Elisabeth Thomasse .
Dochter van ? .


x
    Herbaren Willemsz (Herbert Willemsz) van Houwelingen , † ±1565.
Kinderen:
 1. Zeger Herbaren (Zeger Herbertsz) van Houwelingen , † ±1597 .

   Kinderen: Willem, Cornelis, Elisabeth en Marijke.

   Alblasserwaard, 11-9-1565: Zeger van Houwelingen bij dode van Herbaren Willemsz, zijn vader, ook voor Jan en Cornelis Herbertsz. en Jan Cornelisz. te Asperen en Jan Jansz te Nieuwpoort voor hun vrouwen.

   Leerdam, 5-8-1590: Cornelis Willemsz verklaart vercocht te hebben aan Zeger Herbertsz te Gorcum een hofstede te Schoonderwoert, zw Cornelis Bouwensz en nw Jochum Dircxsz.

   Leerdam, 28-10-1594: Hermen Luycas VAN DER WEYDE transporteert aan Zeger Herbertsz VAN HOUWELINGH, won. te Gorcum, 3 brieven.

   Alblasserwaard 11-11-1597: Jan van der Haar voor Willem van Houwelingen bij dode van Zeger, diens vader.
   Dit betrof 6 morgen land, strekkend zuid van de Merwede tot de gemeente Hardinxveld.

   Leerdam, 6-9-1600: Ghysbert Danielsz [?] X Ariaentge Huybertsdr. en Herberen Huybertsz als erfgenamen van Zeger Huybertsz VAN HOUWELINGEN, tesamen vervangende Willem Zegersz en Cornelis Segersz en Aert Roelofsz X Elisabeth Segersdr en Marijke Segersdr, tesamen erfgenamen van Seger Herbertsz za. tr aan Jochum Dircxsz., won te Schoonderwoerd, brieven, etc.

  4 kinderen


 2. ? Jan Herbertsz van Houwelingen .


 3. ? Cornelis Herbertsz van Houwelingen .

   Giessendam, 10e Penning anno 1561: Derffgenamen van Cornelis Houling Herberensz als Adriaen Willemsz, Adriaen Herberensz, Peter Baerntsz, die drie swagers, ende Aleth Cornelis dochter bruycken een weer landts, elcx
   tvierendeell toebehoirende, groot XIX m. een hondt,den mergen getaxe[e]rt voir drie gulden V st., facit LXII gulden V st. XIII penn., coempt denXen penn. dairvan sess gulden vier st IX penn.


 4. ?? Adriaan Herbarenz (Adriaan Herbaren) van Houwelingen , † ±1575 .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.