Gerrit IJsbrantsz , † ±1665.
Zoon van IJsbrant Petersz en Marrigje Gerrits .


x <1615
    NN. .
x ±1627
    Elisabeth Hermens (Lijsbeth Hermans) Bijl , * ±1605 , † >1664.    

    Dochter van Herman Egberts Bijl en Mariken Hovendr .
Kinderen:
 1. Adriaen Gerrits .


 2. Jan Gerritsz .


 3. Roelof Gerritsz (Roel Gerrits) , † >1666 .

   Op 18-12-1666 te Lakerveld werd een acoort bereikt tussen:
   - Elisabeth Hermens, weduwe van Gerrit IJsbrants, ter eenre, en
   - Willem Gerrits, Roelof Gerrits, broers, mitsgaders
   - Jan Jansz van Lakerveld,
   - Lijsgen Gerrits weduwe van Lambert Jansz en
   - Annegen Peters, jongedr., mitsgaders
   - Cornelis Jansz en Anna Jans, suster en broer, en
   - Annechen Adriaanszdr. voor haar selve en sterkmakende voor Gerrit Adriaansz haere innocente broeder en neeff,
   tesamen kinderen en erfgenamen van voors Gerrit Ijsbrants als vader en bestevader ter andere. Zij verdeelden de erfenis.


 4. Grietgen Gerrits .

   Op 2-7-1643 in Lakerveld compareerden Willem Gerrits, Adriaan Gerrits, Jan Gerrits ende Roeloff Gerritsz, mitsgaders Grietgen Gerrits ende Lijsgen Gerrits, huijsvrouw van Jan Janz ende Lambert Jansz, alle susters en broeders ende kinderen van Gerrit Ijsbrants. Zij machtigden hun vader om hun porties in 6 mergen land te transporteren aan Jasper Huijbertsz, wonende op Lakerveld.

  x <1644   Jan Jansz van Lakervelt , † >1655.

   Op 28-10-1656 in Lexmond compareerden:
   - Gerrit IJsbrants ende Lijsbeth Hermensdr., echteluijden wonende [in] Lakervelt, ter eenre, en
   - Jan Jansz van Lakervelt [getr. met Grietge Gerritsdr.] hare swager, ter andere sijde.


 5. Lijsgen Gerrits .

   Op 18-12-1666 te Lakerveld werd een acoort bereikt tussen:
   - Elisabeth Hermens, weduwe van Gerrit IJsbrants, ter eenre, en
   - Willem Gerrits, Roelof Gerrits, broers, mitsgaders
   - Jan Jansz van Lakerveld,
   - Lijsgen Gerrits weduwe van Lambert Jansz en
   - Annegen Peters, jongedr., mitsgaders
   - Cornelis Jansz en Anna Jans, suster en broer, en
   - Annechen Adriaanszdr. voor haar selve en sterkmakende voor Gerrit Adriaansz haere innocente broeder en neeff,
   tesamen kinderen en erfgenamen van voors Gerrit Ijsbrants als vader en bestevader ter andere. Zij verdeelden de erfenis.

  x <1644   Lambert Jansz , † <1667.
   Mogelijk zijn zij de ouders van Nelligen Lambert Jansdr. die in 1651 een zoon Lambert liet dopen samen met Bstiaen Henricken Hardenbol van Achthoven.


 6. Peter Gerrits .


 7. ? NN. Gerrits .

  x ?   Jan Aerts .

   Op 21-5-1644 in Lakerveld compareerde Gerrit IJsbrants "ende hem sterkmakende voor zijn gesamenlijke kinderen": Willem Gerrits, Adriaen Gerrits, Roel Gerrits, Peter Gerrits, Jan Aerts en Jan Jans, als man en voocht van hun hvr., wonen en swagers van Gerrit IJsbrants, tesamen sterkmakende voor Jan Gerrits en Lambert Jans, hare comp. broeder en swager. Hij transporteerde aan Cornelis Aartz een huisinge en 2 mergen [land].


 8. Willem Gerrit IJsbrantsz ( Vermeulen) , * <1615 , † <4-1693 .

  x ±1630   Lijsgen Rombouts (Lijsken Rommerts) , † ±1646.

  x ±1647   Aeltgen Pieters , † >1692.
   Kinderen: Lijsje, Pieter (2x) en Annigje.

   Zij was een dochter van Pieter en Annigje.

   Op 6-5-1652 in Lexmond compareerde Claes Peters, weduwnaar van Maijgen Elias op Lexmond. Hij was geld schuldig aan Willem Gerrits zijn zwager op Lexmond. Op 8-6-1661 is Willem Gerrits daarvoor voldaan door de weduwe van Jacob Willems Montenegro.
   In februari 1655 in Lexmond machtigt Claes Petersz [Coppelaer], weduwnaar van Maijgen Elias, zijn zwager Willem Gerrits om transport te doen aan Jacob Willems de Montenegro.

   Op 23-3-1693 in Lexmond compareerden:
   - Aeltgen Peters, weduwe Willem Gerritsz Vermeulen, wonende op Lexmont, ter eenre,
   - Jan Jansz van der Kae, als in huwelijk hebbende Anna Maria Isbrantdr. Vermeulen,
   - Jan IJsbrantz Vermeulen, ende
   - Joost van Asch, als in huwelijk hebbende Geertruijda IJsbrantsdr. Vermeulen,
   alle voor zich selve en rato caverende voor Elisabeth IJsbrantsdr. Vermeulen, wonende op Vianen, en voor Jacob Rombouts Vermeulen, wonende op Arnhem, ter andere zijde.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.