Heijndrick .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Pieter Heijndricksz Brouwer , † <1640 .

  x Goudriaan 6-8-1617   Barbera Dirck Ellerts (Barber Dircx) , *Goudriaan ±1600 .

  8 kinderen


 2. Jan Heijndricks , † <5-1633 .
  Jan Heijndricks trad op als getuige bij de doop van Machteld Fredericks (?) , de doop van Cornelis Pieters Brouwer , de doop van Arie Lubberts .
   Jan’s weduwe hertr. op 21-4-1633 in Goudriaan met Aert Theunisz.

   Gorkum, 13-12-1623:
   Cornelis Thoniss en Jan Hendricxs, beiden won. te Goudriaen, stellen zich namens hun broer en zwager Frederick Thoniss, mede won. te Goudriaen, borg t.b.v. Jacob Rutgerss van Duijsseldorp, bakker en poorter te GK voor de som van 108 kargul voor gehaald brood.

   Gorkum, 19-4-1627:
   Jan Hendricxs en Gerit Pieterss BOEL vhz en zsm voor Thonis Hendrickss en voor Lubbert Stevenss als vader en vgd van zijn kinderen, voor de weeskinderen van Jan Hendrickss won te Noordeloos, mitsgaders voor de weeskinderen van Frederick Thoniss za, allen tesamen erfgenamen van hun broer en zwager Adriaen Hendrickxs za gew hebb in Schelluinen tr aan Dirck Janss won te Schelluinen 13 h in 2 campen in Schelluinen, zw Fop Corneliss, nw de erfgenamen van Frederick Jan Mertenss za.

  x <1620   Annichgen Gerrits , † <9-1655.
   Zij hadden o.a. dochters Geertgen en Metgen.

   Annichgen Gerrits, wede van Jan Heijndricks & de moeder van Metgen Jans hare onm. dochter met bloetvoocht Tonis Heijndricks, ter eenre, en schout en schepenen, ter andere zijde, worden op 30-4-1633 vermeld.

   Boedelverdeling op 22-8-1655: Gerit Janss won. te Goudriaan erfgenaam voor 1/3 part van zijn moeder Anneke Gerits za, Hermen Claess X Metgen Jans ook voor 1/3 part en Lucas Herbertss won a/d 3 Heulen onder Rietvelt vgd v/d 6 onm kinderen van Geertgen Jans za X Aert Lucasse gew hebb a/d Perck voor het resterende 1/3 part, deling als volgt:
   Gerit Janss: de gerechte helft van 6 m 4½ h gemeen met de voorn Gerit Janss en gelegen op de noordzijde van Goudriaan, ww Lenard Mourits en ow de wde en kinderen van Aert Janss, strekk v/d halve Goudriaen af nw aen t/d halve Langerakse landscheiding toe, Hermen Claess nom ux: 2/3 part van 1 m in Ottoland, OW Dirck DEN TOOM en ww de wde van Daminus Adriaenss, de 6 kinderen: het resterende 1/3 part van 1 m voorn.

   Annichgen Gerrits trad op als getuige bij de doop van Aagje Pieters Brouwer .

  7 kinderen


 3. Tonis Heijndricks ( Timmerman) .
  Tonis Heijndricks trad op als getuige bij de doop van Metje Pieters Brouwer (?) , de doop van Joost Jans (?) .

   Annichgen Gerrits, wede van Jan Heijndricks & de moeder van Metgen Jans hare onm. dochter met bloetvoocht Tonis Heijndricks, ter eenre, en schout en schepenen, ter andere zijde, worden op 30-4-1633 vermeld.

   Vermeld op 30-10-1628: Lubbert Stevens, wedr. van Adriaentge Hendricks, ter eenre, en Teunis Hendricks oom en bloetvoochden, weeskinderen: Aeltgen Lubberts, ca. 24 jaar, [..] Hendrick ca. 21 jaar, [..] Jannitgen 14 jaar, Metgen 12 jaar, [..] Aniitgen ca. 9 jaar.

   Dirck Cornelis, bode dezer heerlijkheid wedr. van Jannichgen Lubberts, ter eenre ende, Teunis Hendricks Timmerman als voocht van de weeskinderen; Lubbert Dircks 5½ ene Jannichgen Dircks 8 mnd. worden op 9-12-1652 vermeld. Op 17-4-1668 is Lubbert Dirck van der Beeck voldaan van zijn vade.


 4. Geertgen Heijndricks .
  Geertgen Heijndricks trad op als getuige bij de doop van Arie Lubberts .

  x   Frederick Anthonies (Frederick Thonis) , † <5-1627.
   Zij hadden een dochter Metje.

   Gorkum, 13-12-1623:
   Cornelis Thoniss en Jan Hendricxs, beiden won. te Goudriaen, stellen zich namens hun broer en zwager Frederick Thoniss, mede won. te Goudriaen, borg t.b.v. Jacob Rutgerss van Duijsseldorp, bakker en poorter te GK voor de som van 108 kargul voor gehaald brood.

   Gorkum, 19-4-1627:
   Jan Hendricxs en Gerit Pieterss BOEL vhz en zsm voor Thonis Hendrickss en voor Lubbert Stevenss als vader en vgd van zijn kinderen, voor de weeskinderen van Jan Hendrickss won te Noordeloos, mitsgaders voor de weeskinderen van Frederick Thoniss za, allen tesamen erfgenamen van hun broer en zwager Adriaen Hendrickxs za gew hebb in Schelluinen tr aan Dirck Janss won te Schelluinen 13 h in 2 campen in Schelluinen, zw Fop Corneliss, nw de erfgenamen van Frederick Jan Mertenss za.

   Frederick Thonis trad op als getuige bij de doop van Arie Jansz .

  3 kinderen


 5. Adriaen Hendricks , † ±1626 .

   Gorkum, 19-4-1627:
   Jan Hendricxs en Gerit Pieterss BOEL vhz en zsm voor Thonis Hendrickss en voor Lubbert Stevenss als vader en vgd van zijn kinderen, voor de weeskinderen van Jan Hendrickss won te Noordeloos, mitsgaders voor de weeskinderen van Frederick Thoniss za, allen tesamen erfgenamen van hun broer en zwager Adriaen Hendrickxs za gew hebb in Schelluinen tr aan Dirck Janss won te Schelluinen 13 h in 2 campen in Schelluinen, zw Fop Corneliss, nw de erfgenamen van Frederick Jan Mertenss za.


 6. Adriaentge Hendricks , * ±1580 , † <1629 .
   Het lijkt erop dat Lubbert Stevens op 8-10-1628 opnieuw in otr. ging.

  x ±1602   Lubbert Stevens .
   Zij hadden o.a. dochters Geertgen en Metgen.

   Vermeld op 30-10-1628: Lubbert Stevens, wedr. van Adriaentge Hendricks, ter eenre, en Teunis Hendricks oom en bloetvoochden, weeskinderen: Aeltgen Lubberts, ca. 24 jaar, [..] Hendrick ca. 21 jaar, [..] Jannitgen 14 jaar, Metgen 12 jaar, [..] Aniitgen ca. 9 jaar.

   Gorkum, 19-4-1627:
   Jan Hendricxs en Gerit Pieterss BOEL vhz en zsm voor Thonis Hendrickss en voor Lubbert Stevenss als vader en vgd van zijn kinderen, voor de weeskinderen van Jan Hendrickss won te Noordeloos, mitsgaders voor de weeskinderen van Frederick Thoniss za, allen tesamen erfgenamen van hun broer en zwager Adriaen Hendrickxs za gew hebb in Schelluinen tr aan Dirck Janss won te Schelluinen 13 h in 2 campen in Schelluinen, zw Fop Corneliss, nw de erfgenamen van Frederick Jan Mertenss za.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.