Geertgen Tonis Adriaensz , † <5-1614.
Dochter van ? .


× ±1584
    Hendrick Maertensz (Heijndrick Maertens) Tuijtel , † 1625.
Kinderen:
 1. Maerten Hendrickxz Tuijtel , * ±1586 , † 1633 .

   Maerten trouwde in 1612 met Marichjen Huijberts. Hun zoon Claes Maertensz Tuytel, b. ca. 1620, trouwde 5-1-1642 met Neeltgen Ariens Boer en had kinderen o.a. Marrigien, Meerten, Pleuntien en Aart.

  × ±1612   Marichjen Huijbert Reijerszdr (Marichjen Huijberts) .
   Kinderen: Huijbert, Annichien, Claas, Pieter en Maerten.

   Marichgen was een dochter van Hijbert Reijers en Annegen Sebastiaens.

  5 kinderen


 2. Tonis Hendricksz Tuijtel , * ±1586 , † >1625 .
  Tonis Hendricksz trad op als getuige bij de doop van Hendrick Adriaensz (van) Beusekom .

  × >1600   Marigje Aelberts .
   Tonis trouwde Marigje Aelberts.


 3. Pieter Hendricksz (Pieter Hendrick Maartens) Tuijtel , *Molenaarsgraaf ±1590 , † <3-1661 .

   Pieter trouwde
   1) Marigje Cornelis Andriesse, geb. Sliedrecht, ovl. vóór 17-9-1614, wsl. in de kraam van’t enigste kind, dochter Geertgen geb. ca. sept. 1613.
   2) Hanneke Aelbert Hendricksdr., geb. 1599/1600 te Lexmond. Achthoven onder Lexmond, overleden ná 11-2-1661.

   Molenaarsgraaf, 17-9-1614: "Comp. Pieter Heijndricksz tot Molenaarsgraaf, geass. met Heijndrick Maartensz, sijn vader, en Cornelis Willems, sijn oom, ter eenre en ter andere sijde Cornelis Andriesz, als bestevader en voogd van’t nagelaten weeskind van Marigen Cornelis sijn overleden dogter met name Geertgen Pieters, out omtrent 1 jaar, geass met deselve Cornelis Andriesz en met Cornelis Pietersz en Adriaan Pietersz tesamen van Sliedrecht, volgt vertigting".

   Te Molenaarsgraaf op 1-12-1632 comp. Cornelis Cornelisz van Sliedrecht in qualiteit als voogd van het nagelaten weeskint
   van Marigen Cornelisdr zalgr. gehuwd met Pieter Hendricksz, het weeskint genaamd Geertgen Pietersdr, de oom is Govert Claasz.
   Overleden tussen 4-6-1648 en 11-2-1661.

  ×   Marigje Cornelis Andriesse , † ±1613.

  × >1613   Hanneke Aelbert Hendricksdr , *Lexmond ±1600 , † >2-1661.

   Annichien Aelbertsen ??

   Hanneke Aelbert Hendricksdr trad op als getuige bij de doop van Lijntgen Adriaens (van) Beusekom (??) .

  1 kinderen


 4. Grietge Hendricks Tuijtel , * ±1590 , † <16-11-1625 .

  ×   Antonis Willemsz .

   Er is een acte van boedelscheiding opgemaakt voor de weeskamer van Molenaarsgraaf op 12-4-1614.
   Scheiding en deling van de vertichtinge ende deijlinghe [..] van den boel die Heijnderick Meertensz. met Geertgen Tonisdr. zijne overleden huisvrou beseten heeft:
   - Heijndrick Maertensz. Schout, voor hem selve;
   - Maerten, Tonis ende Pieter Heijndricx sonen elck mede voor haer selven;
   - Antonius Willemsz. als man ende voocht met Grietgen Heijndericx dochter,
   - Jannetgen Heijndericxdochter voor haer selven geassisteert met Cornelis Willemsz. haeren oom ende gecoren voocht in desen,
   - Antonius Adriaensz. als bestorven vloetvoocht van Gerrit ende Bastean Heijndericxsonen.


 5. Gerrit Hendriksz Tuijtel , * ±1595 .
   Minderjarig in 1614, won. Molenaarsgraaf.

   Gerrit trouwde met een dochter van een Aert. Kinderen: Aert en Maarten. ’

   Gerrit kwetste op 15-10-1617 Leendert Cornelisz dodelijk in een messengevecht.

   Op 17-10-1617 werd Anthonis Adriaans genoemd als bestorven bloedvoogd van Gerrit en zijn broer Bastiaen.

  4 kinderen


 6. Janneke Hendricks (Jannegen Heijndricks) Tuijtel , *Molenaarsgraaf ±1600 , † >10-1664 .
  Jannegen Heijndricks trad op als getuige bij de doop van Martijntien Basteaanen Tuijtel .

   Jannigen werd in 1614 geass. met haar oom Cornelis Willemse.

   Notaris Thomas Daal op 17-11-1664: "Jannechie Hendricks, wede van Arien Gerritsz van Beusekom, wonende Lage Giessen,
   is schuldig aan Coen Stolck als voogd van zijn kinderen verwekt aan Cuijntje Ariens Beusekom", etc.

   Jannigien Hendricxs was op 2-12-1645 en 23-8-1648 in Molenaarsgraaf getuige bij dopen van kinderen van Claas Meerten Hendrickse Tuijtel en Neeltgen Aarts Boer.
   Janneken Hendricksdr TUIJTEL, geboren ca 1600 te Molenaarsgraaf, overleden ná 17-11-1664, wsl. in Gorcum.

  × Hoornaar 23-9-1629   Adriaen Gerritsz (van) Beusekom , *Hoornaar ±1595 , † <1665 (pokken).
   Otr. op 9-9-1629 in Hoornaar.
   Ondertrouwd op 09-09-1629 te Hoornaar, gehuwd voor de kerk op 23-09-1629 te Hoornaar (ref.).
   Adriaen Gerrits was weduwnaar van Lijntgen Jans, die op 3-9-1628 aan de pokken was overleden. Janneke Hendricks was j.d. van Molgr. won. GiessenNieuwkerk.

   Adriaen Gerritsz van BEUSEKOM, geboren ca 1597 te Hoornaar, belijdenis kort na 1623 te Hoornaar, overleden vóór 17-11-1664, won. Lage Giessen, zoon van Gerrit Gijsbertsz BEUSEKOM en Cunera Hubertsdr.
   Lidmaat in Hoornaar op 30-10-1618: Cunera, hvr. van Gerrit Gijsberts BEUSEKOM.

  6 kinderen


 7. Bastiaen Hendricksz Tuijtel , * ±1604 , † >1-12-1675 .

  × ±1630   Neeltgen Jacobse (Neeltje Jacobs) , * ±1605 , † ±1677.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.