Eelke Willemse , *Loon op Zand ±1480 .
Dochter van ? .


x ±1502
    Gerrit Adriaensz Oerlemans , *Loon op Zand, Verloon ±1480 , † Sprang ±1560.
Kinderen:
 1. Jacob Gerits Oerlemans .

  x ±1555   Lijske Gerrits (Lijsken Gerits Rommen) .

  2 kinderen


 2. NN. Gerrit Adriaensdr Oerlemans .

   Een dochter van Gerrit Ariaens Oerlemans en Eelke Willemsdr. (naam onbekend, mogelijk Joanna) was gehuwd met Lucas Adriaan van Besauwen, overleden te Loon op Zand rond 1558, zoon van Adriaan van Besauwen.
   Uit dit huwelijk:
   1. Adriaan Lucas Sr van Besauwen, geboren te Loon op Zand.
   2. Anna Lucas van Besauwen, zie: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm
   3. Cornelis Lucas van Besauwen, geboren te Loon op Zand, zie: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm
   4. Joanna Lucas van Besauwen.
   5. Maria Lucas van Besauwen, zie: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm
   6. Adriaan Lucas Jr van Besauwen.

  x   Lucas Adriaensz van Besauwen , † ±1558.

  6 kinderen


 3. Ina Gerardsdr Oerlemans .

   Ina was gehuwd met Jacob Jan Jansse.


 4. Henrica Gerardsdr Oerlemans .

   Zij was gehuwd met Adriaan Adriaans.


 5. Jan Gerritse Oerlemans , *Loon op Zand ±1505 .
   Ook Joannes genoemd - of dat was een broer.
   Geboren tussen 1505 en 1520.


 6. Adriaen Gerrits Oerlemans , * ±1506 , † <4-1582 .
   Geboren tussen 1505 en 1520.

   Adriaen Gerrits was gehuwd met de Rooms Katholieke Maria Peeter Jan Goessens, die op 26 oktober 1625 in Loon op Zand overleed, nadat zij op 25 april 1582 was hertrouwd met Ariaan Jansz.
   Adriaen Gerrits had 3 zonen: Tonis, Gerit en Jan.


 7. Hendrik Gerrits Oerlemans , *Loon op Zand ±1507 , † <1560 .

   Hendrik trouwde rond 1530 met Lijnke Hermansdr. en had een zoon Anthonis Hendricusz. Oermans.

   Caterijn weduwe wijlen Henrick Gerit Oirlmans cum tutore van tochten en recht van tochten wegen dat zij hebbende is in den achtergelaten goederen metter timmeringe daerop staende die Henrick haere eerste man enigssins aenbestorven mogen sijn geweest van Geeritden Oirlmans zijnen vader ende moeder in de parochie van Venloon opte Vaert gelegen metten oosten eijnde neffen erffenisse de erfgenamen Herman Gijsbertssen metten noorden en westen eijnde aen sheeren vaert, zuijtwaerts neffen Rob Gerits huijsvrouwe en noort op neffen Jan Willemsse alzoo dat nu bepaelt is, heeft Caterijn opgedragen ende overgegeven Adriaen Geerits Oirlmans ende Adriaen Hermansse als momboirs ende tot behoef van Antonisse Henrickszn. Toen dit aldus geschiet is geweest zo hebben die voorgen. momboirs die voorschr. goederen verkocht, opgedragen ende overgegeven Jannen Jansse ende hem gelooft te waren voor ses guldens jaers aen Adriaen Jansse van Greevenbroeck tot behoef van Lijnken Jansdr. van Greevenbroeck, waeraf den eerste dag van betalingen verschenen is op Sinte Jacopsdag anno 1560, die Jan lossen mogen met 100 carolus guldens eens. Adriaen van Greevenbroeck heeft dese 6 gld. opgedragen Lijnken Jansdr. onder conditie dat zij bij zijnen raet huwelijcken. Nog een mudde rogs jaers aen Peeter Adriaensse erfgenamen waeraf den eerste dag verschenen. Nog 2 gld. den zelven erfgenamen losrente ende voorts allen commer af te doen den zelven. Testes, Meeus ende Willem. Actum anno 1560 den 25e juli.


 8. Willem Gerritsz Oerlemans , *Loon op Zand 1509 , † Sprang (NB) 1564 .

  x   Aentken Lauris .

  1 kinderen


 9. Anthonis Gerritsz Oerlemans , * ±1510 .


 10. Peter Geritsz Oerlemans , *Loon op Zand ±1511 , † <1577 .

   Hij was landbouwer, vervener.

  x Loon op Zand 1533   Jenneke Cornelis de Wit , * ±1505 .
   Kinderen: Gerit, Truike, Cornelis en Peter Oerlemans. Zie: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm

   Zij is een dochter van Cornelis Clauszone de Wit en Geertruijt Christiaen Jan Eelen Glavimans.

  4 kinderen


 11. Marije Gerrits Oerlemans , *Loon op Zand ±1512 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.