Gerarda Anthonisse .
Dochter van ? .


x
    Peter Gerrit Aertsz Schalcken , † >1685.
Kinderen:
 1. ?? Anthonij Peeter Schalcken , † <1695 .
   Overleden tussen 20-10-1685 en 6-11-1694.

   Loon op Zand, 20-10-1685:
   Peeter Geerit Aerts bekent schuldig te zijn aan Hendrick Anthonis Snijde een bedrag van 40 gulden. Zijn kinderen stellen zich borg:
   1. Jenneken, weduwe van Peeter Goijerts,
   2. Maria, geassisteerd met Jan Drus,
   3. Cornelis,
   4. Anthonij Peeter Schalcken, gehuwd met Catharina,
   5. Adriaen Peeters Grobbendonck, gehuwd met Maria,
   6. Elisabeth, afwezig.
   De schuld is op 8-12-1712 ingelost door Thomas Swart, één der erfgenamen van Wouter Cuijpers.

  x   Catharina Peter Geritsen (Cathalijn Peter Geritsen) .
      Dochter van Peeter Geerit Aerts (Peter Geritsen) en Maria Peterse Wagemaker .

   Loon op Zand, 6-11-1694:
   - Cornelis Peter Geritsen,
   - Cathalijn Peter Geritsen, weduwe van Anthonij Peter Schalcken,
   - Peter Peterse Verheijden voor zichzelfs en voor zijn broers en zusters,
   - Adriaen Peterse van Grobbendoncq, geh. m. Maria Peter Geritse,
   - Marinus Cornelisse de Leeuw, zoon van Cornelis de Leeuw en Neeltie Peter Geritsen,
   allen erfgenamen van Peter Geritsen en Maria Peterse Wagemakers, en
   - Robbert Ambrosius Stoop, geh. m. Maria Peter Geritsen,
   - Jan Cornelis Corsten, geh.m. Elisabeth Peter Geritsen, genoemde Robbert Abrosius Stoop en Jan Cornelis Korsten las voorden over
   - de kinderen van Jan Peter Geritsen,
   allen erfgenamen van Peter Geritsen en Lijntie Jan Arien Robben, en
   - nog dezelfde Robbert Ambrosius Stoop en Jan Cornelis Corsten voor Jan Sijmonse, hendrick Sijmonse, Cornelia Sijmonse, kinderen verwekt door Hendrick Sijmons bij Lijntie Teunis Vreijssen,
   maken een boedelscheiding van de nalatenschap van Peter Geritsen.

   Diezelfde dag transporteert Cathalijn Peter Geritse, weduwe van Anthonij Peter Schalcken, goederen aan [haar zwager] Adriaen Peterse van Grobbendonck.


 2. ?? Adriaentie Peeter Schalcken .

   Loon op Zand, 15-11-1690: Sebastiaen Janssen de Groot sluit een overeenkomst met Hendrick Hendricksen Verhoeven en Jan Janssen van Straesberch als voogden over het kind van Hendrick Hendrickssen Verhoeven de jonge en Barbara Sebastiaen
   Janssen de Groot, geassisteerd met Ariaenken Peeter Schalcken, laatst weduwe van Hendrick Hendricksen Verhoeven.

   Loon op Zand, 21-1-1693: Inschrijving van een verzoekschrift van Adriaentie Peter Schalcken, weduwe van Hendrick Verhoeven, als moeder van haar zoon Hendrick Hendrixe Verhoeven, om goederen te mogen verkopen.

  x ???   Hendrick Hendricksen Verhoeven , † <1691.
      Zoon van Hendrick Verhoeven en ?

   Loon op Zand, 2-10-1684: Geerit Geerits Anthonis en Hendrik Hendricksen VErhoeven, als borgen van Joost Marselis Schalcken, nemen diens schuld over bij de rentmeester van de heer in verband met openstaande pachten.


 3. Maria Peterse Schalcken , * ±1650 , † <1687 .

  x ±1670   Hendrik Corsten de Haan , * 1647 , ~Capelle (NB) 14-4-1647 , † Loon op Zand <2-1724.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.