Hendrickje Willems , * 1666 , ~Dordrecht 19-11-1666 .
Dochter van Willem Hendriksz (?) en Judith Abels (?) .
Hendrickje Willems trad op als getuige bij de ondertrouw van Wijnant Boudewijnse Kever (?) .

Afb. Dordrecht, rond 1660 geschilderd door Aelbert Cuyp   


× ? (otr Dordrecht 18-4-1688)
    Boudewijn Wijnants Kever , * 1658 , ~Dordrecht 6-3-1658 , † Willemstad . Kinderen:
 1. ? Wijnant Boudewijnse Kever , * 1688 , ~Dordrecht 28-6-1688 , [] Dordrecht 16-9-1747.
  Wijnant Boudewijnse trad op als getuige bij de ondertrouw van Wijnant Wijnants Kever , de ondertrouw van Boudewijn Wijnants Kever , de ondertrouw van Steven Wijnants Kever .
   Zoon van Boudewijn Weijnandt en Hendrick(je) "Jans".

   Wijnant Boudewijnse Kever(s)

   Dordrecht, Sondach den 14e Julij 1709:
   - Wijnant Boudewijnse, j.m. geasst. met sijn moeder en bij mondeling consent van desselfs vader, met
   - Neeltje Stevens, j.d. beijde van Dordrecht en wonende in de Krommen Elboogh, geasst. met Neeltie Teunis, haer groot moeder, en bij mondelingh consent van haer vader.
   Den 28’ Julij hier getrouwt.

   Kinderen van Wijnant Boudewijnse werden begraven in Dordrecht op 3-12-1709, 24-10-1710, 13-2-1712, 20-9-1713 en 14-3-1715.

   Op 19-12-1747 verkochten Wijnand Kevers, Steven Kevers en Boudewijn Kevers een object aan de Raamstraat in Dordrecht uit de erfenis van Wijnand Kevers (overleden) aan Jan Landmeter voor f70,-.
   Op 19-12-1747 verkochten Steven, Wijnant jr. en Boudewijn Kevers een huis en erf aan de Raamstraat uit de erfenis van Wijnand Kevers voor f70 aan Jan Landmeter.

  × Dordrecht 28-7-1709   Neeltje Stevens , * 1690 , ~Dordrecht 3-7-1690 .
      Dochter van Steven Stevensz en Heijnrickje Wilhelms .
   Otr. op 14-7-1709 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Neeltje Teunis (Neeltje Theunen) (?) en Hendrickje Willems (?) .

   Kinderen o.a. Boudewijn, Seven, Hendrikje en Wijnant.

   Haar grootmoeder was Neeltie Teunis.

   Steven Stevensz. en Heijnrickje Wilhelmsz. lieten op 3-7-1690 in Dordrecht dochter Neeltje dopen. Zij waren op 17-7-1689 aldaar in ondertrouw gegaan.

   Willem Jansen Breevoort en Neeltje Theunen lieten op 13-7-1669 in Dordrecht een tweeling Hendrickje en Sara dopen. Op 20-5-1671 ald. lieten zij opnieuw een dochter Hendrijckje dopen. Een dochter Sara werd opnieuw gedoopt op 16-9-1680 in Dordrecht.

  7 kind(eren)


 2. Henrick Boudewijnsz , * ±1691 , ~Dordrecht 8-2-1692 , † <1699 .
   Henrick, zoon van Boudewijn Wijnands en Henrickje Willems.


 3. ? Willemina Kevers , *Dordrecht 1694 , ~Dordrecht 23-11-1694 , [] Dordrecht 16-9-1749.
   Willemina, dochter van Boudewijn Wijnandts en "Dirricksjen" Willems.

   Dordrecht, Vrijdagh den 20 September 1726:
   - Engel de Clouwer, jongman van Dordrecht, woont in den Crommenelboogh, volgens schriftelijk consent van Teunis de Klouwer, zijn vader, met
   - Willemina Kevers, jonge dogter van Dordrecht, woont in den Krommenelboogh, geassisteert met Boudewijn Kevers, haer vader.
   Den 6 October 1726 alhier getrout door do. LaCoste.

   Dordrecht, Donderdagh den 5 November 1739:
   - Johannes Kats, jongman van Dordregt, woont in de Stoofstreat, geassisteert met Willemijna Bouwens, eerst wede. Jan Kats en nu huisvr. van Engel de Klauwert, haer [=zijn] moeder, met
   - Anna van Tienen, jonge dogter van Dordregt, woont op de Vest, geassisteert met Joost van Tienen, haer vader.
   Den 22 November 1739 alhier getrout door do. Eijbergen.
   Jan Kats en Anna van Tienen lieten op 10-6-1740 in Dordrecht kind dopen genaamd Willem.
   De vrouw van Engel de Klouwer werd op 16-9-1749 in Dordrecht begraven. Hij is in aug. 1760 hertrouwd.

  × Dordrecht 6-10-1726   Engel Teunisz de Klouwer , [] Dordrecht 29-5-1772.
   Otr. op 20-9-1726 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Boudewijn Wijnants Kever .

   Dit huwelijk lijkt kinderloos te zijn gebleven.

   Dordrecht, Sondagh den 15 September 1726:
   - Engel de Clouwe, j.m., woont inden Crommenelboog, met
   - Willemina Kevers, j.d., woont inden Krommenelboogh, beijde van Dordrecht.

   Dordrecht, Vrijdagh den 15 September 1730:
   - Hendrik Teunisse de Klouwer, jongman van Dordregt, woont inde Stoofstraet, geasst. met Engel de Klouwer, zijn broeder, met
   - Kaetje vanden Branden, jonge dogter van Dordt., woont op de Verke mart, geasst. met Hendrik vanden Branden, hear vader.
   Den 1 October 1730 alhier getrout door do. Bosschaert.

   Dordrecht, Donderdagh den 14 Augustij 1760:
   - Engel de Klouwer, wedr., met
   - Geertruij Veldhuijsen, j.d., beijde van Dordt. & woone inde Nieuwstraat, geadsist. met haar schoonsuster Alida Draijere, huijsvr. van Antonij Veldhuijzen.
   Den 31 Aug. 1760 alhier getrouwt.
   De weduwe van Engel de Klouwer is op 2-12-1773 in Dordrecht begraven.
   Engel de Klouwer is op 29-5-1772 in Dordrecht begraven.


 4. Hendrik Boudewijnsz , * 1698 , ~Dordrecht 14-7-1698 , † ±1699 .
   Hendrik, zoon van Boudewijn Wijnants en Hendrikje Willems.


 5. Hendrik Boudewijns , * 1700 , ~Dordrecht 1-3-1700 .
   Zoon van Boudewijn Wijnants en Hendrikje Willems


 6. Willem Boudewijns , * 1702 , ~Dordrecht 15-9-1702 .
   Zoon van Boudewijn Wijnands en Henrickje Willems.


 7. ? Lijsbet (Lijsje) Kevers , * 1703 , ~Dordrecht 28-12-1703 , † 1767 , [] Dordrecht 5-12-1767.

  × Dordrecht 20-8-1724   Pieter Pieters de Sterke , * 1705 , ~Dordrecht 23-4-1705 , † 12-1769, [] Dordrecht 12-12-1769.

  9 kind(eren)


 8. Hendrikje Boudewijns , * 1705 , ~Dordrecht 14-8-1705 .
   Zoon an Boudewijn Wijnants en Hendrikje Willems.


 9. Judith Boudewijns , * 1707 , ~Dordrecht 2-10-1707 , † ±1708 .
   Judith, dochter van Boudewijn Wijnants en Hendrikje Willems.


 10. Judith Boudewijns , * 1709 , ~Dordrecht 7-12-1709 .
   Judith, dochter van Boudewijn Wijnants en Hendrikje Willems.
   Er is een Judik Bouwe op 1-3-1755 in Dordrecht begraven.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.