Goidschalck Ottens , † <7-1563.
Zoon van ? .


x
    Luitge Cornelisse .
Kinderen:
 1. Oth Goidschalcksz .

   Comp. Lenardt Adriaens, Cornelis Adriaens, Joost Cornelisz., als vooren en vervangende Lijsken Goidschalcksdr., heurlieden zuster, en van Oth Goidschalcksz, tr. aan Goevert Wotuers, won. te Kedichem, 14 hont min. 35 roeden land in 4½ morgen op Kedichem.


 2. Barber Goidschalx , † <1595 .

  x   Cornelis Adriaens Meeldijck .

  3 kinderen


 3. Ghijsbrechtge Schalcksdr (Gijsken Goidschalx) .

   Op 17-6-1563 comp.
   - Lenardt Adriaensz., won. in Mijnsheerenland van Moerkerken, geh. met Luit Cornelisdr., eerder weduwe van Goidschalck Ottens, voor de ene helft, en
   - Cornelis Adriaens Meeldijck, won. in Cromstrien, geh. met Barbara Goidschalcksdr. en
   - Joost Cornelisz, geh. met Gijsken Goidschalksdr.,
   als allen erfgenamen van hun vader Goidschalck Ottens zalr. voor de andere helft, tr. aan Willem Petersz., poorter te Gorinchem een griendt en boomgaard etc. te Kedichem.

  x <1561   Joost Cornelis Joostensz (Joost Cornelisz) .
      Zoon van Cornelis Joosten en Ariaentge Ariaensdr .

   Joost Cornelis Joostensz. heeft 1 zoon nagelaten met name Adriaen Joostensz.

   Mogelijk is dit familie:

   Mijnsheerenland, 27 maart 1544:
   Boedelscheiding tussen Cornelis Joosten, weduwnaar van Ariaentge Ariaensdr., en de kinderen, met namen: Ariaen Cornelisz., Pieter Cornelisz., Joost Cornelisz., Claertge Cornelisdr., onmondig: Cornelis Cornelisz., Jan Cornelisz., Bastiaen Cornelisz., Ariaen Cornelisz., Machteld en Neeltge Cornelisdr.

   Mijnsheerenland, 13 april 1572:
   Joost Cornelisz. en Bastiaen Cornelisz. bekennen hun broeder Pieter Cornelisz. te ontlasten van de rente die Pieter Cornelisz. ondergenomen heeft van het onmondige kind van Pieter
   Willem Aelbrechtsz. Zij verzekeren het 4e deel van de rente op al hun goederen

   Mijnsheerenland, 1 september 1560:
   Joost Cornelisz., ev Gijsken Schalcksdr., herroepenalzulke artikelen van zekere huwelijkse voorwaarden tussen hunluiden bij vrienden raad geordonneerd.

   Mijnsheerenland, 31 mei 1608:
   Adriaen Joostenz. bekent verkocht te hebben aan Aernt Maertensz., ambachtsheer van Schobbelandsambacht, 6 mrg en 125 roe land in het NvM ten westen van de Kruisweg. De verkoper aangekomen en aangesuccedeerd mits het overlijden van Joost Cornelis Joostensz. en Ghijsbrechtge Schalcksdochter, zijn ouders, en zijn zaliger vader aangekomen bij koop van het
   Regulierenklooster St. Jan binnen Amersfoort.

   Mijnsheerenland, 11 januari 1616:
   Elisabeth Joostendr., weduwe van Cornelis Cornelisz. transporteert in presentatie van Neeltge Joistendr. te Dordrecht 3 morgen weiland zonder aanwas aan Jacob Jansz. Linsen, eertijds schout van de Westmaas, ten oosten van de Kerksloot. Dit land is met nog 3 andere morgen land gekomen van wijlen Jacob van Diemen.

   Mijnsheerenland, 4 januari 1626;
   De 62-jarige Gerrit Pietersz. Steen verklaart op verzoek van Pieter Pietersz. Dousburch dat hem kennelijk is, dat
   Pieter Pietersz. Dousburch een natuurlijke zoon is van Pieter Cornelis Joostensz., gewoond hebbende in Moerkercken, welke Pieter Cornelis Joostensz. nog 3 broers en 5 zusters heeft gehad, namelijk: Adriaen Cornelis Joostensz., Joost Cornelis Joostensz., Bouwen Cornelis Joostensz., Neeltge Cornelis Joostendr., Claertge Cornelis Joostendr., Marichge Cornelis Joostendr., echtgenote van Joost Joostenz. aan de Blaak onder Heinenoord, Ariaentge Cornelis Joostendr. en Machteltge Cornelis Joostendr.
   Van welke personen gedescendeert zijn volgende personen: Van Pieter Cornelis Joostensz. de voornoemde Pieter Pietersz. Dousburch, nog 1 broer en 2 zusters. Adriaen Cornelis Joostensz. heeft nagelaten 7 kinderen, waarvan nog 1 zoon, genaamd Adriaen Adriaensz. metselaer, 1 zoon heeft nagelaten, tegenwoordig wonende in Rotterdam. Joost Cornelis Joostensz. heeft 1 zoon nagelaten met name Adriaen Joostensz. Bouwen Cornelisz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan nog 1
   dochter in leven is. Neeltge Cornelis Joostendr. heeft 8 kinderen nagelaten, waarvan nog 2 inleven zijn en kindskinderen. Claertge Cornelis Joostensz. heeft 3 kinderen nagelaten, waarvan
   nog 1 dochter in leven is. Marichge Cornelis Joostendr. is nog in leven en huisvrouw van Joost Joostensz. Ariaentge Cornelis Joostendochter heeft 5 kinderen nagelaten, waarvan 5 nog
   in leven zijn. Machteltge Cornelis Joostendr. heeft 1 zoon nagelaten, verwekt bij Cornelis Pietersz., genaamd Pieter Cornelisz. of anders geheten Pieter Eliasz., omdat zijn huisvrouw
   een dochter is van Elias Bastiaensz., eertijds secretaris o p Heinenoord, die gestorven is zonder enige kinderen na te laten.
   De att estant verklaarde van moeders zijde de gerechte erfgenaam te zijn van de overleden Pieter Cornelisz.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.