Ghijsbert Goessens .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel , † <1623 .

  x <1606   Peterken Adriaensen (Peterken Arijens) , † <2-1608.

  x 1608   Neesken Peterssen van Tilborg .
   Otr. op 23-2-1608 in Loon op Zand.
   Get. bij het huwelijk: Marten Peters (Marten Peter Cornelissen) .

   Neesken Peterssen van Tilborch werd geassisteerd door Marten Peters, haar zoon bij haar eerste man Peter Cornelissen.

   Bij de Schepenbank van Loon op Zand verscheen op 23-2-1608 Cornelis Ghijsberts alias Hoeffnagel, geassisteerd met
   - Ariaen Geritssen, geh. m. Neesken Cornelissen,
   - Cornelis Janssen van Dongen, geh. m. Ariaenken Cornelis Ghijsbert,
   - Cornelis Ariaen Cornelissen,
   - Helena Cornelissen,
   - Gerit Cornelissen,
   - Marijken Cornelissen,
   - Aelken Cornelissen en
   - Wouterke Cornelissen, Adriaen Vreissen en Aert Geritssen de Groot, allen kinderen van Cornelis Goossens en zijn eerste vrouw Peterken Arijens, sluiten een overeenkomst met Neesken Peterssen van Tilborch, geassisteerd met Marten Peters, haar zoon bij haar eerste man Peter Cornelissen.
   Cornelis Ghijsberts en Neesken Peterssen willen gaan trouwen.

  9 kinderen


 2. Wouter Gijb Goessens .

   Op "den 2e juli 1584" wordt Wouter Gijb Goessens de broer genoemd van Cornelis Gijb Goossens.


 3. ?? Arts Gijsbert Goessen .

   Te Loon op Zand heeft Mr. Franck Walravenzn. van Hanenberch verkocht aan Jannen Geerit Sijmonse een akkerlant opte Ketsheuvel gelegen, oostwaerts aen erf. Arts Gijsbert Goessen, suijtwaerts aen de vaertcant, westwaert aen Jan voorn. ende noortwaerts aen sheerenstraet. Also hij seede bij koop verkregen te hebben met meer andere erffenisse van Mr. Henrick Lambertsse van Uden. Ende heeft hem opgedragen ende gelooft te waeren voor een half gans ten grontchijns. Testes, Meeus ende Merten. Actum den 21e october anno 1566.

   Te Loon op Zand op 2-4-1567 heeft Jan Geerit Zijmons gelooft te vergelden Jacoppe Claessoon van den Bosschen 3 gld. 18 ½ st. 1 oirt ’s jaers, waeraff den iersten dach verschijnende sal te lichtmis naestcomende uit ende van zijnder erffenisse metter timmeringhe daerop staende opte Vaert gelegen, oostwaerts aen erffenisse Gerit Peter Huijben, suijtwaerts aen de vaert cant, westwaerts aen Art Gijsbert Goessen ende noortwaert aen sheerenstraet alsoo hij seede.

   Te Loon op Zand op 31-3-1562 beloofde Arnt Gijsberts te onderhouden:
   Gijsberten Gijsberts onmondig kijndt en hem kost en klederen gevende totter tijt toe dat hij zijn broot en kost zal kunnen winnen, daervoor heeft Hilleke Gijsberts weduwe zijn geswije Arntden opgedragen allen het huwelijckse goet dat hij met Gijsberten zijnen zoon haer gegeven heeft gehadt. Testes ut supra.
   Adriaen Gijsbert Goessen heeft die voorschr. erffenisse metter timmeringe daerop opgedragen Arntden Jan Meeusse. Testes, Meeus en Jacop. Actum den 3e februari anno 1565.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.