Gerrit Damasz , * ±1510 , † <1557.
Zoon van Damas en Mariken (Maritgen) .


Kinderen:
 1. Jan Gerrit Damasz den Ouden , † >1597 .

   Hij was boer te Barendrecht en landeigenaar te Ridderkek.


 2. Maritge Gerrits , † >10-1565 .

   Zij bezat land in Ridderkerk.

   Het is niet ondenkbaar dat ook Margrieta Gerritsdr. (ca. 1550-1625/1626), de vrouw van Huyg(o) Pietersz. (van) Cranendonck alias Boetser (ca. 1545-1615), zowat de rijkste boer van IJsselmonde en een halfbroer van de voornoemde Pieter Pietersz. (van) Cranendonck,26 een dochter van Gerrit Damasz. was. Tot op heden valt dit v&moeden met geen enkele akte te staven.


 3. Sebastiaen Gerritsz (Bastiaen Gerritsz) , * ±1535 , † <1569 .
   Schatting

   In 1557 woonde hij in Barendrecht. Hij was boer te West-Barendrecht/Carnisse en landeigenaar te Ridderkerk en te West-Barendrecht. Hij pachtte land in Oost-IJsselmonde, West-Barendrecht en Carnisse. In 1560 was hij heemraad van West-Brabant en Carnisse.
   Overleden in de priode 1562-68.

  ×   Lijsbeth Thonisdr .
      Dochter van Anthonis Adriaensz Sijbrants (Thonis Adriaen Zybrantszoen) (?) en ?

   Wsl. was Lijsbeth een dochter van Anthonis Adriaen Sijbrantsz, boer aan de Drogendijck onder Ridderkerk, en wsl. diens laatste vrouw Jannichgen.
   Lijsbeth was wsl. een zus van Arien Antonissen (Arien Thonis), schout van West-Barendrecht.
   Zie: Ons Voorgeslacht 2009 en 2011.


 4. Adriaentje Gerrits , * ±1540 , † ±1609 .
  Adriaentje Gerrits trad op als getuige bij de begrafenis van Pieter Pietersz (van) Cranendonck .

   Oost-IJsselmonde, begin 17e eeuw:
   - Heindrick Pietersz Craennendonck, Thonis Pietersz, Sebastiaen Pietersz Craennendonck en Adriaen Aertsz Hacke, man van Maertghen
   Pietersdr, erfgenamen van Pieter Pietersz Craennendonck en Adriana Geeritsdr machtigen Leennert Cornelisz te Barendrecht, man van
   Lysbeth Pietersdr, om uit hun naam van Huygo Pietersz. Craennendonck een deel van de aanwas in West-Barendrecht en een evenredig deel van de opbrengst van dat land op te eisen.
   - Leennert Cornelisz, man en voogd van Elisabeth Pietersdr. van Craennendonck eist van Heindrick Antonisz van Craennendonck en Sebastiaen Pietersz van Craennendonck, Adriaen Aertsz Hacke, man en voogd van Maeryken Pietersdr Craennendonck en de kinderen van
   Willem Pietersz Besemer en Fyken Pietersdr Craennendonck, erfgenamen van Pieter Pietersz van Craennendonck en Adriana Geeritsdr. dat zij op bruiloftsfeestkleding ter waarde van 120 gulden na niets uit de boedel zullen vervreemden voordat deze is gescheiden.
   Heemraden wijzen dat partijen de zaak in der minne zullen moeten schikken.
   Overleden tussen 12-8-1608 en 18-5-1609.

  × <1565   Pieter Pietersz (van) Cranendonck , *IJsselmonde ±1530 , † IJsselmonde 1600, [] IJsselmonde 6-1600.
      Zoon van Pieter Willemsz Cranendonck en NN. (1) .

   Pieter Pietersz Cranendonck/Bootser was boer aan de Hordijk te Oost-IJsselmonde, laagheemraad van Dirk Smeetsland en meester Arend van der Woudensland.
   Hij was schout van Oost-IJsselmonde, dijkgraaf van IJsselmonde en hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde.

   Oost-IJsselmonde, 1603:
   Adriaen Leennaertsz en de erfgenamen van Leennaert Arensz Bolles eisen van Heindryck Pietersz Craennendonck, curator van de boedel Pieter Pietersz Craennendonck, zijn vader, eisen 15 pond en 6 stuivers wegens gedane arbeid en verteerde kosten door deze laatste.
   Beroep: boer, schout, hoogheemraad
   Overleden tussen 24-4-1600 en 4-1-1601. Begraven in de kerk van IJsselmonde in juni 1600, betaling door zijn weduwe en erfgenamen.

   Get. bij de aangifte begraven: Adriaentje Gerrits .

  8 kinderen


 5. ??? Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) , *IJsselmonde ±1550 , † IJsselmonde ±1626 , [] IJsselmonde, kerk .

  × IJsselmonde ±1575   Huijg Pieters Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1545 , † IJsselmonde 28-8-1615, [] IJsselmonde, kerk 1615.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.