Gheryt Matthijssone , † <1393 (doodslag).
Zoon van ? .

×
    NN. Bennedr van den Bossche .    
×
    NN. Reynoutdr de Zale , † <3-1397.
Kinderen:
 1. Benne Gherytssoen van den Bossche .

   Benne van den Bossche Gherytssoen werd met naam en toenaam vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde.
   Als oudste zoon droeg hij het familiewapen met andreaskruis zonder bijteken. In 1397 zegelde hij daarmee een akte.


 2. Ysebrant Gherytssoen , † >1400 .

   Ysebrant Gherytssoen woonde op Rietveld en bezat daar land.


 3. Mathijs Gherytssoen , * ±1360 , † >5-1400 .

   Mathijs is vernoemd naar zijn grootvader van vader’s zijde. Hij woonde te Rietveld en bezat daar land.


 4. Gheertruut Gherytsdochter (Gheertruut van den Bossche Gherytsdochter) , * ±1365 .

  ×   Johan Mathijssoen (Johan Mathijssoen van den Bossche) , * ±1350 , † >1431.

  1 kind(eren)


 5. Reynout Gherytssoen Sael , * ±1367 , † >4-1404 .

   Reynout Sael Gherytssoen werd met naam en toenaam vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde. Hij woonde in de polder Rietveld.

   In het wapenveld van het zegel van Reynout stond een sterretje als bijteken. Vanaf 1400 gebruikte hij een ander wapen met 3 vaantjes van een barensteel over het andreaskruis. Dit bijteken werd gebruikt om een jongere familietak aan te duiden.


 6. Gheryt Gherytssoen Sael , * ±1370 , † ±1419 .

   Gheryt Sael Gherytssoen woonde in Rietveld, waar hij land bezat en in erfpacht had.

   De gebroeders Mathijs Gheryts en Gheryt Sael kregen op 26-2-1397 een perceel van 2½ morgen land overgedragen in een blok van 13 morgen, waarvan beide broers de overige 10½ morgen bezaten en hun broer Ysebrant had daaraan grenzend land.

  ×   Wilborch .

   Wilborch wordt op 30-9-1429 vermeld als weduwe van Gheryt. Zij had zonen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.