Frans Jan Philipsz , † <1575.
Zoon van Jan Philips Baijens .


x <1545
    Heeske Jacob Thonis van Campen .
x <1574
    Aentgen Jan Mathijsdr , † >1573.    

Kinderen:
 1. Gerrit Fransz ( Paep) , † Waspik 1625 .

  x ±1560   Henricksken Aerts Paep , † ±1599.

  7 kinderen


 2. Anthonis Franss (Tonis Franss) .

   Op 30-1-1568 in Capelle compareerden Gerit Franss mede namens Anthonis Franss, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Hendrick Laureijss.

   Op 25-2-1578 in Cleijn Waspik was sprake van Gerit Franss en mede als voogd van Frans Janss kinderen. Gerit Franss en Tonis Franss, voorkinderen, mede als voogd van broers en zussen, verweckt bij Aentgen Jan Mathijsdr, naekinderen.

   Gerit Franss namens Adriaen Huijbrechtss, oom (proc. 13-10-1586) en Anthonis Frans en Adriaen Franss, broers, wordt op 3-12-1594 in Cleijn Waspik genoemd.

   Op huijden desen xve julij 1594 in Capelle compareerden Jan Anthonis Luer x Theuntken Hanricks, Dierck Huijbertss mede namens sijne susters kijnderen, Jan Ariaenss x Grietken
   Jochachumsdr, Lenaert Corneliss x Geericken Jochachums, Geerit Franss, Anthonis Franss ende Adriaen Franss, Reijnert Adriaenss als mede erffgenaem van Ariaen Huijbertss ende mede als erfgenamen van Lambert Dierckss, sijnen bestevader, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Heijlwich weduwe Aert Geeldenss Meulengraaf.


 3. Adriaen Frans , † <1601 .
   Scheijdinge, lotinge ende erfdeelinge rechtelijck voor recht aengebrocht bijde erffgenaemen van wijlen Adriaen Franss vande goederen hier naer gespecificeert, desen xxiiije julij anno
   xvjc . Inden iersten soo is Gerit Franss ende Anthonis Franss, gebroeders met de letter A gelot [..]. Hier tegens is Jacop Govertss ende Fransooijs Govertss, gebroeders, met de letter B gelot [..].

   Op 23-11-1591 in Cleijn Waspik was srpake van een vrijgift, waarbij Gerit Franss optrad als voogd van Adriaen Frans, zijn broer.

   Gerit Franss namens Adriaen Huijbrechtss, oom (proc. 13-10-1586) en Anthonis Frans en Adriaen Franss, broers, wordt op 3-12-1594 in Cleijn Waspik genoemd.

   Gerit Franss als voogd van Adriaen Franss, halfbroer, wordt op 22-10-1588 in Cleijn Waspik genoemd.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.