Grietgen Aerts , * ±1530 , † 3-12-1610, [] Barendrecht .
Dochter van ? .


x ±1560
    Aert Jansz , * ±1530 , † 1617.
Kinderen:
 1. Lijntgen Aerts , † <1607 .
   Haar weduwnaar hertrouwde vóór 6-5-1607.

  x <1600   Franck Gerritsz (de Vos) , † >28-12-1652.
   Hun dochter Adriaentge trouwde met Heijndrick Cornelisz Aen Wech (Andewech).

   Franck was wellicht een zoon van Gerrit Willemszen misschien Ariaentgen Francken, die op 18-11-1597 stierf.
   Franck hertrouwde met (2) Neeltge Pieters, (3) Adriaentge Coenen, j.d. van West-Barendrecht, (4) Meijnske Damisse, ged. op 13-12-1598 in Rijsoord.
   Functie: Penningmeester van Barendrecht van 1601 tot 1603
   Functie: Penningmeester van Barendrecht van 1618 tot 1620
   Functie: Dijkheemraad van de Ziedewij van 1624 tot 1624

   Franck Gerritsz trad op als getuige bij de doop van Lijntgen Laurisse .

  1 kinderen


 2. Jan Aertsz Barendregt , * ±1565 , † ±1652 .
   Overl. tussen 25-2-1651 en 4-11-1652.

  x   Maeijcken Pieters , † ±1653.
   Overl. tussen 2-9-1653, toen zij testeerde, en 12-5-1654.
   Zij liet haar eigendommen na aan haar dochter Lijntgen, haar zoon Aert en de kinderen van haar overleden zoon, Cornelis, waarbij het erfdeel van die kinderen moest worden gebruikt voor hun opveoding, níet voor de afbetaling van de schulden van hun overleden vader. Tot voogden van die kinderen benoemde zij haar "cousijn" Jan Cors Schep, notaris te Vlaardingen, en haar "buijrman en vrundt" Claes Coenen.

   Zij was een dochter van Pieter Dircx en Hillichgen Geleijnen.
   Maertghen Pieters, weduwe en boedelhoudster van Jan Aertsz, compareerde op 4-11-1652, met haar zoon en voogd in deze, Aert Jansz, en haar schoonzoon Heijndrick Cornelisz Binnendicx, allen wonende in Carnis van Barendrecht, en verklaarden 2000 Car. gulden schuldig te zijn aan de in Rotterdam wonende Maeria van Soellen Cristiaen van Soellendochter. Als zekerheid stelde zij 8 mr. vrij eigen land in het Oude Land van Carnis.

  4 kinderen


 3. Laurens Aertsz (van der Ca) , * ±1570 , † 4-5-1651 , [] Barendrecht .

  x ±1600   Volckxen Bastiaenen , † >1660.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.