Hendricksken .
Dochter van ? .


x
    Denijs die Haen , † <1595.
Kinderen:
 1. Jan Denisse die Haen .

  x   Anna Jans (Anneken Jans) Rijsberghen .

  4 kinderen


 2. Peter Denissen de Haen , † <1627 .

  x <1605   Dingen Jacopsdr .

  x <1614   Gijsbertken Wouters , † <1624.

  x >1623   Anneken Cornelis , † >1625.

   Desen 16e februarij anno 1626.
   Opten selven dage voorss compareerden Cuenken Dircxdr Moets weduwe Henrick Peterss Buerman geassisteert met Gerit Willemss Timmer, ter eenre ende Denis Janss de Haen als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelisdr, sijne huijsvrou, Denijs Peterss de Haen, Corstiaen Peterss de Haen, Wouter x Henricxken Peter de Haensdr, Peter Corneliss x Anneken Peter de Haensdr, mede namens Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, allen erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

   Op huijden desen xxve maij anno 1626 compareerden in Capelle: - Anneken Cornelis, wed. Peter Deniss de Haen,
   - Denis Peterss de Haen,
   - Corst Peterss de Haen,
   - Peter Corneliss x Anneken Petersdr,
   - Denis Janss de Haen als voocht voor het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, sijne huijsvrou za was,
   - Denis Janss de Haen ende Corst Peterss namens Dick Peterss de Haen, procuratie Grave 14-3-1626;
   Ende zij gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Wouter Peter Geritss, swager. Betaald wordt via een wilkeur.

   Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis, weduwe Peter Deniss de Haen, ter eenre, ende d’erffgenamen ende kijnderen van Peter Deniss voorss ter andere sijden voor
   recht aengebrocht desen vje julij anno 1626 in Capelle.
   Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt [..].
   Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck
   Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.

   Erffdeelinge tusschen
   - Denis Peterss de Haen,
   - Corst Peterss de Haen,
   - Peter Corneliss Otterdijck x Anneken Peters de Haen dr,
   - Wouter Peer Adriaen Geenen x Henricxken Petersdr ende Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van
   - Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za.
   Erffdeelinge van de goederen aengecomen van Adriaen ende Dingeman Peterss de Haen, haerder respective broeders op 8-2-1631 in Capelle.

  9 kinderen


 3. Denisken Denis de Haen .

   Te Capelle op 2-3-1594 compareerde Hanrick, Denis den Haens weduwe, ende gaff over met eenen verlije soo recht is Peter Denis, haeren soon. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Jan Denis mede als voocht van Denisken Denis, sijnen suster, is voldaan


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.