Gerard Alewijnszn , *Leiden ±1280 , † ±1354.
Zoon van ? .


x
    Machteld Arnts van Leyden , * ±1295 , † <4-1349.
Kinderen:
 1. Aechte Gerrit Alewijnsdr (Aagte Gerrit Alewijnsdr) .

  x <4-1349   Hendrik IJsbrandsz van Alkemade , * ±1315 , † 1363.

  5 kinderen


 2. Gerard Wissen .

   Gerrit Wissen, 13 okt. 1323 door zijn vader gelijftocht aan 5 £ uit de 15 £ rente die deze in leen hield van de graaf.

   Zijn tweede, Zeeuws Minkende voornaam doet vermoeden, dat hij geboren is in Zeeland, toen zijn vader daar rentmeester (1316-1318) was.


 3. Volkwijf Gerrit Alewijnsdr (Volkwi Gerrit Alewijnsdr) .

   Volcwijf was waarschijnlijk Gerard’s oudste dochter, als hij bij haar geboorte de gebruikelijke regel gevolgd heeft om de eerste dochter naar zijn eigen moeder te vernoemen. Zij wordt alleen in 1344 genoemd als eventuele erfgename van de vrije heerlijkheid Albrandswaard.

   Volkwijf, verm. 2O nov. 1344, zou bij gebrek aan mnl. erfgenamen de heerlijkheid Albrandswaard in leen ontvangen, zoals haar vader


 4. Machteld Gerrit Alewijnsdr , † <1365 .

   Mechteld Gerard Alewijnszdr. van Leijden.

   Machteld, tr. voor 2 mrt. 1338 met Jan van Zijl, ovl. tussen 1361 en 1364. Bij hun huwelijk ontving zij van haar vader land onder Rijswijk. Hij tochtte haar 9 juni 1359 aan de 1/2 van 8 morgen land, een boomgaard en een huis onder Haagambacht.

   Machteld (1338-1359; dood 1364) trad vóór 1338 in het huwelijk met de edelman Jan van den Zij1 (1332-1361; dood 1364), grafelijk leenman van het kasteel Zijlhof ten noordoosten van Leiden.

   Belening met ca. 30 morgen land in Rijswijkerbroek op 16-5-1315: Machteld Gerard Alewijnsz. in ruil voor een deel van 110 gemet in Maartensdijk, dat Vlaamse partijgangers verbeurden.

   De nakomeligen Van den Zijl traden in de 15de eeuw gedurig op in de Leidse magistratuur.

  x <4-1338   Jan van den Zijl .
   De kinderen uit dit huwelijk
   zullen geboren zijn tussen 1335 en 1355. Zij hadden een zoon Dirk en dochter Machteld.

   Jan van der Zile alias Jan van Ammers.

   Zie: CBG Jaarboek 1964

  2 kinderen


 5. Alewijn Gerritsz van Rijsoorde , * <1323 , † ±1389 .
   Ovl. tussen 29 juni 1388 en 9 mei 1390.
   Alewijn werd ouder dan 69 jaar.

   Aelwijn van Rijsoorde, ridder, de zoon van Gerit Alewijns.

   AIewijn noemde zich pas sinds 1351 geregeld ,,Van Rijsoorde” naar hun ambachtsheerIijkheid.
   Heer Alewijn was van Rijsoorde 1324-1388; dood 1390.

   Hij werd samen met zijn vader in 1332 in de adelstand verheven. In 1351 stond zijn vader hem zijn voornaamste leengoederen af, nl. de ambachtsheerlijkheid Rijsoord en de landerijen onder Rijswijkerbroek, onder Koudekerk en aan de Zijl.

   Heer Alewijn van Rijsoorde huwde Beatrix heren Florisdr. van der Merwede, zijn zuster Machteld Jan van den Zijl, een andere zuster Hendrik IJsbrantsz. van Alkemade.
   Behalve de kinderen Jacob, Floris, Volkwijf en Maria, zou Alewijn ook nog 2 bastaarden hebben gehad.

   In of kort voor 1355 huwde hij Beatrix van der Merwede (1355-1399), een dochter van heer Floris van der Merwede, heer van Over-Sliedrecht, en van Volcwijf Jan heren GiIIiszoonsdr.

   Belening met ca. 30 morgen land in Rijswijkerbroek op
   16-5-1315: Machteld Gerard Alewijnsz. in ruil voor een deel van 110 gemet in Maartensdijk, dat Vlaamse partijgangers verbeurden.
   13-9-1345: Alewijn Gerard Alewijnszz. niet te versterven.
   20-5-1355: Lijftocht van Beatrijs, dochter van heer Floris van de Merwede, gehuwd met Alewijn van Rijsoord Gerardsz.

   De hoofdstam van de Rijsoordes stierf reeds in 1429 uit met heer Jacob van Rijsoorde, de oudste zoon van heer AIewijn.

   Deze Aelwyn van Rijsaorde en Beatrix van de Merwede lieten een viertal kinderen na w.o. een niet met name bekende dochter, die gehuwd was met Kerstant van den Berge en de moeder werd van Adriana en -van haar zuster Johanna, de vrouw van Herberen van de Werve. Door het kinderloos sterven van Heer Jacob van Rijsoorde en van diens broeder Floris kwamen alle goederen der van Rysoorde’s aan Adriana en Johanna, waarbij alle leengoederen op Adriana vererfden als oudste dochter, althans voor zoover die leengoederen op vrouwen mochten versterven. Die goederen van de Rijsoorde’s vormden wel het grootste deel van het latere bezit dezer van Ryswyck’s.

  x ±1354   Beatrix Florisdr van der Merwede , * ±1355 , † ±1399, [] Leiden .
      Dochter van Floris van der Merwede en Volckwijf Jan heren Gilliszoonsdr (Volkwi Jan heren Gilliszdr) .
   Zij trouwden vóór 20-5-1355.
   Overl. ná 15-3-1399.
   Beatrix van de Merwede is begr. St. Pieterskerk te Leiden.

   "Beatrix heren Florisdr. van der Merwede"; Beatrix was een dr. van heer Floris van de Merwede en Volkwi Jan heren Gillisz.

   Aelwyn kreeg later de ridderlijke waardigheid en voerde den staat van zijn geslacht op door een huweliik met Beatrix van de Merwede, een dochter van den in den slag vang Stavoren gesneuvelden Heer Floris van de Merwede en diens vrouw Volckwij, die naar alle waarschijnlijk een dochter is vaR Jan Heeren Gillisz. den bekenden rentmeester Yan Zuid-Holland in het begin van de 14e
   eeuw.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.