Emmetje .
Dochter van ? .


x
    IJsbrant Pieters ( Westdijk) .
Kinderen:
 1. Arijen Isbrants Westdijk , † Westmaas ±1675 .

  x ±1650   Commertje Gerrits , * ±1625 , † <1663.

  x Westmaas 20-10-1662   Sijchie Bastiaens , * ±1639 , ~Heinenoord 5-2-1640 , † <1-5-1668.

   Dochter van Bastiaan Bastiaans en Anneke Ariens.

  x Westmaas 13-5-1668   Ingetje Jacobs , * <1650 .
   Arijen Isbrands Westdijk, wed. van Sijgje BAstiaens, met
   Ingetje Jacobs, j.d. van ’t Suijdland.

   Op 2-10-1667 is er in Westmaas sprake van att. van Mijnsheerenland van "Willem Jans Winter, Neeltie Teunis, zijn huisvrouw en Ingetie Jacobs, haar dienstmeid".

  7 kinderen


 2. Johan Isbrantsz (Jan Isbrantsz) Westdijk , † ±1657 .
   Hij is overleden tussen 1-5-1657 en 28-7-1658.

   Op 28-7-1658 betaalde de weduwe van Jan IJsbrands rente over een bedrag van 100 gld.

   Mijnsheerenland, 25-3-1660: 25 maart 1660:
   Adriaantje Lauweris, weduwe van Jan IJsbrant Westdijk, en IJsbrant Pieters Westdijk, grootvader en wonende op de Westmaas, alsmede Cornelis IJsbrants Westdijk, wonende onder Zevenbergen, oom en bloedvoogd over Maria Jans (?) en Emmetje Jans (2), hebben vertichting en uitkoop gedaan. Zij belooft de kinderen met hun 18e jaar 50 gulden uit te keren.

   Hij was boer aan de Stougjesdijk onder Mijsnheerenland.

   Op 3-7-1655 zou Jan Isbrants Wesdijck, als getrouwd hebbende Adriaentge Laurensdr, weduwe van Sijmon Teunisz Stougensweg, land in het Nieuweland van Moerkerken overdragen aan Hubert Tonisz Visscher in Oud-Beijerland. Het land werd op 16-1-1656 getaxeerd op een waarde van 1750 gld.

   Jan Isbrants Westdijk biedt op een publieke veiling op 13-10-1655 zijn havelijke en andere goederen ten verkoop aan.

   Johan Isbrants Westdijck, getrouwd met Adriaentge Lauweris, weduwe van Sijmon Anthonis Stougenswech, verklaarde op 4-2-1657 100 Car. gld. schuldig te zijn aan de heilige-geestarmen van Mijnsheerenland. Dit was een legaat dat Sijmons vader Anthonis Sijmons aan genoemde instelling had vermaakt en dat tegen interest door zoon Sijmon was gehouden. Als zekerheid stelde Westdijck een ’juijs, schuijre, berge ende erve’ met toebehoren aan ’den Stougendijck’ onder Mijnsheerenland, aan de westzijde door die dijk belend.

   Mijnsheerenland, 25 maart 1660: Adriaantje Lauweris, weduwe van Jan IJsbrant Westdijk, en IJsbrant Pieters Westdijk, grootvader en wonende op de Westmaas, alsmede Cornelis IJsbrants Westdijk, wonende onder Zevenbergen, oom en bloedvoogd over Maria Jans (oud ?) en Emmetje Jans (2), hebben vertichting en uitkoop gedaan. Zij belooft de kinderen met hun 18e jaar 50 gulden uit te keren.

   Mijnsheerenland, 29.11.1656: Jan Isbrantsz. Westdijk, wonende aan de Stougjesdijk, en Leendert Cornelisz. int Velt, schout in Mijnsheerenland, leggen getuigenis af. Genoemd: Engelbrecht. Adr. van Dalen, Maria Aentgien Lauwerisdr., voormaals weduwe van Simon Antonis Stouchiesweg. Jan Cornelisz. Robbe.

  x ±1655   Adriaentge Lauweris (Adriaentgen Lauwen) van Dijck , * ±1620 , [] Mijnsheerenland 7-2-1673.

  2 kinderen


 3. Cornelis IJsbrands Westdijk .
  Cornelis IJsbrands trad op als getuige bij de doop van Jan Arijen IJsbrands Westdijk .
   De schepenbank van Zevenbergen behandelde Stukken betreffende de boedel van Cornelis Westdijck in de periode 1671-1675.

   Cornelis IJsbrants Westdijk, wonende onder Zevenbergen wordt op 25-3-1660 genoemd als broer van Jan IJsbrant Westdijk, wiens weduwe Adriaantje Lauweris was.

   In Zevenbergen op 26-5-1659 compareerde Andries Ramp, wonende tot Haarlem, als last hebbende van Pieter Ramp, zijn broeder, wonende tot ’s-Gravenhage (proc. ald. d.d. 21-5-1659). Hij heeft verhuurd aan Cornelis IJsbrants Westdijk en Jan Cornelisz. Groenendijk, beiden bouwlieden wonende onder deze jurisdictie, alzulke hoeve lands, gelegen in het Oudland van Zevenbergen, groot in het geheel omtrent 24 bunder en dat voor de tijd van 12 achtereenvolgende jaren voor 22 gld. de bunder.

   In 1673 werd in Zevenbergen een inventaris opgemaakt van de boedel van Cornelis Westdijck.

  x   Ariaentje Dammes , † <1664.
   Otr. op 14-11-1655 in Oud-Beijerland.
   Cornelis IJsbrantsz Westdijck j.m. won. op de Westmaas, en Ariaentje Dammes, get. Arij Cornelisz Sijdervelt, hier getrouwd.

  x ±1660   Lijsbet Adriaens , † ±1662.
   Begin 1661 lieten zij een dochter Digna dopen in Zevenbergen. In 1662-63 werd in Zevenbergen een inventaris gemaakt van de boedel van Cornelis IJsbrants Westdijk.
   Overl. in de periode 1661-64.

  x   Adriaentie Rombouts , † <1672.
   Otr. op 13-2-1664 in Zevenbergen.
   Cornelis Jisbrantsz Westdijk, wed. van Lijsbet Adriaens, en Adriaentie Rombouts, j.d. van de Leur. Kinderen: Marijken, Johannes en Emmeken (2x).

  x   Marijke Henrix , *Zevenbergen ±1640 .
   Otr. op 18-4-1672 in Zevenbergen.
   Cornelis Westdijk, wed. van Adriaentie Rombouts, en Marijke Henrix, wedu. van Meerten Cornelisz van Herentals (hier getrouwt).

   Getrouwd in Zevenbergen in 1661: Den 30 October. Meerten Cornelisz van Herentals, j:m: en Marijken Henrix, j:d: beide van Sevenbergen (hier getrouwt).

   Inventaris en rekening van de nagelaten boedel van Anneke, dochter van Cornelis Martensz. van Herentals en Lyntje Pietersdr., gehuwd met Pieter Hansz. van Sgravenwezel, werd opgemaakt in 1652 in Zevenbergen.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.