Heijndrick Maertenssone .
Zoon van ? .


Kinderen:
  1. Meerten Heijnricksz ( Tuijtel) , *Brandwijk ±1530 .

    1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.