Goosens op 10-2-1663.


 2. ?? NN. Andries Aertsz , * 1631 , ~Capelle (NB) 25-3-1631 .
   Zij lieten op 25-3-1631 een naamloos kind dopen in Capelle.


 3. Hendrick Andriesz Luiks , * 1633 , ~Capelle (NB) 26-6-1633 .
  Get. bij de doop: Aert Goossens .
   Henrick, zoon van Andries Aertsz. en Peeterken Cornelis. Doopget. Aert Goosens en Aentgen Gelden.


 4. Peeter Andriesz Luiks , * 1634 , ~Capelle (NB) 24-12-1634 .
   Peeter, zoon van Andries Aertsz. en Peeterken Cornelis.


 5. Magdalena Andriesse (Leentken Driesen) Luijx , *’s-Grevelduin-Capelle 1639 , ~’s-Grevelduin-Capelle 12-8-1639 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 29-11-1665   Peter Joosten de Bruijn , *Vrijhoeven 1641 , ~’s-Grevelduin-Capelle 1-12-1641 , † 1705.

  6 kinderen


 6. Jan Driessen Luiks , * 1642 , ~Capelle (NB) 17-12-1642 .
   Jan, zoon van Dries Aertsz. [Joosten Luiks] en Peerken Cornelis. Doopget. Aentgen Aerts.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.