Gheertruijt Berthout Louwendochter (Gheertruijt Berthouts) .
Dochter van Berthout Louwen en Aechte Reijnier Claaszoonsdochter (Aechte Reijniers) van Alcmair (?) .


x
    Andries Andriesz Bot .
Kinderen:
  1. Machteld Aernt Butsdr .

    x   Walich Pietersz .

    3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.