Heijltgen Marcelissen (Heijlcken Marselen) , *Sprang ±1595 , † Sprang 1636.
Dochter van Mercelis Janss .


× Sprang 27-8-1617 (otr Sprang 30-7-1617)
    Jan Woutersen (Jan Wouterss) Reus , † <1626.    

× Sprang 15-2-1626 (otr Sprang 24-1-1626)
    Frans Janssen (Frants Jansen) Stamme , *Capelle (NB) ±1585 , † <1663.
Kinderen:
 1. Geertruijt Fransen (Geerike Fransen) Stamme , *Capelle (NB) 1629 , ~Capelle (NB) 20-5-1629 , † Vrijhoeve-Capelle 22-9-1702 .

  × ’s-Gravenmoer 28-1-1653   Sijmen Aerden (van den) Hout .

  6 kinderen


 2. Janneken Fransen Stamme , * 1632 , ~Capelle (NB) 21-3-1632 .

   Sprang, 16-5-1661: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingena Adriaenssen weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Leempoel geassisteert met Joost Geeritss Cool ter eenre ende Jan Peeterssen Leempoel ende Maeijken Peeterssen Leempoel weduwe van Jan Sijmonse de Gester geassisteert met jan Jansse Piggen ende Jenneken Franssen weduwe van Tounus Peterssen Leempoel geassisteert met Cornelis Loeff, schouth, ter andere zijde ende dat van de goederen die Peeter Toniss ende Dingena tessamen beseten hebben.

   Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij de kinderen Peeter Tonissen Leempoel ende Peeterken Peeters, hun ouders, Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel, weduwe van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos, ende Jenneken Franssen, weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel, met Sijmen Aerden vanden Hout, swager, als toesiender van haer kijnderen bij Tonis van de goederen die Peeter ende Peeterken voornt tesamen besten hebben, 3-7-1663.
   Quitantie als los vel aanwezig. Maeijken nu x Cornelis Sacharias.

  × Veen (NB) 6-5-1657   Teunis Peters (Tonis Peterssen) Leempoel , * 1618 , ~Sprang 1-7-1618 .
      Zoon van Peeter Teunissen (Peeter Thoniss) Leempoel en Dircxken Jan Willems Oerlemans .
   Teunis was j.g. van Sprang.


 3. Maria Franse Stamme , * 1634 , ~Capelle (NB) 3-9-1634 , † ±1636 .


 4. Willem Franse Stam , * 1634 , ~Capelle (NB) 3-9-1634 , † Capelle (NB) 24-4-1675 .

   Willem tr. in Baardwijk op 4.4.1666 met ANNEKEN CORNELISSE, ged.Capelle 10.4.1639. Zij hertr. ARIEN HEYLIGERS, met wie zij 5.10.1697 testeerde.
   Uit dit huwelijk ged. te Capelle:
   1. FRANS, ged.22.11.1667.
   2. WOUTER, ged. 22.11.1667,tweeling met voorgaande.
   3. FRANS, ged.26.1.1670.
   4. ARIAEN, zie: GTMWB-1984.
   5. WILLEMKEN, ged.lO.ll.l675.

   Op 12-10-1680 ondertrouwen Adriaen Heijligers, jm te Cappel, en Anneken Cornelis, wed. Willem Frans Stam te Cappel. Op 1-11-1680 trouwen Adriaen Heijligers en Anneken Cornelis wed Willem Frans Stam voor schepenen.
   Willem’s weduwe is in 1680 hertrouwd.

  × Baardwijk 4-4-1666   Anneken Cornelis , * 1639 , ~Capelle (NB) 10-4-1639 , † >1696.
      Dochter van Cornelis Adriaen Denis en Peerken Willemsdr (?).

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden. Verder is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen, en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.