Geertje Theunisdr .
Dochter van Theunis Aarts en Marrigje Claasdr .


x
    Willem Jansz de Best .
Kinderen:
 1. Merriche Willems (Merrichie de Oudste) de Best , † <4-1655 .

  x   Cornelis Theunisz (de Ridder) , † <4-1655.

  2 kinderen


 2. Merrichgen Willems (Merrichgen De Jonghe) de Best .

   Gijs IJmerts, als man en voogd van Merrichgen Willems de Best ’de jonghe’

  x   Gijsbert IJmerts (Gijs IJmerts) .
      Zoon van IJmert Gijsberts en NN. .
   Kinderen: Willem, Theunis en Emmigje.

   24-5-1634: Teuntgen Eijmerts, geass. met Roeloff Dircxs Stout, ziek te bedde testament, aan Anneke, Gijsbert ende Willem IJmerts haar comp. heele suster en broeders gelijkelijk, uittekeren aan haer vader f6,- en aan haer halve suster en broeders.

   14-8-1645: Comp. Tonis Claes man en voocht van Maijgen Geerlofs ter eenre ende Gijsbert IJmerts en Willem IJmerts broers en Jan Sanders brouwer ter Ameide als man en voocht van Annegen IJmerts, mitsg. Gijsbert IJmerts en Willems IJmerts mitsg. Dirck Gijsberts als broers en omen alsulks voogden van Geerloff, Bastiaen, Maijgen ende Lijsbeth IJmerts onm. kinderen van IJmert Gijsberts bij Maijgen Geerlofs.

  3 kinderen


 3. Hilligje Willems de Best .


 4. Neeltgen Willems de Best , † <1660 .

   Neeltgen Willems de Best, wedu. Willem IJmerts.

   31-5-1655: Jan Gerrits den Uijl, ter eenre, en Neeltje Willems de Best, wede van Willem IJmerts, geassisteert met Teunis Claes Capiteijn ter andere.

  x   Willem IJmerts , † <5-1655.
      Zoon van IJmert Gijsberts en NN. .
   29-3-1655: Neeltje Willems de Best. wede Willem IJmerts geassisteert met Willem Jans de Best. hare vader, Arien Pieters. man en voogd van Annetje Willems de Best. zich sterkmakende voor Gijs IJmerts. man en voogd van Merrigje Willems de Best de jonghe. ter eenre ende Teunis Claesse Capiteijn. vervangende Joost Teunis als voochden van de weeskind van Cornelis Teunis. getrout gehad hebbende Merrigje Willems de Best de outste, beijde zalgr., neffens Hillitje Willems de Best, etc.

  x   Jan Bastiaans den Uijl .

   29-5-1668: Jan Bastiaens den Uijl, wonende in Lopik, Gijsbert Eijmers wonende in Meerkerks­broek, elck voor zich selve ende Tonis Claes Capteijn, ondervangende Willem Tonis, tezamen omen en bloedvoogden over de kinderen van Cornelis Tonis, transporteren ten behoeve van de kinderen van Willem Eijmerts x Marit­gen Willems: de landerijen die zij hebben leggen in Teeun Aerts’ weer.


 5. Annetge Willems de Best .

   Arien Pieters, als man en voogd van Annetge Willems de Best


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.