Gerrit .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Ariaentgen Gerritsen , † ±1620 .

  x ±1605   Jan Adriaen (Jan Ariens) Multum , * ±1580 , † <14-2-1625.

  7 kinderen


 2. Pieter Gerritsz .


 3. Wigger Gerritsz .

   Voor Weeskamer van Alblasserdam op 18.7.1621 Comp:
   Jan Adriaens z Mult um, als vader van de vi jf onmondige weeskinderen, i n echte
   geprocureert bij Aeriaentge Gerritsdr, met name:
   - Gerrit Jansz, oud omtrent 13 jaren,
   - Lijsken Jansdr, oud omtrent 11 jaren,
   - Jan Jansz, oud omtrent 9 jaren,
   - Lyeldewij Jansdr, oud omtrent 7 j aren en
   - Mareke Jansdr, out ontrent 4 jaren.
   En is denzelfde Jan Adriaensz geassisteerd met Cornelis Adriaensz Multum, zijn br eder en Adriaen Huybertsz timmer man, zijn oom, ter eenre;
   Contra: Pieter Gerritszen Wigger Gerritsz, ooms, en Cornelis Hendericsz, oud-oom en
   voogden van de v oorsz. ki nderen. De v ader neemt a an zijn ki nderen te ali menteren tothun
   18e jaar. Lydewij J answoont bij haar grootemoeder in Nieuw-Lekkerland en zal daar zo lang mogeli jk door haar onderhouden worden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.