Floris .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Herbert Florisz (Herberen Floren) , † >4-1602 .

   Herberen Floren had een broer Gherit Floren, die hij op 23-2-1587 in zijn testament noemt.

   Bastiaenke Roeloffdr X Herberen Floren worden in mei 1582 in Leerdam vermeld.

   Er was op 5-7-1582 in Leerdam zaak tussen
   - Jan Cornelisz, als gemachtigde van Luijcas VAN RIEBEECK, respectievelijk als gemachtigde van Peter BEN Claesz als vader en voogd van zijn onbejaarden zoon Jan BEN Petersz, te eenre, en
   - Herberen Florisz X de wde van Jan Willemsz besitter v/d hypotheek en daarom gedaagde en verweerder, ter andere. Laatste verloor geding.
   Opdezelfde datum werd nog een zaak gevoerd door Herberen Florisz X Bastiaentgen Roeloffsdr, te eenre, contra Lijntgen BOIJENdr wde van Adriaen VAN DE VELDE za., in zijn leven schout en rentmeester alhier, te andere. Dit geding won Herberen Florisz. wèl.

   Leerdam, 21-7-1591:
   Harberen Floren, won. te Loosdorp en nu tegenwoordig in de herberg “den Anker” beschikt over de goederen gemeen met zijn huisvrouw Bastiaentke Roelofsdr. Hij herroept het testament dat hij met zijn tegenwoordige huisvrouw op 18-11-1584 te LDM gesloten heeft. Erfgenamen zijn:
   1) zijn tegenwoordige zuster Mary Floren, won. te Lexmond: 200 kargul,
   2) Adriaentje Ariens, kind van voorn zuster Mary Floren X Arie Ariensz 100 kargul.
   3) hij stelt alle voor- of nakinderen van zijn andere broers en zusters i.p.v. hun ouders,
   4) de armen van LDM 25 kargul.

   Leerdam, 22-3-1592:
   Herberen Floren voor hem zelf en procuratie hebbende van Bastiaen Adriaensz van Lexmont X Maria Floren (griffier Boterpot Vianen 15-5-1591) en nog de voorn. Herberen Floren als oom en voogd v/d
   nagelaten kinderen van zijn broer za. Gerit Floren n.l. Floor Gerritsz, Meerten Gerritsz, Aert Geritsz en
   Cornelis Gerritsz, tesamen erfgenamen van hun za moye Maria Claesd. Hij machtigt Jan Jordensz.,
   wonende a/d Nieuwe Giessen, om voor het gerecht aldaar te transporteren aan Meerten Jansz ook
   wonende aldaar.

   Leerdam, 10-9-1599: Henricksken Claes DE ROYS dochter X Oth SAS za verklaart dat de aanklacht door Peter VAN DER LINGE Cornelisz uit haar naam tegen Herberen Floren en diens zuster Bastiaentge niet haar goedkeuring wegdragen.

   Leerdam, 26-5-1602:
   Henrick Cornelisz., won. te Beest, oud ca. 48 jaren, verkl. op verzoek van Herberen Fleuren X
   Bastiaentken Roelofsdr X Jan Willemsz za. dat hij 20 of 21 jaar geleden, toen de uitcoop geschied was
   tussen Adriaen VAN DER VELDE za. als man en voogd van Catharina BOYEN eerst geweest zijnde
   van za. Herberen Willemsz zijnde de broer van voorn Jan Willemsz., te eenre, en Bastiaentke Roelofsdr X de voorn Jan Willemsz za te andere ten huize van Jan HAGEN waard toentertijt te LDM, etc. Er was toen een questie over 3½m op Bruinsdel a/d Nieuwenweg.

   Leerdam, 9-7-1615: Cornelis Roeloffss, burger te Leerdam, transp. aan Herberen Flooren een huis in de Hoogstraat waarin hij woont.

  x ±1580   Bastiaentge Roelofs , * ±1526 , † >1600.


 2. Gherit Floren , † <4-1592 .

   Kinderen: Floor, Meerten, Aert en Cornelis Gerritsz.

   Leerdam, 23-2-1587:
   Herberen Floren (ziek) X Bastiaentge Roelofsdr testeren.
   Erfgenamen zijn:
   1) de kinderen van zijn broer Gherit Floren tesamen 150 gld,
   2) de kinderen van zijn huisvrouw Bastiaentge Roelofsdr X Jan Willemss za.,
   3) Lauw Gijsbertss 2m op Bruijnsdel.


 3. Maria Florisse (Maria Floren) , * ±1555 , † <1611 .

  x <1607   Sebastiaen (Bastiaen Ariens) van den Burggraef , * ±1551 , † <3-1614.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.