Helena Joachims , † <7-2-1662.
Dochter van Joachim Floren (Jochem Florisz) .


× <16-5-1626
    Reijnier Jansz Verhoeff , * ±1590 , † ±1675.
Kinderen:
 1. Jan Reijniersz Verhoef , † ±1674 .

  × 1646   Annetie Pieters , † Bodegraven 11-1706.

  4 kinderen


 2. Neeltien Reijniers Verhoeff , † Polsbroek 2-3-1682 .

   Neeltien trouwde vóór 18-12-1646 Jan Dircksz Vergeer en overleed vóór 30-3-1676. Zij maakten op 15-3-1652 hun testament op. De boedel van Neeltgen Reijniers Verhouff werd op 28-1-1683 gescheiden.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1995.


 3. Aeltgen Reijniers Verhoeff , † Polsbroek 28-4-1686 .

   Aeltie ging op 2-6-1647 in Noord-Polsbroek in ondertrouw met Jacob Jansz Hoogenboom, die is overleden tussen 30-3-1676 en 9-9-1686.

   Op 9-9-1686 worden de goederen van Jacob Jansz. Hoogenboom en Aeltgen Reijniers Verhouff, die te Noord-Polsbroek woonden, geïnventariseerd. Hieronder worden onder meer twee tampenland genoemd, ‘de oosterse cromme tamp’ en de ‘platte tamp’, op Dijckvelt onder Utrecht, beide leenroerig aan het Huis van Vliet.

   Noord-Polsbroek, 11-5-1685: Pieter Jansz. Verhoeff, won. tot Bodegraven, ende Jan Michiels van Tol, als in huwelijk hebbende Helena Jans Verhoeff, won. tot Koudekerk bij Leyden, voor de helft het recht van de nabeschreven hofstede ende landen soo bij erffenisse van haer grootvader Reyer Jansz. Verhoeff als van Jan Reyniersz. Verhoeff, haer vader zalr. bij scheydinghe, zynde van 1675, tr. aan Adriaen Jansz. Verhoeff, haer broeder ende swager resp. de helft van een hoffstede etc. op de Noortsijde van Polsbroek, strekkende van de Polsbroekse voorwetering aff tot achter aan de halve landscheydinge van Noortpolsbroek voors. ende Hoencoop toe, belend ten oosten [...] met 8 morgen land, en ten westen Cornelis Adriaensz. van der Geer met 8 morgen land, en noch de helft van 4 morgen, belend ten oosten Aeltge Reyniers Verhoef met 4 morgen land, en ten westen de wedu van de Heer Willem Kerckman zalr. met 8 morgen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.