Ghijsbert Ghijsbertssen .
Zoon van ? .


x
    Emmeken Claessen .
Kinderen:
 1. Geertruijt Ghijsbert Ghijsbertssen (Geeritken Ghijsbert Ghijsberts) , † <1625 .

   Loon op Zand, 20-7-1626:
   - Rombout Anthonissen van den Leempoel, geh.m. Jenneken,
   - Joost Adriaen Henricxssen Vos, geh.m. Dingen,
   dochters van Ghijsbert Ghijsbertssen en Emmeken Claessen, genoemde Rombout Anthonissen en Ghijsbrecht Adriaenssen, als voogden van de kinderen van Aert Ghijsberts, en Aerdt Jan Diercxssen en Rombout Anthonissen, als voogden van het kind van genoemde Aert en Geertruijt Ghijsbert Ghijsbertssen, maken een boedelscheiding.

  x   Aert Janssen de Hooch , † <1654.
   Aert en Geericken hadden een zoon Claes. Aert zou later hertrouwen met Sijken Cornelis Jan Dircxssen en met haar nog een zoon Jan krijgen.

   Loon op Zand, 7-1-1626:
   Aert Joost Bertrons, als voogd van het kind van Willem Aertssen en Marijken Aerts, en Aert Janssen, geh.m. met Lucia Cornelissen, wed.v. Jan Aertssen, voor het kind van Jan en Lucia, dragen rechten op roerende goederen en beesten over aan Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht.
   Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht, verklaren hun erfdeel ontvangen te hebben door het transport op heden. Zelf betalen ze de andere kinderen een bedrag van 8 gld.

   Loon op Zand, 18-2-1645: Aert Jan Diercxssen de Hooch stelt zich borg voor Cornelis Corstiaens en Bastiaen Peter Corsten, wonende te Capelle, stelt zich als tegenborg voor Jan Cornelis Adriaens.

  1 kinderen


 2. Dingentken Gijsbertss (Dingen Ghijsbertssen) , † <1631 .

   Op heden desen 27-5-1630 compareerde [in Sprang] Joost Adriaenss Vosch ende heeft aengenomen van Rombout Thoniss Leempoel als voocht ende Aert Joost Bertromss als toesiender sijn twee kijnderen, Jenneken ende Emmeken, bij Dingena Gijsbertss.
   Toegevoegd: Jenneken, weduwe van Adriaen Adriaenss Roos den Jongen is voldaen, 4-12-1664. Inventaris overgebrocht bij Joost Adriaenss Vos van degoederen die Joost ende Dingentken tesamen hebben beseten.

  x   Joost Adriaen Hendricxssen (Joost Adriaenss) Vos , † <1663.
      Zoon van Adriaen Henric (Adriaen Hendricksen) Vos en Catharina Joost Bertrons (Lijntken Joost Bertrums) .
   Kinderen: Jenneken en Emmeken.

   Joost Adriaenss Vosch, wednr. Jenneken Aert Corst, wordt op 30-3-1629 in Sprang vermeld.

   Loon op Zand, 7-1-1626:
   Beslechting van een geschil tussen Catharina Aert Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, haar zoon Joost en Aerdt Joost Bertrons als voogd van het kind van Wouter Diercxssen en Marie Adriaen Vos, enerzijds en Jan Aertssen Crents in naam van zijn broers en zusters en Adriaen Peeters Crents en Cornelis Jan Gijben als voogden van de kinderen van Aert Peterssen Crents en Eeltken Jans.

   Loon op Zand, 6-5-1628:
   Catharina dochter wijlen Joost Bertrons, geh.m. Dingeman Jan Joosten, eerder wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, maakt haar testament. Erfgenamen zijn haar zoon Joost Adriaenssen en haar kleinzoon Jan, onmodige zoon van Wouter Diercxssen en Maria Adriaens.

   Loon op Zand, 27-5-1626:
   Catharina Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, transporteert goederen aan haar zoon Joost Adriaen Hendricxssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van het onmondige kind van Jacop Willems en Sijken Adriaen Henricxssen.

   Loon op Zand, 20-7-1626:
   - Rombout Anthonissen van den Leempoel, geh.m. Jenneken,
   - Joost Adriaen Henricxssen Vos, geh.m. Dingen,
   dochters van Ghijsbert Ghijsbertssen en Emmeken Claessen, genoemde Rombout Anthonissen en Ghijsbrecht Adriaenssen als voogden van de kinderen van Aert Ghijsberts, en Aerdt Jan Diercxssen en Rombout Anthonissen als voogden van het kind van genoemde Aert en Geertruijt Ghijsbert Ghijsbertssen, maken een boedelscheiding.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Adriaenss Vos ende heeft overgegeven aen Joost Goijertss, swager, een deel van een geseet mette huijsinge op 10-12-1642 in Sprang.

   Loon op Zand, 22-11-1644: Goijaert Bertronssen, wonende te Sprang, transporteert goederen aan Joost Adriaen Hendricxssen Vos. Joost Adriaen Hendricxssen Vos bekent schuldig te zijn aan Goijaert Bertronssen de Bruijn een bedrag van 282 gulden terzake van een
   transport op heden.

   Op 24-9-1647 in Besoijen vond een transport plaats tussen Dingeman Janssen te Loon op Zand en Joost Adrijaenssen Vos te Sprang.

   Op 20-3-1650 compareerden in Sprang Jenneken Joost Vos ende Dingena Joosten Vos ende maecken hun testament. Genoemd: Joost Adriaensen Vos, hun vader.

   Op 29-3-1656 in Besoijen vond een transport plaats tussen Jan Ghooijerssen Ghijben uit Suijdewijn Cappel en Joost Adriaenssen Vos te Sprang.

  2 kinderen


 3. Jennicken Gijsberts , *Loon op Zand ±1595 , † 29-9-1640 .

  x Sprang 3-2-1619   Adriaen Janssen (Arien Janssen) , † <1626.
   Otr. op 19-1-1619 in Sprang.
   Arian Janssen, jongeman van Sprang, en Jenneken Gijsbrechts, jongedochter van Loon op Zand, ondertrouw: 19 januari 1619, trouw: 3 februari 1619 te Sprang.

  x Sprang 22-2-1626   Rombout Anthonisse ("Rom de Smid") Leempoel , * ±1585 .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.