Hendrick .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Maerge Hendricks ( Grauw) , † <18-7-1660 .

  x Mijnsheerenland 9-12-1643   Sander Jacobsz Zara , † <5-1670.

  4 kinderen


 2. Cornelis Hendrik Grauw .

   Staat van alle goederen die Sander Jacobs, wonende aan de Stougiesdijk, in gemeenschap met zijn overleden huisvrouw Maritje Hendriks bezeten heeft.
   Genoemd: Huis en erf daar hij in en op woont met 700 roeden land bij het huis, Oudemans i.v.m. landpacht, Cornelis Hendrik Grauw, wonende te Oud-Beijerland, oom en bloedvoogd maternel van Jacob (ca. 14 j.), Hendrik (ca. 8 j.), Maria (oud ca. 5 j.) en Stijntje Sanders (ca. 2 j.), hebben vertichting en uitkoop gedaan belangende de goederen van Maritje Hendriks. Aan de kinderen eens uit te keren 100 gulden.

   Overdracht van 1 morgen teelland in De 10 Kavelen bij de Stouchiesdijk door Christiaan Maaskant, heemraad in Mijnsheerenland, aan Cornelis Hendricks Grauw in Oud-Beijerland in 1654.

   Cornelis Hendricksz en Trijntgen Jelis lieten op 9-2-1631 in Oud-Beijerland een zoon Hendrick dopen. Corenlis Heijndricksen en Weijntje Gillis lieten op 17-12-1634 een dochter Pleuntge dopen met Lijsbeth Jillen als getuige.

   Gillis Hendricks Grauw j.m. en Maertie Cornelis de Bruijn j.d.
   beiden geb. en won. in OB, get. Maertie Pieters mater, getrouwd op 15 januari 1700 in Oud-Beijerland na een otr. ald. op 26-12-1699.


 3. Stijntje Heijndriks .

  x   Claas Claasse .

   Mijnsheerenland, 10 mei 1672: Jacob Sanders, meerderjarige jongman, en Claas Claasse, gehuwd met Stijntje Heijndriks, oom en naaste bloedverwant, zowel paternel als ook maternel van de 3 alsnog minderjarige weeskinderen van Sander Jacobs en verwekt aan Maartje Heijndriks, bekennen voldaan te zijn met de som van 450 gulden, die voorn. Sander bij uitkoop d.d. 12 juli 1660 de weeskinderen schuldig was van hun moederlijk bewijs uit te keren. Genoemd: Simon Dirks.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.