Herman Willemsz , * ±1495 , † 1557.
Zoon van ? .


x ±1520
    NN. .    

x ±1525
    Maritgen Ariaens ( Nissen) , * ±1505 , † ±1570.
Kinderen:
 1. Willem Hermansz , * ±1520 , † ±1574 .
   Schatting.

   Willem was boer in het "Huysweer" in de Nieuw-Reijerwaard. Hij had een zoon Pieter en een dochter Ariaentje bij een onbekende vrouw.

   In 1549 stelde Willem Hermansz zich borg voor ene Sijmon Hermansz bij aankoop van diens tiende in de Reijerwaard.

  2 kinderen


 2. Margriet Hermans (Grietgen Hermans) , * ±1525 , † <1558 .
   Overl. in of vóór 1557.
   Op 16-4-1547 was ze mondig. Op 1568 was één van haar zoons reeds mondig.

   Haar weeskinderen kregen in 1566 mede goed getransporteerd van Maritgen, die daarom wsl. haar moeder was.

  x ±1549   Huijch Cornelisz , † >20-10-1563.
   Zij trouwden tussen 13-6-1547 en 29-10-1550.
   Op 3-5-1568 werden hun 2 onmondige weeskinderen genoemd samen met hun broer Cornelis Huijgensz.

   Hij woonde rond 1560 te Alblasserdam.

   De in Alblasserdam wonende wezen van Huijch Cornelis hadden rond 1557 aan (hun oom) Willem hermansz. 2 morgen in Veerenambacht verhuurd. Het betrof hier kinderen van zijn gestorven vrouw Margriet Hermansdr., want in Rijsoord was in 1561 sprake van Huijch Cornelisz te Alblasserdam en diens weenskinderen, die ald. 4½ morgen land verpachtten.

  1 kinderen


 3. Maritge Hermans (Mariken Hermans) , * >1525 , † >5-1609 .
   Op 10-5-1564 was zij mondig.

  x ±1565   Dirck Cornelisz , † <8-1-1598.
      Zoon van Cornelis Pietersz (Cornelis Pietersz d’ Oude) en Soetje Jansdr .
   Maritge Hermans en Dirck Cornelisz hadden de kinderen Herman, Neeltje en Leentge.
   Wsl. geb. in IJsselmonde naar schatting rond 1530.

   Hij was boer en heemraad te Oost-Barendrecht.
   Zie: "Drie verwante geslachten Van Driel".

   Een akte van 4 januari 1562 maakt duidelijk wat er gebeurde met het eigen land in de tweede hoef van het Oudeland, nadat ook de weduwe Soetje Jansdr. was overleden. Haar zoon Dirck Cornelisz. en haar schoonzoon Cornelis Willemsz. kochten tezamen het gerechte derde deel van de 7,5 morgen eigen land in het Oudeland onder Oost-IJsselmonde. De verkoper was Claes Cornelis.

  1 kinderen


 4. Adriaen Hermansz , * >1530 .
   Op 26-6-1568 was hij nog onmondig.


 5. Cornelis Hermansz , * >1543 , † ±1591 .

  x ±1574   Marijken Jans (Maijken Jans) , * ±1550 , † ±1614.

  6 kinderen


 6. Neeltge Hermans , * <1544 , † >6-1568 .
   Op 10-5-1564 was zij mondig.


 7. Reijnsborchje Hermans , * <1544 , † >6-1568 .
   Op 10-5-1564 was zij mondig.


 8. Ploen Hermansz , * ±1545 , † ±1625 .

  x <1580   Jannitgen Tonisdr , † <1625.

  8 kinderen


 9. Herman Hermansz , * <1550 .
   Op 10-5-1564 was hij mondig.

  x   Agatha Aerts .
   Herman trouwde Agata Aertsdr. en had kinderen Adriaentken en Aert.

  2 kinderen


 10. Lenertgen Hermans , * <1550 , † >26-6-1568 .
  Lenertgen Hermans trad op als getuige bij de doop van Adriaentien Hermans (Adriaentken Hermans) .
   Op 10-5-1564 was zij nog onmondig, maar op 3-5-1568 was zij mondig.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.