Eijmert .
Zoon van ? .

RECHTSBOVEN: Eijmert’s zoon Cornelis trouwde in 1678 in Dussen.

Kinderen:
 1. ? Neeltjen Eijmberts .

  x Dussen 12-5-1675   Jan Bastjaense Camp .
   Jan Bastjaense Camp, won. Ippel, komt van Dussen, met Neeltje Eijmers. Op 17-4-1689 in Dussen was nog sprake van een naamloze dochter met Handersken Camp als getuige. Andere kinderen: Eijmert (2x), Bastiaan, Franck, Anneken en Aerien.

   Jan Bastjaense Camp(en)


   Dussen, 6-7-1673: Peeter Willems boom,voogt van de weeskinderen van Gisjbert Willems Boom met namen Willemken, Sijken. Ende Judith Jans Camp als moeder van deze weeskinderen. Met voogt Geelick Peters van de Nieugiesen.

   Jan Bastjaense trad op als getuige bij de doop van Antonette Aeriense Eijmertse van der Vliet .

  6 kinderen


 2. ?? Franck Eijmberts .
  Franck Eijmberts trad op als getuige bij de doop van Eijmbert (Eijmert Jacobs) Vermeijs .


 3. ? Aerien Eijmerts van der Vliet .
  Aerien Eijmerts trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Jans Camp (?) .

  x ±1683   Maria Kievitse (Mariken Kievitse) .
   Kinderen: Eijmert, Henricus (2x), Antonetta (2x), Adrianus (2x), Cornelis en Cornelia.

   Mariken Kievitse / Maria Willemsen van Engelen.

  9 kinderen


 4. Cornelis Eijmerts .

   Dussen, 1678: Den 18 Decemb. Een kint van Cornelis Eijmerts, verwekt bij desselfs huijsvrouw Cundertje Peters Pelliegen, wonende op Almkerck ter [??] hij sijnde aldaer niet gepredijckt wierede het kint geno. Teuntje, getuijghe BAstiaen Peters Pellicaen, Neeltje Eijmerts.

  x Almkerk 23-4-1678   Cuijndertje Pieters Pellicaen , *Emmikhoven ±1655 , † >1703.
      Dochter van Pieter Pellicaan en ?
   Otr. op 3-4-1678 in Dussen.
   Cornelis Eijmerts, j.m. van Dussen, wonende alhier, met Cuijndertje Peters Pellicaen, j.d. van Emmikchoven, wonende aldaer.
   i. Proclamatie den 3 April. ii. Proclam. den 10 April. iii. Proclam. den 17 April. Gegeven attestatie naer Almkerk den 23 April 1678.

   Dussen, den 29 septemb. 1680 is gedoopt het kindt van Pieter Dircks van Giessendam verwekt bij Pietertje Jansze Camp. Het kindt wiert genaampt Kuijndertje; getuijge ware Bastiaen Pietersz Pellikaan met zijn zuster Kuijndertje Pieterz Pellicaan.

   Cuijndertje Pieters trad op als getuige bij de doop van Cornelis Aeriense van der Vliet (?) , de doop van Arriaan Aeriens van der Vliet (?) .

  1 kinderen


 5. Kuijntien Eijmberts , * ±1650 .

  x BabyloniĆ«nbroek 13-11-1672   Jacob Aertsen (Jacob Aerts) Vermeijs , * ±1650 .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.