Emmeken Cornelis , * ±1520 .
Dochter van Cornelis Jansz ( Molenwech) en Adriaentge Jans Meijnerts .


x ?
    Claes Heijndricx (van Driel) , * ±1510 , † >1565.
Kinderen:
 1. ? Cornelis Claesse (Cornelis Cleijsz) van Driel , * ±1546 , † ±1613 .
   Overleden tussen 4-11-1612 en 20-5-1613.
   Cromstrijen, 27 mei 1605: Cornelis Claes de schout is oud 58 jaar.

   Cornelis was in 1590 betrokken bij de bedijking van Nieuw-Bonaventura. Van ca. 1585 tot 1612 was Cornelis schout van Cromstrijen.

   Cornelis kreeg bij een onbekende vrouw de volgende kinderen: Jan, Cornelis en Adriaantje. Uit zijn huwelijk met Ingetje Cornelisse kreeg hij ook nog een zoon Cleijs, die schepen was van Strijen en op 9 jan 1628 te Ridderkerk trouwde met Pietertje Fonckert.
   Zoon Jan Cornelisse trouwde (1) Hilleken Lenarts en (2) Maertrge Bastiaens en kreeg veel kinderen.
   Zoon Cornelis Cornelisse trouwde Kuiniertje Bastiaanse en kreeg enkele kinderen.
   De weduwe van Cornelis Claijsz, Ingetje/Engel Cornelisse, hertrouwde begin 1614 in Poortugaal met Aldert Jansen.

   Cromstrijen, 24 maart 1614: Jan Cornelisz. van Driel,
   Cornelis Cornelisz. van Driel, Isack Joosten, gehuwd
   met Ariaent ge Cornelis, transporteren aan Aellert Jans
   de Boer 3 morgen 4 hont, geërfd van hun moeder.

   Arien Cleys van Driel is een broer van Cornelis
   Cleys van Driel blijkens r.a. Cromstrijen, 25
   sept. 1615.

   Mijnsheerenland, 6 mei 1571:
   Heynrick de Raet Heliasz., ev Hillegont Cornelis van Driel Cleysdr., va Dirck Adriaen Thonisz. 45 roe en 2 voet land in de 3e kavel onder de dijkage van Beijerland, van Jacob van Driel Cleysz. 1557 van ’t zoute in het verse bedijkt, Heynrick de Raet aangekomen ten huwelijk met Hillegont Claesdr., evenals Grietge, weduwe van Cornelis van Driel Cleysz.

   Cromstrijen, ca. 1632: Jacob Lenerts (Visscher), gehuwd met Maritge Bastiaens, weduwe van Jan Cornelisz. van Dryel, heeft Lenert en Jan Jans van Dryel uitgekocht. Hij compareert nu met Egbert Jans Vermaes, gehuwd met Jannetge Geerloffs weduwe van Claes Jans van Dryel omdat er voorkinderen zijn, met Isaack Joostens de Neve gehuwd met Ariaentge Cornelis van Driel, met Cuyniertge Bastiaens, weduwe van Cornelis Cornelisz. van Dryel, als
   uytcoop gedaen hebbende jegens haere kinderen, allen
   kinderen en kleinkinderen van en daarom naast Cleys
   Cornelisz. van Dryel, hun schoonbroeder en oom, erfgenamen van Cornelis Cleysz. van Dryel schoudt, grootvader en schoonvader van de comparanten.
   Beroep: Landbouwer
   Beroep: Schout van Cromstrijen van ±1585 tot 1612

  x   NN. .
   Kinderen: Jan, Cornelis en Ariaentge.

  x   Ingetje Cornelis (Engel Cornelis Andries) .
   Zij hadden samen een zoon Cleijs.

   Cromstrijen, 16 juli 1612: Cornelis Claes, schout, noemt in zijn testament zijn jongste zoon Cleys Cornelisz. uit Ingetje Cornelis en Isack Joosten zijn „swager". Ingetje Cornelis was voor de helft erfgenaam.

   Cromstrijen, 20 mei 1613: De weduwe van Cornelis Claesz. van Driel, geassisteerd met Jan Ingens,
   Aryen Cleys van Driel, oom van Cleys Cornelisz., het
   onmondige weeskind, met de gemene andere kinderen
   van Cornelis Claesz. schout. Zij transporteren een huis.

   Cromstrijen, 25 september 1615: Ariaen Cleys van
   Driel oom, Jan Cornelisz., Cornelis Cornelisz., Isack
   Joosten, gehuwd met Ariaentge Cornelis, Cleys Cornelisz. nagelaten kint van Cornelis Claes schout bij Inge
   Cornelis, en Inge Cornelis namens haarzelf transporteren aan Aeldert Jans de Boer.

   Cromstrijen, 21 november 1617: Jan Cornelisz. van
   Driel, voor hem selven en namens Cleys Cornelisz. zijn
   broeder, mede namens zijn zwager Jsaeck Joosten, Aldert Jansz. de Boer, gehuwd met Ingetje Cornelis,
   medeërfgenamen van Cornelis Claesz. van Driel, ex-schout, transporteren 13 hont aan Cornelis Cornelisz. van Driel.

  4 kinderen


 2. ?? Hendrik Claesz van Driel , *Strijen ±1550 , † >1586 .

   Mogelijke kinderen:
   - Adriaen, die woonde in Dordrecht,
   - Cornelis, die woonde in Strijen, en zijn zus
   - Barbara, wed. van Aryen Cornelisz. Kleyn.

   Cornelis Henricxsz. van Driel, tr. IJchie Pieters Aertmans, zuster van Jan Pieters Aertmans. Op 26 juli 1623 worden de volgende kinderen vermeld bij de weeskamer van Strijen:
   1. Hendrik Cornelis, o u d 11 jaar en 6 maanden .
   2. Maritge Cornelis, o u d 10 jaar.
   3. Pieterige Cornelis, o u d 5 jaar, t r . Jan Cornelisz.
   Steenberg; hij hertr. H e n d r i k I d o A m b a c h t 10 juli
   1644 ( o n d e r t r. 4 j u n i als w e d r . v a n Pietertje Crelis van Driel, w o n e n d e Strijen) Henrixse Gerrits, j . d . v a n H e n d r i k I d o A m b a c h t .
   4. Emmetje Cornelis, o u d 3 jaar en 6 maanden.
   5. Cornelia Cornelis, o u d 1 jaar.

   Barbara Henrixs, w e d u w e van Aryen Cornelisz. Kleyn
   is volgens W e e s k a m e r Strijen, d .d. 4 maart 1621 een zuster van Cornelis Henricks van Driel.

  3 kinderen


 3. ? Adriaen Claesz (Arijen Cleijsz) van Driel , * ±1560 , † <5-1617 .

  x   Pleuntge Arijens , † <8-1627.

  4 kinderen


 4. ?? Jan Claesz van Driel , * ±1565 , † <6-1611 .

   Weeskamer Strijen, ca. 1606: Jan Claes van Driel is erfgenaam van Pieter Eeuwoutsen en Maritge Prs.

   Weeskamer Strijen, 17 mei 1611: Benoeming van voogden over de weeskinderen van Jan Claes van Driel en Maritge Jans. Van vaderszijde Adryaen Claes van Driel, van moederszijde Pieter Jans Outraet.

   De kinderen Ariaentje, oud 14 jaar, Annetge, oud 12 jaar,
   Claes, oud 11 jaar, Lijsbeth, oud 6 jaar, Jan, oud 5 jaar,
   en Ariaentge, oud 2 jaar, worden op 4 april 1613 vermeld.

   Op 31 maart 1626 worden als voogden van zijn zoon Claes Jans van Driel vermeld: Hendrick en Claes Adriaens van Driel.

  x ±1597   Maritge Jans , * ±1575 .
   Kinderen van Jan en Maritge: Ariaentje, Annetge, Claes, Lijsbeth, Jan Jansz en Ariaentge. Op 17 mei 1611 wordt over zijn kinderen tot voogd van vader’s zijde Adrijaen Claes van Driel benoemd.

   Maritge Jans hertrouwde in 1615 met Job Everts, j.m. van Ridderkerk.

   Weeskamer Strijen, 17 mei 1611: Benoeming van voogden over de weeskinderen van Jan Claes van Driel en Maritge Jans. Van vaderszijde Adryaen Claes van Driel, van moederszijde Pieter Jans Outraet.

   Weeskamer Strijen, 4 april 1613: Maritge Jans, weduwe van Jan Claes van Driel, geassisteerd met Antonis Bastiaens Verweel, Adriaen Claes van Driel en Pieter Jans Jonxte (!) voogden, op 17 mei 1611 aangesteld, over Ariaentje, oud 14 jaar, Annetge, oud 12 jaar, Claes, oud 11 jaar, Lijsbeth, oud 6 jaar, Jan, oud 5 jaar, en Ariaentge, oud 2 jaar.

   Strijen, 1667: Griettie Jurriaens, weduwe van Jan Jans van Driel, Aerjaentgie Jans van Driel gehuwd met Claes Meesze van der Raet, Jan Claes van Driel, de kinderen van Maeycke Joppe halfzuster van Jan Jans van Driel, Pieter Jans van Walevelt gehuwd met Marijtge Pieters Charlee.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.