Hildegonde Foppendr (Hillegont Voppensdr) .
Dochter van Fop Huijgsz .


x
    Sijmon Jacobsz .

RECHTSBOVEN: Hillegont Voppensdr. woonde in Langerak. De kerktoren van Langerak dateert van ca. 1500, het schip uit de 16e eeuw.

Kinderen:
 1. Adriaentgen Zijmons , † <2-1602 .

  x   Dirck .

  1 kinderen


 2. Sebastiaen Sijmonsz (Bastiaan Simonsz) , † <3-1602 .
   19-2-1602: Hendrik Pots te Den Haag voor Adriaan Simonsz. te Langerak en Marietje Dirksd., gehuwd met Jan Willemsz. de Best, te Langerak, bij dode van Sebastiaan Simonsz., hun broer en oom, waarna overdracht aan Willem Antonsz.

   Sebastiaan Simonsz. voor Hildegonde Foppend., zijn moeder, die aankwam bij overdracht door Barbara Foppend., te Langerak vermeld in 1569.

   Op 12-1-1602 machtigen voor schout en schepenen van Langerack: Adriaen Symonsz., wonend in Langerack, voor hemzelf als een volle broeder van Sebastiaen Symonsz. zal., en Jan Willem de Best, mede wonend in Langerack, als man en voogd van Marritgen Dirricx, de dochter van Adriaentgen Zymons, zal., die mede een zuster was van voors. Sebastiaen Symonsz. zal., als in die kwaliteit enige erfgenamen van voorn. Sebastiaen Symonsz. zal., Matheus Zagersz., Jan van Leeuw[en] Pietersz. en Henrick Pots, allen wonend in Den Haag, om voor stadhouder en leenmannen van de Leck en Polanen verlij te verzoeken van de helft van zekre 5 morgen land, gelegen in ’Streeflant in den Overstock’ in een weer van 10 morgen, welke tezamen van de voors. leenhof te leen gehouden wordt, belend boven Adriaaentgen Paulus met haar kinderen en beneden Willem Anthonisz. c.s. en alsdan dezelve helft van de 5 morgen land te transporteren aan Willem Anthonisz. voorn., wonend in Streeflant [=Streefkerk].

   Op 10-12-1628 transporteert Dirck Jansz. de Best aan zijn broer Willem Jansz. de Best ’t rechte 1/6 part van zekere akker, boomgaardje en griendinge buitendijcks voor ’t weer van Bastiaen Sijmonsz. zal., belend O. Mels Cornelisz. en W. Claes Cornelisz. c.s. en nog ’t rechte 1/6 part van 1 hond land of werfje in een weer van 7 morgen, genaamd ’Pleun Fredericxz. weer’ achter de waal.

   Dit weer van Bastiaen Sijmonsz. is een weer dat in het uiterste westen van Langerak ligt vlakbij Nieuwpoort [Langerak telde 110 weren, genummerd van oost naar west]. Het werd ook het weer van Symon Jansz. de Best genoemd.


 3. Adriaen Simonsz .

   19-2-1602: Hendrik Pots te Den Haag voor Adriaan Simonsz. te Langerak en Marietje Dirksd., gehuwd met Jan Willemsz. de Best, te Langerak, bij dode van Sebastiaan Simonsz., hun broer en oom, waarna overdracht aan Willem Antonsz.


 4. Meerten Sijmonsz .

  x   Aefgen Adriaensdr (de) Benschopper , † >11-1617.
   Dit was Aefgen’s 2e huwelijk. Zij hadden een zoon Pieter Mertensz., die níet oud werd.

   Aefgen was een dochter van Adriaen Woutersz. de Benschopper, schout van Langerak.

   Willem Adriaensz. Bonheer was de 3e man van Aefgen Adriaensdr. de Benschopper, die weduwe was van Meerten Symonsz., haar 2e man, die een borer was van Adriaen en Bastiaen Symonsz. Aefgen’s 1e man heette Adriaen.

   Op 15-2-1613 getuigt Cornelis Gijsbertsz., oud 55 jaar, op verzoek van Jan Willemsz. de Best, dat hem ca. 17 jaar geleden verzocht is te helpen bij het akkoord over de achtergelaten goederen van Pieter Mertensz., tussen Willem Adriaensz. Bonheer en zijn vrouw als moeder van haar overleden zoon Pieter Meertensz., ter eenre, en Adriaen Sijmonsz. en Jan Willemsz. de Best, requirenant, vervangende Bastiaen Sijmonsz.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2009. 2013 en 2016.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.