Geertgen Claesse , * ±1595 .
Dochter van Claes Florisz en Lijsken Bernts .


x <1622
    Hubert Aelbertsz , * ±1585 , † <1624.
Kinderen:
 1. Barbara Huijberts (Barbara Hubertsdr) , * ±1623 .

   Leerdam, 3-5-1688:
   Jan Janss DEVENTER X Lijsbeth Willems SPRONCK, Huibert Willemss, Herbert Willemss en Jan Willemss SPRONCK alle 4 kinderen en erfgenamen van Willem Herbertss SPRONCK X Barbertje Huiberts za gewoond hebb in HMCP, deling tov van hun oom Bastiaen Herbertse SPRONCK en wel als volgt:
   - Huibert Willemss SPRONCK: (als oudste v/h mannelijke geslacht vooruit) de helft van een vogelkoij zijnde leenroerig a/h huis van Renoij groot 1½m op Renoij gemeen in 3m met Bastiaen Huibertss
   SPRONCK, ow de erfgenamen van Willemken Claes en ww de kerk van Renoij, zw strekk de nieuwe gracht; 2m1h¾h op Nieuw Schaijk genaamd “de Sonnekuijcken”, strekk v/d opslag v/d cade van
   HMCP tot Jan Dircxs VAN DER LEEDEN, bov ZM en ben Jan ROSCAM; nog ¼ van 6½m op HLBK gemeen met ZM en met de voorn Bastiaen Herbertss, strekk v/d aelgraaf t/d nieuwe weg, bov
   de weg en ben ZM; nog een huis op de grond competerende ZM op HMCP,
   - Jan Janse DEVENTER: 4m op HMCP strekk v/h Hoogleerbroekse keelspit t/d middelwetering, bov Truijtje Reijerss en ben de Heer Jacobus ERCKELENS burgemr te Gorcum; nog 2½h op LMCP,
   strekk van Jacob Laurenss t/d erfgenamen van Peter Gerritss STAEL, bov de wde en kinderen van Dirck Peterss NOBEL en ben Jacob Laurensen,
   - Herbert Willemss SPRONCK: een hofstede groot 4m2h op HMCP, strekk v/d Loosdorpse keelspit t/d middelwetering, bov Engeltje Stevens X Tijs Leendertss en ben Jan Corneliss STERCK,
   - Jan Willemss SPRONCK: een hofstede groot 4m op Loosdorp, strekk v/d … kijlspit af t/d Hoogeindse dijk, bov kinderen en erfgenamen van de burgemr Jan Adriaenss VAN CLEEF en ben Jan VAN DER
   WERFF oud schout van Spijk; nog een grient 1½h op Hoog Oosterwijk, strekk v/d grient van Bastiaen Herbertss SPRONCK t/d achterdijk, bov de wde en kinderen van burgemr Adriaen VAN CLEEF en ben de erfgenamen van Casper VAN DER LAAKEN.

  x ±1650   Willem Herbertsz Sprong , *Leerdam ±1620 .
      Zoon van Herbert Jansz (Herberen Jansz) Sprongh en Janneken Bastiaensdr (Jantjen Bastiaens) van den Burggraef .
   Kinderen: Hubert (2x) en Herbert.

   Leerdam, 18-12-1652: Claes Willemss, proc. hebb van zijn vader Willem Claess (schepenen 18-12-1652), transp. aan Willem Herbertss de helft van 2½m op Nieuw Schaijk genaamd “het Sonnecuijcken” gemeen met koper, bov. zijne Hoogheid en ben. Lauw Toniss (voor 435 gld).

   Leerdam, 3-5-1688: Bastiaen Herbertss VERSPRUIJT vhz, Huibert Willemss, Herbert Willemss, Jan Willemss SPRONCK, Jan Janss DEVENTER X Lijsbet Willemss SPRONCK als erfgenamen van Willem
   Herbertss SPRONCK en tr aan Jan Abrahamss COOL 2 campen achter elkaar op Oud Schaijk, strekk. v/d middelwetering t/h Nieuw Schaijkse keelspit, bov ZM en ben Hendrick DE JONGH brouwer (500 gl).

   Gokum, 13-10-1698: "Huijbert Willems Sprongh als vader en voogd van zijn 5 onm. kinderen geproc. bij Maagje Ariens Stellaart (zalgr) Jan Wouters van den Heuvel x Maaijke Ariens Stellaart, Geertjen Ariens Stellaart, Willem Bastiaans de Jongh x Willemke Ariens Stellaart, Cornelis Ariens Stellaart allen kinderen en kindskinderen van Arie Vassen Stellaart zalgr. x Stijntje Theunis van der Leeden zalgr. in zijn leven schout van Oosterwijk, scheiding."

  5 kinderen


 2. Maaijke Huijberts , *Leerdam <1624 .

  x Leerdam ±1642   Bastiaen Herberts Sprongh , *Leerdam ±1615 , † 3-1698.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.