Gherijt Heerman , † <1421.
Zoon van Willem Willem Luutgardensz (Willem Willemsz) en Bartrade Willem Heermanszdr (?) .


x ±1355
    Ermgaert Jan Wittenszdr , [] Leiden 9-1410.
Kinderen:
 1. Luytgaert Gerrit Heermansdr (Lutgard Gerrit Heermansdr) , † ±1409 , [] Leiden .

  x   Dirck Pietersz van de Werve , † ±1417.

  6 kinderen


 2. Baertraet Gerrit Heermansdr , † 17-6-1441 , [] Leiden .
   Bartraad, dr. van Gerrit Heerman, ovl. 1441.

   Dirck Nuweveen,te Leiden, overl. vóór 17.5.1416. tr. Baerfruet Heerman, gegoed bij Woubrugge (1416). beleend met land onder Oegstgeest 15.4.1439. overl. 17.6.1441.

   Zij zou de moeder zijn van Dirck en Claes Renghersz Nuweveen (±1380-±1406), die getrouwd zou zijn geweest met Machteld Jansdr. van Zijll en de vader van Jan Claes Renghersz van Zijll.

   Op haar huis en erf op het Hogeland verkocht mr. Jacob Simon Frederiksz. 31 aug. 1418 5 s.g.g. rente met houde. Zij bezat een schuldbrief van 25 Engelse nobel op een huis en erf te Leiden (13 juli 1409) en daarbij een pandbrief van 13 nobel.

   Jooste Jacobsdr. Heerman stamt af van Baertraet Willem
   Heermansdr. en Gerit Heerman en diens dochter Baertraet die tr. Dirc Nuweveen. Zie: Ned. Leeuw 1943 en 1983.

  x   Dirck Nuweveen , † 17-1-1410, [] Leiden .
   Kinderen o.a. Simon Frederik Dirk Nuweveensz.
   ovl. 17 jan. 1410, begr. St. Pancraskerk

   Dirck is een zoon van Dirck Nuweveen. transporteert land aan zijn kleinkinderen 17. ll. 1402, tr. Machteld, vermeld als weduwe in 1405-1407.
   Of een zoon van Dirk Renger, overl. vóór 6 juli 1369, tr. Margaretha, overl. 6-7-1329.

   Dirk is een zoon van Dirk Reger en zijn vrouw Margaretha.

   Missch. was Dirk verwant met Claas Rengersz. (geh. met Lizebeth, dr. van heer Jacob van Moordrecht, verm. 29 sep. 1324) en broer van Matthijs Rengersz., baljuw van Zuid-Holland.

  6 kinderen


 3. Lijsbeth Gerrit Heermansdr .

   Zij bezat rond 1412-13 een lijfrente t.l.v. de stad Leiden van 8 nobel.

  x   IJsbrand Gerritsz , † 1413.
   Lijsbeth tr. IJsbrand Gerritsz.
   Overl. in 1413, kort na 13 apr.

   Hij was burgemr. van Leiden in de periodes 1401-05 en 1411-13. Hij was wijnkoper van beroep. Rond 1390 woonde hij in het Wolhuisvierendeel.


 4. Jan Heerman , † 1418 .

   Jan Heerman, schout van Leiden 1385, klerk van de kost
   van Willem van Oostervant vermeld 1386-’90, diens meesterknaap 1396-’97, grafelijk tresorier 1404-’05 en 1411, grafelijk raad sinds 1405.

   Jan Heerman tr. Katrijn, overl. 1446, begr. St. Pancraskerk.
   Een kind van hem werd 5 nov. 1386 door de graaf van Oostervant ten doop gehouden.
   Kinderen:
   1. Willem Heerman, ovl. tussen 29 dec. 1420 en 14 apr. 1422, begr. St. Pieterskerk, tr. Bartraad, dr. van Foyken Foykensz., tochtte haar op 29-12-1410;
   2. Floris Heerman, ovl. tussen 14 apr. 1422 en 2 juli 1423; tr. Wive & had een dochter Aleid;
   3. Beukel Jan Heermansz. ovl. 1399-1400, begr. St. Pieterskerk;
   4. Jaob Heerman Jan Heermansz. tr. Clemens Pietersdr.;
   5. Heer Gijsbrecht Heerman, domkanunnik en priester, vermeld in 1411;
   6. Lijsbeth Jan Heermansdr. tr. 1e Reiner van den Abeele, die haar 7 aug. 1411 tochtte, tr. 2e Jan van Cralingen, ovl. voor 4 mei 1434, tr. 3e Willem van Alkemade, die haar 14 okt. 1437 tochtte; Willem Florisz. van Alkemade, overl. 1473, tr. 1. Janne Jacob Heermansdr.; tr. 2. Lijsbeth Jan Heermansdr., overl. 11 nov. 1476, wed. van Jan van Cralingen;
   7. Margriet Jan Heermansdr., begr. St. Pieterskerk, tr. Pieter Hollant;
   8. Floris[je] Jan Heermansdr., overl. 1413-14, begr. St. Pieterskerk;
   9. Machteld Jan Heermansdr., overl. ná maart 1422.

  x   Katrijn , † 1446, [] Leiden .

  9 kinderen


 5. Pieter Heerman , † >1436 .

   Pieter Heeman was tollenaar van Gouda 1387-89, schepen van Leiden 1406/07 en burgemeester 1394/5.

   Pieter Heerman tr. 1e Lijsbeth, tr. 2e Geertruud; zij kocht 1403-04 een kerkstoel in St. Pietersker; zij bezat t.l.v. de stad 25 Eng. nobel lijfrente met haar zoon Jan, verm. 1412-13.
   Kinderen:
   1. Jan Heerman tr. Agniese van Scoten;
   2. Willem Heerman van Beest; Willem tr. 1e Margriet; tr. 2e Aagte, begr. St. Pieterskerk; Kinderen Pieter Heerman (1) en Geertruud Heerman en Alijd Heerman (2).

   Zie: Ned. Leeuw 1992.

  x   Lijsbeth .

  x   Geertruud , † <1427.

  2 kinderen


 6. Willem Bort Gerritsz , † ±1394 .
   ovl. tussen 25 sep. 1393 en 16 juli 1394

   Willem had een dochter genaamd IJve. Willem was schepen 1392-94.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.